Print this page

Traže saglasnost za projekta kulturnog centra " Zaklada Toma i Stane Luketić

Opština Budva na inicijativu menadžera grada Mila Božovića, uz saglasnost predsjednika Opštine Marka Bata Carevića zatražila je od Ministarstva održivog razvoja i turizma da joj izda saglasnost na idejeno rješenje kulturnig centra " Zadužbina Toma i Stane Luketić" koju namjerava da gradi na placu pored lokala Hemingvej, gdje se nekada nalazila porodična kuća ovog najvećeg budvanskog dobrotvora.

Zahtjev potpisuju Carević, sekretar za investicija Mladen Mikijelj i glavna gradska arhitektica Ana Samardžić.


Prošle sedmice u kancelariji gradskog menadžera prezentovano je idejeno rješenje koje je uradio arhitekta Vladimir Luketić.

 

Pogledajte idejno rješenje budućeg objekta


"Opština Budva se u prethodnim mandatima obavezala naslijednicima porodice Luketić čiji su preci svu svoju imovinu zavještali Opštini Budva, da formira Legat porodice Luketić. Kako do danas nije došlo do formiranje Legata porodice Luketić, Opština Budva je u cilju izražavanja obaveza prema pomenutoj porodici, a sa posebnom brigom o razvoju nedostajućih javnih sadržaja u Budvi odlućila da uđe u relaizaciju planskog rješenja u okviru Detaljnog urbanističkog plana "Budva Centar.Napominjemo da je lokacija bloka 2 u okviru DUP-a "Budva Centar" izabrana sa višestrukom simbolikom i potrebom. Naime, predmetno zemljište predstavlja zaostavštinu pokojnog Toma i Stane Luketić. Lokacija se nalazi u centru Budve, te je i potreba za javnim sadržajima posebno kulture i obrazovanja aposlutno kompatabilna sa okruženjem.


Predmetna lokacija je obrađena na način, što je arhitekta Vladimir Luketić (jedan od naslijednika porodice Luketić) donirao Opštini idejno rješenje. Na ovaj način je porodica Luketić, posebno arhitekta Vladimr Luketić, iskazao svoje namjere i odobrenje da Legat Luketića bude namijenjen za objekat javne namjene koji će se naći na njihovom bivšem zemljištu.


U cilju afirmacije ove ideje Opština je prihvatila predmetno idejno rješenje kao donaciju arhitekte Luketića.
Kako je članom 54 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata precizirano da se za objekte državnih organa, lokalne samouprave, zdravstvenih ustanova, prosvejtnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite, koji su u državnoj svojini potrebno sporvesti javni konkurs koji vaš Direktorat raspisuje i sprovodi, molimo Vas da zajednički iznađemo rješenje koje bi ovu delikatnu situaciju moglo da riješi na način u skaldu sa zakonom, ali i pomogne nam da ispravimo nepravdu koja je porodici Luketić nanijeta, te da akt njihove dobre volje u formi dopnacije idejnog rješenja budućeg objketa kulturnog centra, uvažimo.Predmet idejnog rješenja, koje vam u prilogu dostavljamo su, katastarske parcele 2421, 2423 KO BUDVA, dio urbanističke parcele 2.1 u bloku 2 u obuhvatu Detaljnog urbanističkog plana "Budva centar" navodi se u zahtjevu.

PODIJELI