Vlada je usvojila Drugi polugodišnji izvještaj o realizaciji Posebnog akcionog plana za sprovođenje fitosanitarnih mjera u cilju suzbijanja crvenog surlaša palmi - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) sa planom revitalizacije i sanacije šteta nastalih njegovim djelovanjem. Imajući u vidu da je od ukupno 275.000,00 eura izdvojenih za ovu namjenu na kraju prošle godine, kao posljedica uštede nakon sprovedenih javnih nabavki, preostalo 61.844,42 eura, zaključeno je da se ova sredstva upotrijebe za nastavak sprovođenja mjera u ovoj godini.

Vlada je usvojila i Informaciju o zaključivanju Sporazuma o prepoznavanju obuka i sertifikaciji pomoraca za službu na plovnim objektima registrovanim u Svetom Vinsentu i Grenadinima i prihvaćen tekst Sporazuma.

"Mediteran reklame" nastavlja se osavremenjavanjem reklamnog prostora na teritoriji Budve. Prema riječima direktora Blaža Rađenovića to preduzeće je opredijelilo 12 hiljada eura koje će uložiti za za nekomercijalno oglašavanje i isticanje reklamnog materijala.

Danas je raspisan Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup hotelskih kupališta duž crnogorske rivijere u skladu sa Atlasom crnogorskih plaža i kupališta i Programom objekata obalne infrastrukture koje je donijelo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Privremeni objekti u okviru kupališta koji su predmet ovog Javnog poziva sadržani su u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za period od 2019-2023. godine, koji je donijelo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Budvanskoj kompanijia Del Mar povjeren je posao izvršne sužbe Komunalne policije i inspekcije.

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore ( DPNCG) , nekoliko novinarskih i organizacija civilnog društva, kao i novinari, dostavili su Ministarstvu kulture predlog za izmjene Nacrta Zakona o medijima.

Budva planira da nabavi solarne smart klupe, koje će biti postavljene u gradu. Planom javnih nabavki za ovu nabavku opredijeljeno je 14 hiljada eura, tender će biti raspisan u prvom kvartalu.

Javno preduzeće Morsko dobro zatražilo je od budvanskog Sekretarijata za urbanizam da im izda urbanističko tehničke uslove za izgradnju pješačke staze u neposrednom zaledju plaže Jaz.

Turistička organizacija Budve je posredstvom Ministarstvaodrživog razvoja i turizma i Nacionalne turističkeorganizacije Crne Gore predstavila turističku ponudu rivijere na manifestaciji „Dani Crne Gore u Zagrebu“.

Opština Budva zaključila je juče ugovor sa podgoričkom kompanijom " La Collina" za održavanje javne rasvjete.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je prije nekoliko dana počelo sa radovima na sanaciji pristaništa Muo u opštini Kotor. Radovi će obuhvatiti čišćenje morskog dna u akvatorijumu pristaništa, podvodni iskop materijala ispod kote -2,0 m radi izrade fundamenta objekta, izradu AB zidova i temelja podvodnim kontraktorom, sve prema propisanim tehničkim uslovima.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je danas Javni poziv za uvođenje, sertifikaciju i resertifikaciju sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane u 2019. godini. Poziv je prvi u nizu javnih poziva za podršku poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima, predviđenih Agrobudžetom za 2019. godinu.

U Narodnoj biblioteci Budve, u srijedu, 13. februara sa početkom u 19h biće promovisana nova knjiga Gorana Stojičića, roman “Slučaj Danil Harms” čiji je izdavač Ammonite Books iz Beograda. Sa autorom će razgovarati Stanka Stanojević.

U Narodnoj biblioteci Budve promovisan je roman autora Vladimira Tabaševića “Zabluda Svetog Sebastijana” koji je ovogodišnji laureat NIN-ove nagrade za najbolji roman u 2018.godini. Na budvanskoj promociji je pored autora govorila prof.dr Slavica Perović, a moderatorka je bila Stanka Stanojević.

Sjednica Skupštine opštine , 24. po redu, danas počinje u 10 časova u velikoj skupštinskoj sali.

Opština Budva spremna je da izdvoji 90 hiljada eura za uređenje i opremanje autobuskih stajališta na teritoriji od Jaza do Buljarice.

Konzorcijum kojeg čine Adriatic Marinas – Porto Montenegro i Damen, kompanija koja se na globalnom nivou bavi izgradnjom brodova i superjahti, pokreću program za regrutaciju inženjera u brodogradnji i remontjahti koji će raditi u brodogradilištu u Bijeloj.

Pogledajte termine za ovjeru licenci i termini kurseva za nove spasioce u organizaciji Crvenog krsta Crne Gore

Zbog pucanja cijevi na glavnom vodovodnom kraku, ispod gradske poste, potrošači na potezu od pošte, gornjim dijelom setalisne staze pa do ugostiteljskog objekta "Hemingvej", neće imati vodu, veceras do 23:00.

Opština Budva implementira projekat FY4ICT (Female Youth for ICT) u sklopu kojeg će biti održana desetodnevna mobilnost u Sofiji, gdje će učesnice imati priliku da otkriju misterije biznisa, preduzetništva i liderstva. Cilj projekta je da edukuje i motiviše mlade žene iz Crne Gore i BIH da pokrenu svoje karijere podsticanjem preduzetništva u oblasti informacionih tehnologija.

Predsjednik Marko Carević sastao se juče sa Robertom B. Aderholtom, članom predstavničkog doma američkog Kongresa.

Odlični rezultati Vladine ekonomske politike i sprovedene reforme dale su kvalitetnu osnovu za dalji razvoj biznisa, otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje kvaliteta života građana, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Vlade Duška Markovića i najuspješnijih crnogorskih privrednika.

Opština Budva ove godine namjerava da za uređenje kontakt zone Starogra grada ove godine utroši gotovo 200 hiljada eura.

Iako se više od dvije decenije u sportskoj sali organizovanu brojna dešavanja, a u godinama ranije učenici srednje škole " Danilo Kiš" imala nastavu fizičkog vaspitanja, Mediteranski sportski centar nije imao upotrebnu dozvolu.

Ministarstvo održivog razvoja odbilo je žalbu Mitropolije crnogorsko primorske te utvrdilo da je rješenje urbanističko građevinskog inspektora koji je naložio crkvi da poruši nelegalno izgrađenu krstionicu na vodi na Ostrvu Cvijeća, zakonski donio.

Dosadašnji sekretar za privredu Marko Marković biće izabran za novog potpredsjednika Opštine Budva.

Povodom obilježavanja Dana Grada Novog Sada, 01.februara, u Novom Sadu boravila je delegacija Opštine Budva, na čelu sa predsjednikom Opštine, Markom Carevićem.

Predsjednik Gradske opštine Vračar prof dr Milan A. Nedeljković sa članovima Vijeća i načelnicom Uprave Gradske opštine Vračar primio je predsjednika opštine Budva Marka Carevića, menadžera opštine Mila Božovića i sekretara sekretarijata za investicije Boža Vavića.

Međunarodni dan močvarnih staništa obilježava se svake godine 02. februara u okviru RAMSAR konvencije, sa ciljem da se promoviše značaj zaštite ovakvih staništa, prvenstveno onih koja su upisana na RAMSAR listu močvarnih staništa od međunarodnog značaja.

Na sastanku koji je juče održan sa direktorkom Turističke organizacije opštine Budva - Majom Liješević i predsjednikom Izvršnog odbora - Danilom Kastratovićem, predstavnici privrede iz Budve okupljeni u Crnogorskom turističkom udruženju i Udruženju ugostitelja Budve, imali su priliku da upoznaju predstavnike TOB-a sa problemima sa kojima se susrijeću u toku odvijanja turističke sezone.

Službe za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta Opštine Budva tokom prethodne dvije godine naplatila je na ime komunalije čak 20 miliona eura, koje su se direktno slile u opštinsku kasu.

Predsjednik Opštine Budva, Marko Bato Carević, otvorio je vrata svog Kabineta za sve zainteresovane gradjane. Cilj je da se na adekvatan način rešavaju zahtjevi lokalnog stanovništva, a koji su u okvirima nadležnosti lokalne samouprave. Takodje, ovo će biti i jedan od načina da opštinsko rukovodstvo iz neposredne komunikacije sa gradjanima stekne objektivnu sliku o radu lokalne samouprave.

Javno preduzeće Morsko dobro zatražilo je od budvanskog Sekretarijata za urbanizam da im izdaju urbanističko tehničke uslove za uređenje obale na rtu Zavala.

Ministarstvo nauke Crne Gore utvrdilo je predlog četiri kandidata za boravak u ovogodišnjem ljetnjem programu Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u Ženevi, namijenjen studentima fizike i inženjerskih nauka.

Opština Budva objavila je na svome sajtu imovinski karton u kome je detaljno navedeno kojim sve nekretninama raspolaže, koristi ih ili su u njenoj svojini.

Javno preduzeće "Morsko dobro" zatražilo je od Opštine Budva da im izdaju urbanističko tehničke uslove za rekonstrukciju šetališta u Budvi i Bečićima.

Do zapošljenaj u Budvi dolazi se putem dobrog obrazovanja, a i preko ličnih poznanstava. To je pokazalo istraživanje koje je objavljeno u Strategiji za mlade 2018. - 2021.

Radna grupa koja će raditi na izmjenama i dopunama zakona o prevozu u drumskom saobraćaju imaće za osnovni cilj smanjenje uticaja sive ekonomije u toj oblasti.

U skladu sa Uredbom o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, Ministarstvo ekonomije je shodno zakonskoj obavezi utvrdilo visinu jedinične naknade za podsticanje proizvodnje električne energije za 2019. godinu u visini od 0,9439 c€/kWh.

Ministarstvo ekonomije stavilo je u Vladinu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim se uvodi neradna nedjelja.

Gradonačeknik Budva Marko Bato Carević zaključio je ugovor sa tivatskom firmom "Projektor" koja će sanirati i restaurirati Velja vrata Staroga grada. Pomenuta kompanija je prvorangirana na tenderu, koja je ponudila da cijeli posao obavi za 13.226,15 eura .

Tenderska komisija za privatizaciju konstatovala je na sjednici, održanoj u četvrtak, 24. januara 2019. godine, da Ponuda za kupovinu 56,4806 odsto kapitala Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević AD Igalo, koju je dostavio Konzorcijum Philibert, a.s. i Vile Oliva DOO, ispunjava formalne uslove definisane Uredbom o prodaji akcija i imovine putem javnog tendera i Tenderskom dokumentacijom.

Posrnulo opštinsko preduzeće, dolaskom novog menadžmenta uspjelo je da se preporodi, postavljajući nove standarde u poslovanju:

U subotu 26.01, su izvlačeni dobitnici velike nagradne igre Mega marketa:

Gradjani Budve moraće do daljnjeg da idu u Podgoricu kako bi izvadili urbanističko tehničke uslove.

"Nautički turizam jedan je od ključnih segmenata hrvatske turističke industrije, a nautičari čine zahvalne goste koji u prosjeku dnevno troše 126 eura, što je gotovo 60% više od prosječnog turista", prenosi portakl poslovni.hr

Ukupan poreski dug smanjen je za oko 140 miliona eura, saopšteno je na redovnom sastanku predsjednika Vlade Crne Gore Duška Markovića i rukovodilaca Poreske uprave, Uprave carina i Uprave za inspekcijske poslove.

Turistička organizacija Budve predstavlja turističku ponudu grada na međunarodnom sajmu turizma “ITF Slovakiatour” koji se održava od 24. do 27. januara u Bratislavi u organizaciji Turističke organizacije Bara.

OPština Budva povjerila je podgopričkoj kompniji " Alfa project" posao obilježavanja saobraćajne signalizacije u zonama škola. Ova firma ponudila je da će posao obaviti za 11 hiljada eura, a OPština je na tenderu bila spremna da plati 14 hiljada eura. Predviđeno je da se postave novi saobraćajni znaci, te uradi putna signalizacija.

Kompanija Debt Management Project 1 Montenegro, vlasnik bečićkog hotela " The Queen of Montenegro" predala je zahtjev za dobijanje zelenog svjetla za gradnju otvorenog bazena u okviru ovog hotelskog kompleksa. Ovo je jedna u nizu investicija koje su planirane u okviru renoviranja i adaptacije bečićkog hotela.

Jedna od najvećih investicija u putnu infrastrukturu - gradnja ulice u Dubovici, koja će povezati zaobilazniccu sa novooizgrađenim kompleksom zgrada, izvodiće budvanska kompnaija "Carat", čija je ponuda od 907 hiljada eura prvorangirana. Sa njom je Opština Budva zaključila ugovor kojim su jasno precizirani svi uslovi koje izvođač tokom izgradnje mora poštovati.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore raspisala je Konkurs za izradu zaštitnog znaka – logotipa i slogana koji će pratiti realizaciju projekta “Domaći ukusi”.

Opština Budva donijela je odluku o gradnji pješačkog prelaza - pasarele na magistrali na izlazu iz grada.

Konzorcijum koji čine češka kompanija Philibert i Vile Oliva DOO ponudio je 10 miliona eura za kupovinu 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta za fizikalnu medicinu rehabilitaciju i reumatologiju Dr Simo Milošević AD Igalo i investicioni program od 27.944.380 eura.

Klupe na stazi kod Crvene zgrade koja vodi do kompleksa Tre canne demolirane su.

Opština Budva povjerila je podgoričkoj firmi "Geotechnics" izradu projekta adaptacije i opremanja projektovanje i opremanje planinske staze u prirodi na rtu Zavala.

Kancelarije Crnogorske demolirane su jutros. Povodom nasilničkog napada na Crnogorsku u Budvi, reagovao je predsjednik partije Vladimir Pavićević.

Ono čime se prije četiri godine, kada su postavljeni na javnim površinama u Mediteranskoj ulici, hvalila tadašnja gradska uprava, ukrasi koji služe kao osvjetljenje, nažalost su sada postali ruglo.

Nekada lijep drvored palmi na neizgradjenoj parceli izmedju hotela Avala i zgrade Dukley residence, potpuno je uništio crveni surlaš. Od 20 stabala, njih 15 je unisteno, a po svemu sudeći ista sudbine čeka i preostale.

Ukupno 3.298 svršenih visokoškolaca počelo je danas sa stručnim osposobljavanjem kod poslodavaca u okviru sedmog ciklusa Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem.

Radovi na postavljanju podnih pločica na prvom spratu zgrade Opštine Budva intezivno se izvode.

Naoružani razbojnici jutros su oteli pazar koji je nosio radnik Magamarketa iz prodavnice kod Akademije znanja. Saznajemo da je riječ o sumi od oko 5.000 eura. Razbojnici su imali maske i pod prijetnjom oruzja su uzeli pazar. Policija ispituje slucaj.

U predviđenom roku za dostavljanje ponuda za prodaju 56,4806 odsto akcijskog kapitala Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju „Dr Simo Milošević“ AD Igalo, dostavljena je jedna ponuda i to od strane Konzorcijuma Philibert, a.s. i Vile Oliva d.o.o.

Ministarstvo kulture objavilo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o medijima, čiji je tekst samo donekle, i koliko mu je odgovaralo, uskladilo sa preporukama Savjeta Evrope.

U Nacrtu su ostale odredbe čijom selektivom primjenom može biti dovedena u pitanje sloboda izražavanja, ugroženi novinarski izvori i izvršen neprimjeren uticaj na novinare i medije.
Ministarstvo je najprije insistiralo da se nacrt što prije završi kako bi Vlada utvrdila zakon do kraja 2018.
U predlog su pokušali da ubace sve i svašta kako bi se mediji i novinari i mediji sveli na reklamni pano, uključujući i radikalniju zaštitu privatnosti čime bi se onemogućilo istraživačko novinarstvo i izvještavanje o korupciji.
DPNCG je učešćem u radnoj grupi, koja je pripremala novi zakon, pokušalo da doprinese da on bude usklađen sa medijskim praksama, ali je većina predloga odbijena, posebno nakon konačne revizije Ministarstva kulture.


Zakon je objavljen tokom Novogodišnjih i Božićnih praznika -3.januara ove godine, čime je formalno otvorena javna rasprava koja se završava 12.februara. Pozivamo kolege da na sajtu DPNCG pročitaju tekst Nacrta zakona I mišljenje eksperata Saveta Evrope i pomognu da on bude unaprijeđen.
Zakon bi prije razmatranja Vlade trebalo još jedanput da ide na ekspertizu Saveta Evrope, pa je to prilika a utičemo na njegov konačni sadržaj.

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Državne studije lokacije Arsenal Tivat, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na organizuje -UČEŠĆE JAVNOSTI u periodu od 12.01. do 12.02.2019.godine

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija, potpisanog 01. oktobra 2007. godine, Ministarstvo nauke je 08. novembra 2018. godine objavilo Konkurs za učešće u Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola 2018, sa rokom za dostavljanje prijava do 28. decembra 2018. godine.

Podgorička firma Dazmont dostavila je najpovoljniju ponudu za održavanje higijene u poslovnim prostorijama i toaletima u zgradi Opštine Budva.

Morsko dobro na inicijativu kompanije Dukley gardens zatražilo je od Ministarstva održivog razvoja izdavanje urbanističko tehničkih uslova za uredjenje stjenovitih plaža na rtu Zavala. Pogledajte sta planiraju da urade:

Zvanična primopredaja dužnosti predsjednika Opštine Budva, obavljena je danas 9. januara, između novoizabranog predsjednika Opštine Marka Carevića i dosadašnjeg predsjednika Opštine Dragana Krapovića. 

Primopredaja dužnosti na mjestu prvog čovjeka Budve, biće danas izvršena, kada će dužnost predsjednika Opštine od Dragana Krapovića preuzeti Marko Bato Carević.

Opština Budva raspisala je tender za izbor najpovoljnije ponude za nabavku montažno - demontažnih tribina za smještaj publike na otvorenom prostoru.

Kompanija “Adriatic properties”, grčkog biznismena Petrosa Statisa prošila je hotel “Kraljičina plaža” na ulazu u Miločerski park.

Opština Budva raspisala je tender za nabavku opreme za uredjenje dječijih igrališta. Lokalna uprava spremna je da plati 39.500 eura, a najpovoljniji ponuđač biće izabran sredinom februara, kada će biti javno otvaranje ponuda. 

Sekretarijat za investciije zatražio je od kolega u urbanizmu da izdaju Urbanističko tehničke uslove za rekonstrukciju kolske saobraćajnice od Blizikuća do Tudorovića.

Građevinska kompanija Tron company zaključila je u decembru dva ugovora sa opštinskom Službom za naplatu komunalija za gradnju dvije turističke vile u naselju Komoševina na brdu Spas.

Odbornički saziv Skupštine opštine na današnjoj sjednici, koju je po hitno postupku zakazao šef parlamenta Đorđije Vujović , verifikovaće osvaku dosadašnjeg radonačelnika Dragana Krapovića. na dnevnom redu nalazi se samo ta odluka, i kako saznajemo Krapović će imati priliku da nakon dvogodišnjeg mandata se obrati odbonrnicima.

Podgorički Centar za ekotoksikološka istraživanja utvrdiće da li je paljenje otopadana na deponijia „Stari Kamenolom“ na Brajićima dovelo do pogoršanja kvakliteta vazduha i zemljišta.

Učenici budvanskih osnovnih škola "Stefan Mitrov Ljubiša"i Druge osnovne škole, Osnovne muzičke škole, petrovačke "Mirko Srzentić", srednjoškolskog centra "Danilo Kiš", kao i penzioneri imaće ove godine besplatne karte za prevoz u gradskom saobraćaju.

Opština Budva zaključila je ugovor sa preduzećem "Zid ing" koje je prvorangirano na tenderu za izbor najboljeg ponuđača za sanaciju potpornog zida u naselju lazi. Opština je za ovu namjenu predvidjela 7.500 eura.

U toku 2018. godine u Crnoj Gori je broj nezaposlenih smanjen za 9.901 osobu – pokazuju podaci Zavoda za zapošljavanje (ZZPCG) od 30. decembra 2018.

Sekretarijat za investcije predao je idejno rješenje Glavnom gradskom arhitekti za dobijanje saglasnosti na rekonstrukciju ukice 22. novembar i Mediteranske ulice.

Danas je održana 3. sjednica IV saziva Skupštine Turističke organizacije opštine Budva, kojoj je prisustvovalo 16 od ukupno 21 člana. Članovi Skupštine su predstavnici opštine kao osnivača, turističke privrede i turističkih udruženja, kulturnih i drugih javnih institucija iz naše opštine.

Gradonačelnik Dragan Krapović podnio je ostavku i očekuje se da ce na prvoj sjednici lokalnog parlamenta biti razriješen. Nakon toga biće zakazana nova sjednica na kojoj ce biti izabran novi predsjednik Opštine Marko Bato Carević

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je ove sedmice završilo radove na uklanjanju obrušenog nanosa sa staze prema plaži Mogren. Završena je i sanacija nekoliko oštećenih polja metalne ograde, tako da je staza ponovo stavljena u funkciju šetačima i turistima.

Tradicionalna dodjela “shoe-box” paketića zadjecu korisnike Centra za socijalni rad i Crvenog krsta Budve u organizaciji RC Budva.

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović ocijenio je na kraju dvogodišnjeg mandata da je aktuelna vlast uspjela da realizuje osnovno izborno obećanje - konsolidacija finansija.

Aktivisti Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR) tokom blagih danima od 25. decembra, kada Božić slave vjernici po gregorijanskom do 7. januara, kada ga slave oni koji poštuju stari Julijanski kalendar, već tradicionalno su posjetili Dom za stare u Petrovcu, koji vode časne sestre Franjevke na čelu sa upraviteljicom samostana Sveti Vid m. Benediktom.

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković svečano je juče otvorio novoizgrađeni Terminal 2 Aerodroma Tivat – prvu investiciju od kada je 2006. godine izgrađena sadašnja aerodromska zgrada, i tom je prilikom poručio da saradnju Vlade i Menadžmenta Aerodroma Crne Gore smatra primjerom koji treba da slijede i drugi u našoj zemlji.

“Za grupaciju Budvanska rivijera 2018. je bila još jedna uspješna poslovna godina, čime ova kompanija zadržava kontinuitet u ostvarivanju pozitivnih poslovnih rezultata po svim parametrima poslovanja”, saopšteno je iz ove hotelske kompanije.

Opština Budva ustupiće svcoje poslovne prostorije na trećem spratu poslovno trgovačkog centra TQ Plaza na korišćenje NVO "Feštađuni". zeleno svjetlo treba da daju odbvornici na predstojećoj sjednici Skupštine opštine na čijem dnevnom redu se nalazi ova odluka. Ovim se nastavlja dobra incijativa Opštine da poslovne prostore u ovom centru ustupaju brojnim NVO na korišćenje. Podsjećamo svoje prostorije ima Omladinski centar, NVO Udruženje žena Budve, NVO Pužena kućica, Udruženje penzionera...

Međunarodni projekat „Etno lab“ – multidiciplinarno sistematsko terensko istraživanje i proučavanje muzičke i plesne tradicije i običaja Paštrovića uspješno je završen.

Vlada Crne Gore juče je utvrdila Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti kojim se prvi put na cjelovit način uređuje ova oblast.

Opština Budva povjeriće radove na sanaciji trotoara u gradu podgoričkoj firmi "Fidas" koja je dostavila najpovoljniju ponudu na tenderu. Planom investicija predviđeno je za ove radove da se izdvoji 29 hiljada eura, koliko je bila i cijena naznačena u javnom pozivu.

Porto Montenegro je tokom kalendarske 2018. godine, kroz projekte drustveno-odgovornog djelovanja u lokalnoj zajednici donirao preko 450.000 eura – koncept korporativne filantropije ovog tivatskog projekta marine za superjahte i nautičkog naselja odnosi se na podršku, donacije i sponzorstva brojnih kulturnih, sportskih, obrazovnih, zabavnih projekata.

Šefica odborničkog kluba Crnogorske Anđela Ivanović , predložena je da bude potpredsjendica Skupštine opštine. Ona će ovu funkciju, kako je rečeno Primorskim novinama obavljati volonterski. Zakonom o lokalnoj samoupravi predviđeno je imenovanje potpredsjendika lokalnog parlamenta. Crnogorska je u julu zaključila postkoalicioni sporaum i time omogućila aktuelnoj vladajućoj koaliciji da nastaviti upravljanje gradom.

Opština Budva obnovila je vozni park, a prva tura službenih automobila stigla je sinoć na parking.

Odbornički saziv lokalnog parlamenta odlučivaće o uvođenju izletničke taske. Šef parpamemnta Đorđe Vujović zakazao je za 27. decembar sjednicu Skupštine opštine , na čijem se dnevnom redu nalazi i odluka o uvođenju izletničke takse.

Opština Budva predvidjela je da naredne godine za uredjenje javnih gradskih površina izdvoji 107 hiljada eura.

„Crnogorski pršut“ novi je, peti po redu, zaštićeni proizvod u Crnoj Gori.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti unapređenja kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za 2018.

Ministarstvo kulture u saradnji sa Narodnim muzejom Crne Gore i Centrom savremene umjetnosti Crne Gore, u okviru realizacije IPA projekta MONET, objavljuje poziv za mlade umjetnike koji će učestvovati u programu razmjene i stvaranju inovativnih umjetničkih djela iz različitih oblasti.

Dugogodišnja zamjenica direktora Nacionalne turističke organizcija Maja Liješervić danas će preuzeti rukovođenje Turističkom organizacijom Budve. On će danas u prisustvu dfoskorašnjeg direktora Mladena Franovića i gradonačeknika Budve Dragana Krapovića , potpisati ugovor sa odlazećom predsjednicom Izvršnog odbora To Kristinom Kikom Rafailović.

Ministar turizma Pavle Radulović uvjeren je da će Crna Gora inkasirati milijardu od turizma.

Opština Budva opredijelila je 44.500 eura za izradu idejnog projekta za rekonstrukciju gradskog plivališta "Pizana". Ovim bi u narednoj godini papirološki se "pokrio" projekt, a već u 2020. i započeti radovi na rekonstrukciji, za šta je još ranije saopštavano da je potrebno uložiti oko 300 hiljada eura.

Gradsko plivalište bi ponovo postalo centar okupljanja brojne talentovane djece, kao što je to nekada bilo i sa koga su ponikli brojni poznati vaterpolisti i plivači u staroj Jugoslaviji.

Izvršni direktor Jadranskog sajma Rajko Bujković uputio je dopis nadležnima u Opštini da privremeni objekti koji su nacrtom Plana privremenih objekata izrisani sa platoa, budu vraćeni. Pismo prenosimo u cjelosti:

Opština je juče raspisala tender za sanaciju i restauraciju vrata na ulazima u Stari grad za šta je opredijelila 14 hiljada eura. Kako se navodi predviđeno je uklanjanje grafita, remontni i sanacioni radovi, kao i restauriranje .
na tanderom se traži:

Programom investicija za narednu godinu , Opština Budva predvidjela je da za izradu idejnog projekta za zadužbinu Luketića izdvoji 15. 000 eura.

Likovna umjetnica, Milka Delibašić, dobitnica je državne nagrade „Petar Lubarda“ za 2018. godinu, za djelo pod nazivom „Statičnost unutar prolaznosti vremena“, iz 2017.godine.

Podgorička kompanija Grand desing prvorangirana je na tenderu za izbor najpovoljnijeg ponuđača za gradnju pasarele u Rafailovićima.

Pri izradi Nacrta Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je predložilo resornom ministarstvubrisanje oko 80 objekata duž crnogorske obale koji svojimizgledom nisu primjereni turističkoj ponudi u najekskluzivnijoj zoni, posebno u blizini hotela sa 4 i 5 zvjezdica.

Povodom 7og rodjendana TQ Plaze, sinoć je upriličeno izvlačenje velike nagradne igre koja je otpočela još 09.11.

U tom smislu podijeljeno je 11 vrijednih nagrada, a naši srećni dobitnici su:

Sekretarijat za urbanizam odbio je gotovo svih 90 zahtjeva i primjedbi koji su dostavljeni na nacrt Plana privremenih objekata za period od 2019. - 2023. Iako su se svi odnosili da se objketi, koji su "izbirsani" nacrtom, ponovo vrate, resorni sekretarijat ih je odbio . Primorske novine objavljuju kompletan izvještaj:

Šetalište tokom zime izgleda sablasno - zatvorene tezge i štandovi predstavljaju pravo ruglo

Opština Budva predvidjela je naredne godine da za izgradnju podzemnih kontejnera izdvoji 300 hiljada eura.

Atmosferski kanal, čija je izgradnja u toku na Staroj autobuskoj stanici, riješiće se problem plavljenja gradskih ulica i užeg gradskog jezgra, tokom obilnih padavina. Ovo je jedan u nizu investicionih projekata koje realizuje Opština Budva

Opština Služba za naplatu komunalija zaključila je tokom oktobra pet ugovora o naknadi za urađenje građevinskog zemljišta ukupne vrijendosti 450 hiljada eura. To stoji u ugovorima u koje su "Primorske novine " imale uvid. ovim ej nastvaljen odlična trend naplate komunalija, koje će na kraju godine premašiti deset miliona eura, tri i po miliona eura nego što je prvobitni budžetom bilo projektovano.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pokrenulo je Javnu raspravu o Nacrtu strategije za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023 koja će trajati do 17.decembra 2018.godine.

Predstavnici Nevladine organizeije “ Bazar”, koja okupljaju 50 zakupaca kioska i tezgi na platoa na Jadranskom sajmu, čiji su privremeni objekti “ izbrisani” novim opštinsim planom, nastavili su juče sa protestima ispred zgrade Opštine. Njih je primio šef parlamenta Đorđije Vujović.

Više od 200 rotarijanaca Crne Gore, Srbije, Slovenije, Hrvatske i Mađarske, kao i prijatelja Rotarija , koji su prisustvovali tradicionalnoj svečanost „LADIES’ NIGHT“, kloju je organizovao budvanski Rotari klub, prikupilo je 50 hiljada eura namijenjenih za opremanje cetinske bolnice „Danilo I“.

Gradonačelnik Dragan Krapović donio je juče odluku o pristupanju izradi nacrta Strategije razvoja sporta za za period 2019. - 2023.

Prva knjiga Jasenke Lalović pod nazivom „S one bande moje gore“ predstavljena je u kino sali Spomen doma „Crvena komuna“ u Petrovcu.

Zakupci privremenih objekata na platou ispred Jadranskog sjama započeli su svakodnevna okupljanja ispred zgrade Opštine, u znak protesta jer je gradska uprava Planom privremenih objekata za period od 2019.- 2023. „izbrisala“ kioske i tezge na kojima se održavala sajamska manifestacija „Bazar robe široke potrošnje“.

Sastanak Mediteranske Jahting Asocijacije AYA (Adriatic Yachting Association) u Porto Montenegru okupio je liderske kompanije iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Crne Gore, koje će od sada zajednički kreirati i djelovati kako bi unaprijedili jedinstvenu uslugu na Jadranu.
Glavni cilj AYA-e je povezanost istaknutih kompanije kako bi unaprijedili jahting uslugu, zajednički djelovati, podržavati partnerske kompanije i postati lobistička snaga na Mediteranu. Aktivno ćemo se podržavati i predstavljati se internacionalnoj klijenteli na globalnom nivou, i stvarati atmosferu za pokretanje dodatnih biznisa, istakao je predsjednik AYA asocijacije Nizar Tagi.

Creative studio lab designe objavio je na svom FB profilu da je uspjesno realizovan i četvrti dio projekta #BudvaGoGreen.

Opština Budva sačinila je nacrt Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi djelatnosti: odlukom je jasno propisnao kako mora da izgleda i šta da posjeduje taksi vozilo. Prenosilo u cjelini:

Na svečanoj ceremoniji dodjele godišnjih nagrada u turizmu „Wild Beauty Award 2018“, koju organizuje Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, pod pokroviteljstvom Predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera” dodijeljeno je priznanje za doprinos kvalitetu i razvoju turističke ponude Crne Gore - za implementaciju standarda u hotelijerstvu! Ovo je još jedna u nizu nagrada koja potvrdjuje da je način poslovanja najveće kompanije iz oblasti turizma u Crnoj Gori, uvijek korak ispred svih.

Donosimo vam prezentaciju projekta pretvaranja korita rijeke Grđevice u pješački koridor. Studio Enforma za potrebe Opštine je uradio programski zadatak. Opština ima potrebnih šest miliona eura da uradi projekat. Tokom 2019. biće urađena kompletna dokumentacija, a radovi bi mogli započeti 2020. Opština je pozvala sve na društveni dijalog, jer je riječ o projektu koji će, kako je kazao gradonačelnik izmijeniti izgled Budve.

Vlada je juče usvojila Informaciju u vezi dodjele koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području KO Bijela, donijela Odluku o dodjeli koncesije i prihvatila Ugovor o koncesiji između Vlade Crne Gore i Konzorcijuma Adriatic Marinas doo i B.V. Holding Maatschappij Damen.

NVO Bazar koja okuplja prodavce čije su lokalcije nacrtom Plana privremenih objekata izbrisane na prostoru Jadranskog sajma, uložilo je primjedbe na nacrt Budžeta za narednu godinu. Prigovor prenosimo u cjelosti:

Porto Montenegro tim predstavlja projekat tivatske marine za superjahte i luksuznog nautičkog naselja na Investment Immigration and Luxury Real Estate sajmu u Moskvi – ovaj događaj je strateški dobra aktivnost u susret Citizenship by Investment koji će se naredne godine organizovati u Crnoj Gori.

U četvrtak 29. novembra sa početkom u 9:30 h u kongresnoj sali hotela “Budva” u Budvi , biće organizovana prezentacija projekta “Promenada Grđevica” . U okviru planirane prezentacije govoriće predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović, arhitekta Nikola Novaković ( osnivač i izvršni direktor arh. biroa “ Enform” iz Kotora) i Ana Samardžić glavni arhitekta Opštine Budva.

Juče je počelo uklanjanje starog hotela Kraljičina plaža koji je izgrađen početkom prošlog vijeka. Rušenje objekta otpočelo je u skladu sa Rješenjem Ministarstva održivog razvoja i turizma od 07.06.2017. godine.
Navedeni objekat se nalazi na katastarskoj parceli broj 970 KO Sveti Stefan, Opština Budva. Period za koji će u potpunosti objekat biti uklonjen će prevashodno zavisiti od vremenskih uslova, ali pretpostvaka je da će upotpunosti biti uklonjen najkasnije u narednih 60 dana.

Na samom početku važno je ukazati da Ministarstvo održivog razvoja i turizma u skladu sa zakonskom obavezom dostavlja Programe privremenih objekata u zoni morskog dobra na mišljenje primorskim opštinama. Navedeno je propisano članom 116 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Nepobitna je činjenica i da je Opština Budva prethodnih godina uredno i u roku dostavljala svoje sugestije i primjedbe na sve dostavljene Programe.

ovo je lista studenta koji ispunjavaju kriterijume za stipendiju, koju će Opština Budva isplaćivati tokom školske 2018-2019

Opšte je poznata činjenica da Opština Budva nema nikakvih nadležnosti u zoni Morskog dobra i da Vlada Crne Gore , to jest MORT i JP Morsko dobro Crne Gore u skladu sa važećim propisima donose Program postavljanja privremenih objekata u zahvatu Morskog dobra.

Riječ je projektu Budva Go Green je projekat koji promoviše savremeni dizajn javnih gradskih površina i ukazuje na potencijal ekološkog razvoja Budve. Projekat se sprovodi uz podršku UNDP-a i Opštine Budva.

U periodu od 9 do 12 časova bez napajanja električnom energijom ostaće dio naselja Dubovica, u blizini tehničke zgrade Vodovoda. kako saopštavaju iz Elektroprenosnog sistema, bez struje u periodu od 12 do 15 časova biće dio naselja Rozino kod vatrogasne stanice

Gradonačeknik Budve Dragan Krapović danas je svečano uručio ključeve vd direktorici, čime je zvanično otvoren Dnevni centar za omladinu i djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

U okviru priprema za Univerzalnu izložbu EXPO 2020, koja će biti održana u oktobru 2020.godine u Dubaiju, pokrenut je EXPO LIVE Program za finansiranje inovacija (Expo Live's Innovation Impact Grant Programme) sa ukupnim budžetom od 100 miliona američkih dolara za podršku projektima koji podstiču inovativne uticaje i stvaraju ekološku ili socijalnu vrijednost.

Tokom oktobra mjeseca realizovane su prve aktivnosti pilot projekta “Usvojimo plažu – Adopt a beach” u okviru projektaUNEP MARINE LITTER za koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo ugovor saProgramom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija(United Nations Environment Programme). Aktivnosti pilot projekat "Usvojimo plažu - Adopt a beach" realizovane se u svemu u skladu sa MEDPOL Protokolom (MEDPOL Marine Litter Beach Form) a za njihovo sprovođenje angažovan je Institut za bilogiju mora iz Kotora, koji je ove aktivnostisproveo na dva unaprijed definisana transekta na plaži Jaz u Budvi kao i na Blatnoj plaži u Herceg Novom. Sakupljeniotpad je kategorisan na terenu u glavne kategorije: plastika, guma, tekstil, staklo, keramika, obrađeno drvo, metal, papir, sanitarni otpad, medicinski otpad, fekalije životinja, parafin/vosak kao i prirodno drvo i neidentifikovani otpad.

Zbog obilnih padavina voda na vodoizvorištu "Podgor" sada je zamućena.

Budvanski Sekretarijat za urbanizam izadao je urbanističko tehničke uslove rednjoj mješovitoj školi " Danilo Kiš" kojim je predviđeno da se uredi dvorište, postavi ograda i izgradi atletska staza.

Kasa opštine Budva naredne godine biće „teška“ 36 miliona eura, što je sedam i po miliona manje nego ove godine. Sekretarijat za finansije na čijem je čelu Petar Odžić (SDP) sačinio je oprezno nacrt budžeta, koji će danas u 10 časova na javnoj raspravi biti predočen građanima i svima zainteresovanima u petrovačkoj Crvenoj komuni, dok će sjutra u 11 časova u skupštinskoj sali u Budvi biti organizovana javna rasprava.

Žabljačka firma "Ski centar Javorovača" izgradiće dvije od ukupno deset planiranih teretana na otvorenom na području Budve.

Hotel Splendid Conference & SPA Resort 5* apsolutni je pobjednik u kategoriji Best Seaside Hotel u regionu, na dodjeli godišnjih nagrada Seebtm Awards 2018.

Uslijed jakog vjetra pao kran na novoizgrađeni dio hotela Cristal Rivijera.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, turističkom privredom i strateškim partnerima, predstavlja turističku ponudu Crne Gore na međunarodnoj berzi turizma CITM 2018, koja se održava u Šangaju, od 16. do 18. novembra.

Turistička organizacija opštine Budva predstavlja turističku ponudu budvanske rivijere na 22. sajamu turizma i ugostiteljstva pod nazivom “Jesenji sajam” koji se održava od 15-18. Novembra u Banja Luci.

Iako su uspjeli da pobijede na svim crnogorskim sudovima vlasnici Hotela “Avala” su bili ogorčeni opstrukcijama i odlukama pojedinih sudija koji su to ignorisali i donosili čudne presude, kao i odnosom pojedinih nadležnih institucija koje su dozvoljavale nelegalan rad “Casinu Avala”. Ipak, vjerovali su u crnogorsko sudstvo i smatraju da će se neko pozabaviti odgovornošću onih koji su se svojski potrudili da svojim činjenjem i nečinjenjem tjeraju strane investitore.

Međunarodna konferencija o integralnom upravljanju obalnim područjima (IUOP) i prostornom planiranju mora (PPM), koju je organizovalo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore u saradnji sapartnerima PORTODIMARE projekta finasiranog u okviruEU Interreg ADRION transnacionalnog programa saradnje,održana je 14. i 15. novembra u Hotelu “Avala Resort&Villas“u Budvi.

JU Narodna biblioteka Budve će programe kojimaove godine obilježava Dan opštine Budva započeti u subotu, 17. novembra u 19h promocijom 11. broja časopisa Krug mladih i s tim u vezi okruglim stolom pod nazivom “Zelena gradska površina, šta to bješe?” na kojem će biti riječi o nedostatku zelenih površina u Budvi, nedostatku dječjih igrališta, parkova i prostora zadruženje i rekreaciju. Promocija i okrugli sto biće održani u Narodnoj biblioteci a program se realizuje u saradnji sa NVO “Sedma sila mladih”.

Zbog neophodne rakonstrukcije glavnog cjevovoda, potrošači u pojedinim perifernim i središnjim gradskim naseljima, sjutra /16.11.2018/ tokom dana neće imati vodu. 

Opstanak jednog od najuspješnijih crnogorskih Društava dobrovoljnih davala krvi, budvanskjog DDDK“ Radivoje Pima“ dovedeno je u pitanje, nakon što Opština nije dala novaca za organizovanje tradicionalne akcija dobrovoljnog davanja krvi koja se punih tri decenije organizuje povodom 22. novembra dana opštine.

Nevladino udruženje „Bazar“ koje okuplja 50 privrednika zatražIlo je od odbornika budvanskog parlamenta da urgiraju na gradsku upravu i u Plan privremenih objekata vrate svih 50 lokacija na Jadranskom sjamu, koje nacrtom novog planskom dokumenta nisu u narednih pet godina više predviđene.

Sekretarijat za komunalno stambene poslove pozvao je građane, preduzetnike, preduzeća, mjesne zajednice, organe lokalne samouprave, NVO, kao i javne ustanove i preduzeća čiji je osnivačl Opština da dostave svoje predloge sugestije i stavove jer je u toku priprema nacrta odluke o organizaciji i načinu obavljanja auto taksi prevoza. Rok dostvaljanja predloga je 23. novembar. Resorni sekretarijat je dužan da nakon toga izradi nacrt odluke, koja će biti predočena javnosti.

Ministar sporta Nikola Janović uručio je juče rješenja o utvrđivanju statusa perspektivnih sportista bokserima Bojani Gojković i Petru Liješeviću na osnovu kojih će narednih godinu dana primati stipendije Ministarstva sporta kao podsticajnu mjeru mladim sportistima.

Prenosima u cjelosti prigovore koje je ova kompanija dostavila gradonačelniku Draganu Krapoviću i Sekretarijatu za urbanizam:

Budva se i ove godine pobrinula da bude epicentar zabave tokom novogodišnjih praznika. Najzvučnija ime sa domaće i regionalne scene, te poznati svjetski DJ nastupiće kako na starogradskom trgu , tako i u elitnim hotelima.

Zbog havarije na cjevovodu u jednom dijelu tzv. “donje zone” u Petrovcu, jedan broj potrošača neće imati vodu do 14:00.

Komunalno preduzeće intezivno vrši obrezivanje stabala. Za neka je potrebno angažovanje i građevinske operative

Opština Budva, njen Sekretarijat za urbanizam pripremio je nacrt Plana privremenih objekata, kojim je na području metropole turizma predviđeno da u narednih pet godina bude 250 manje privremenih lokalcija nego ranijih godina. U odnosu na prethodni plan u Budvi izbrisano je 187 lokacija, od kojih 95 lokacija na šetalištu, dok je izbrisana i baza od 50 lokacija na Sajmu, dok više neće biti ni 42 lokacije u drugoj zoni.

"Mreža SOS za Montenegro" poziva građane i organizacije civilnog društva (OCD) da se pridruže protestnom maršu protiv istraživanja nafte i gasa iz crnogorskog podmorja koji uključuje prolazak kroz sve primorske gradove u potezu od 145 kilometara i trajanju od četiri dana.

Vlada Crne Gore juče je usvojila Izvještaj o sprovođenju Državnog plana upravljanja otpadom za 2017. godinu. U Izvještaju, koji sadrži pregled preduzetih zakonodavnih i drugih aktivnosti navedeno je da dostavljeni podaci ukazuju da je u Crnoj Gori u 2017. godini sakupljeno 254.523 tona komunalnog otpada sa kabastim i tzv. „zelenim“ otpadom, što iznosi ≈ 98 % procijenjene količine proizvedenog komunalnog otpada. Takođe je navedeno da jedinice lokalne samouprave nijesu organizovale upravljanje neopasnim građevinskim otpadom u skladu sa Zakonom te da je potrebno da jedinice lokalne samouprave nastave preduzimanje aktivnosti na popisu neuređenih odlagališta koji bi trebao da sadži podatke o lokacijima sa koordinatama, procjenjenim količina otpada na tim lokacijama, fotografijama i planom sanacije.

Vlada Crne Gore usvojila je informaciju kojom je konstatovano je da je budvanska kompanija „Imobilija“, biznismena Branka Ćupića ispoštovala ugovor izgradnjom hotela sa pet zvjezdica "Iberostar Gran Perast", koji se nalazi u čuvenoj palati Smekja. Vlada je predložila Savjetu za privatizaciju da usvoji ovaj dokument, i zaduž i Ministarstvo održivog razvoja i turizma da dostavi Upravi za imovinu, zahtjev za brisanje hipoteke na Palati Zmajević, površine 468 kvadrata i zemljišta ukupne površine 1186 kvadrata, kojim je Ćupšić garantovao da će u realizaciju projekta uložiti deset miliona eura.

Na inicijativu pokreta Balkan River Defence i uz učešće brojnih domaćih i međunarodnih organizacija, danas u 15 časova u Bečićima biće održan protest protiv izgradnje hidroelektrana.

Budvanski taksisti okupljeni oko deset taksi udruženja - SANY TAXI, HELLO TAXI, TERRA TAXI, VIP TAXI , HAPPY TAXI, OK TAXI, PALMA TAXI, ECO TAXI, EXTRA TAXI, JOKER TAXI najavili su organizovanje protestnih vožnji, nezadovoljni jer Opština Budva ne sprovodi zakonom predviđene obaveze.

Na Jadranskom sajmu održana vanredna pres konferencija povodom brisanja privremenih objekata koji su činili tradicionalnu sajamsku manifestaciju „ Bazar robe široke potrošnje“, iz Nacrta plana i programa privremenih objekata, što bi ujedno značilo i njeno ukidanje.

Sajam turizma koji se ovih dana održava u Londonu, za Hotelsku grupu Budvanska rivijera se već prvog dana manifestacije pokazao kao višestruko uspješan.

Odbornički saziv danas bi trebalo da da zeleno svjetlo na rebalans budžeta, kojim je predviđeno da opštinska kasa bude "teška" 44 miliona eura, gotovo četiri miliona eura više nego što je prvobitno planirano.

Gradonačelnik Dragan Krapović donio je odluku kojom je mjesečni limit za gorivo za 15 mjesnih zajednicama 390 eura.

Vlada je raskinula ugovor sa budvanskim Vodovodom o korišćenju voda sa izvorišta u Reževićima za flaširanje vode u komercijalne svrhe. Ovim se izjalovila ideja da se voda iz Reževića, koja je visokog kvaliteta, flašira i prodaje.

U okviru projekta “WELCOME”, Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je u saradnji sa NVO “Zelena mreža – Green net” tokom protekle sedmice realizovalo aktivnosti sakupljanja i selektovanja otpada iz mora sa izabranih plaža.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom, predstaviće crnogorsku turističku ponudu na 39. Međunarodnoj berzi putovanja „WTM“ (World Travel Market) koja će se održati u Londonu, u periodu od 5. do 7. novembra ove godine.

Dobitnik nagrade "Grad teatar" za pozorišni doprinos za 2017/18. godinu je IGOR VUK TORBICA. Obrazloženje članova žirija dostavljamo u cjelini:

„Tretman otpadnih voda i očuvanje kvaliteta vode najskuplji su djelovi Poglavlja 27. koje se tiče životne sredine, a koje bi trebalo da bude otvoreno do kraja ove godine i za čije će sprovođenje Crna Gora imati veliku podršku Evropske unije“, poručeno je sa Međunarodne konferencije o vodosnabdijevanju i tretmanu otpadnih voda koja se održava u Petrovcu.

Vlada je juče usvojilka odluku o uvođenju izletničke takse koju će turisti plaćati Turističkoj organizaciji Tivta. Riječe je o turistima koji u okviru organizovanih grupa posredstvom turističkih agencija, drugih pravnih lica ili preduzetnika registrovanih za obavljanje turističke djelatnosti posjećuju turističke lokalitete izuzetnih prirodnih ili kulturno istorijskih vrijednosti na području opštine Tivat.

Odbornički saziv ponovo će se izjašnjavati da li će dati zeleno svjetlo da se za 154 hiljada eura proda 483 kvadrata opštinske zemlje na gradskoj zaobilaznici trgovačkoj kompaniji HD Laković, koja planira da na parceli u vlasništvu Mitropolije crnogorske primorske gradi veliki poslovno trgovački kompleks.

Opština Budva započeće gradnju kružnog toka na bečićkom bulevaru na skretanju za hotel "The Queen of Montenegro".

Pogledajte kako su naši najmlađi sugrađani uzivali u programu koji su TQ Plaza i Cadmus cineplex organizovali povodom Halloween-a.

Predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović priredio je dana 31. oktobra prijem za juniorske bokserske reprezentativce, Bojanu Gojković i Petra Liješevića, osvajače medalja na Evropskom prvenstvu u ruskom gradu Anapa.

Predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović donio je Odluku o organizaciji poslova sklapanja braka na području Opštine Budva.

Sadnjom 150 sadnica divljeg šipka, koje je obezbijedila Opština Tivat, u novembru će biti nastavljeno pošumljavanje dijela Vrmca iznad sela Peani u Tivtu.

Sara Grejs Ivanović učenica Muzičke škole i učenica trećeg razreda OŠ “Stefan Mitrov Ljubiša” osvojila je prvo mjesto na međunarodnom takmičenju u Cortemilii u Italiji.

Opština Budva rasoisala je juce javni poziv za izdavanje u zakup poslovnih prostora u TQ Plazi.

Prenosimo ga u cjelosti:

Sekretarijat za privredu PRODUŽAVA ROK ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU za dodjelu podrške za proizvodnju i razvojpoljoprivrede za 2018.godinu

Budvanski Sekretarijat za urbanizam izdao je urbanističko tehničke uslove podgoričkoj kompaniji „First assets management“, čiji je stopostotni osnivač Prva banka Crne Gore, za gradnju luksuznog turističkog kompleksa na mjestu nekadašnje vile „Komfor“ na ulazu u Petrovcu.

Nevladina organizacija „ Budva porat – Pizana“, koja okuplja staromještane i ribare, podnijela je juče zvaničan zahtjev gradonačelniku Budve Draganu Krapoviću i šefu lokalnog parlamenta Đorđiju Vujoviću da Opština zakupi i preuzme upravljanje Lukom Budva.

Na 40. Međunarodnom sajmu turizma i turističke berze “Sarajevski festival turizma” turističku ponudu destinacije predstavlja i Budvanska rivijera.

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović pozvao je juče sve zaposlene u lokalanoj administraciji koji su zainteresovani zainteresovani za sporazumni prekid radnog odnosa da se prijave. Ovo je treći po redu javni poziv koji je Krapović ove godine raspisao, a Opština je budžetom predvidjela da na ime otpremnina izdvoji čak 300 hiljada eura.

Na 63. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu juče je predstavljena je Monografija manastira Stanjevići. O monografiji su govorili Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, urednik monografije Jovan Markuš, predsednik Skupštine Opštine Budva Đorđije Vujović i sabrat manastira Stanjevići monah Pavle (Kondić)

Sekretarijat za investicije zatražio je odbrenje za izmještanje fekalne crpne stanice u Rafailovićima. Riječ je crpnoj stanici koja se nalazi uz šetalište i koja svu otpadnu vodu iz naselja Rafailovići, Klimovi brdo, Čučuci i dijela Bečića transportuje u postrojenje za otpadne vode u Vještici. Kako u dopisu navodi sekretar Božo Vavić ovakav sistem funkcioniše od 70-tih godina kada je crpna stanica izgrađena.

Konferencija o ekonomiji Montenegro 2018, koja će biti održana 25. i 26. oktobra 2018. godine (četvrtak i petak), u hotelu Splendid, u Budvi, pokušaće da, u okviru glavne teme „Balkan i Evropska unija - petogodišnji ciklus Berlinskog procesa”, pruži odgovore važne za ekonomsku budućnost našeg Regiona.

Opštinski Sekretarijat za investicije zatražio je od kolega iz urbanizma da im izdaju urbanističko tehničke uslove za izgradnju javne garaže sa konmercijalnim sadržajima u naselju Rozino kod Doma zdravlja.

Opštinsko preudzeće „Mediteran reklame“ isplatilo je 30 hiljada eura, nakon što je Viši sud donio presudu u korist tri radnika koji su vodili sudski spor prpotiv preduzeća zbog umanjenja koeficijenata na zarade. Viši sud je preinačio presudu kotorksog osnovnog suda koji je prvobitno presudio da odšteta bude 88 hiljada eura, ali nakon žalbe „Mediteran reklame“, umanjen je iznos novca .

Zbog havraije na cjevovodu u naselju – blizini hotelskog kompleksa “Queen” (Bečići), nemaju vodu danas do 16:00 sati. Bez vode u najavljenom terminu su: potrošači u cijelom naselju Čučuci, ul. - Marina Bečića i Stevana Štiljanovića, te ostali potrošači na području u blizini kompleksa.

Ministarstvo održivog razvoja dostavilo je budvanskom Sekretarijatu za urbanizam zahtjev Hotelske grupe „Budvanska rivijera“ za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za rekonstrukciju i dogradnju hotela „ Mogren“ naspram Staroga grada. Hotelska grupa sredinom septembra dostavila je zahtjev resornom ministartsvu, koje je prije nekoliko dana uputilo Opštini Budva na razmatranje , prenoseći joj u nadležnost odlučivanje.

Opština Budva raspiala je juče tender za izbor izvođača za gradnju pješačke pasarele u Rafailovićima.

U organizaciji Narodne biblioteke Budve predstavljena je knjiga rediteljke Marije Perović “Razgovori o filmu”. “Razgovore” su u Biblioteci, pored autorke, predstavili dr Vuk Vuković (Fakultet dramskih umjetnosti - Cetinje) i mr Sanja Jovanović (Filmski centar Crne Gore).

Na Trgu palmi 12, u Starom gradu, večeras u 17.30 časova biće održana diskusija "Potencijalna devastacija Školja" - riječ stručnjaka. Govoriće prof. dr. Sreten Vujović, urbani sociolog, prof. dr Rade Ratković, dekan Fakulteta za biznis i turizam u Budvi, arhitekta Borislav Vukićević i Vuk Iković iz organizacije Kod, koji piše doktorski rad na temu "Uticaj gradnje na morske ekosisteme". Moderatorka večeri će biti Iva Pavlović, urednica TV Budva.

Predstavnici kompanije Tradeunique - TQ Plaza danas su uručili vrijednu donaciju - deset kompjutera, deset stolova i stolica, štampač i kancelarijsku vitrinu Osnovnoj školi „ Stefan Mitrov Ljubiša“ u Budvi.

Nevladino udruženje „Petrovac na moru“ podržalo je akciju mještana Buljarice i Petrovca na čišćenju starog austrougarskog kanala u Buljaričkom polju te pozvale i sve da se priključe.

Prema evidenciji Komunalnog preduzeća za proteklih nekoliko godina surlaš je uništio 125 palmi na javnim zelenim površinama. Ovo preduzeće cini sve da spriječi dalje propadanje palmi, koje uljepšavaju malobrojne zelene povrsine u Budvi.

Predstavnici TQ Plaza uručiće sjutra upravi budvanske Osnovne škole " Stefan Mitrov Ljubiša" vrijednu donaciju 10 kompjutera, stolova, stolica i štampač predvidjenih za nesmetan rad učenika u informatičkom kabinetu.

Budvanski Sekretarijat za finansije uradio je rebalans budžeta za 2018. i uputio ga Ministarstvu finansija na saglasnost.

Opština Budva raspiasla je konkurs o dodjeli linija za obavljanje djelatnosti javnog linijskog prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji opštine Budva, bez naknade, po utvrđenom Planu linija.

Zbog neodložnih radova na opravci kvara na cjevovodu ka izvorištu “Piratac”, korisnici koji se snabdjevaju putem hidrostanica “Lazi 1” i “Lazi 3” neće imati vodu danas u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

Javna ustanova Srednja mješovita škola "Danilo Kiš" zatražila je od budvanskog Sekretarijata za urbanizam da joj izda urbanističko tehničke uslove za gradnju otvorenog sportskog terena sa atletskom stazom. Iz ove srednje škole takođe su tražili zeleno svjetlo za postavljenje ograde oko škole, gradnju eko bašte sa gumnom i fontanom, kao i hortikulturno oplemenjavanje prostora i postavljanje mobilijara.

Nacionalna kampanja za prevenciju karcinoma dojke, u organizaciji MOMSIC (Asocijacija studenata medicine u Crnoj Gori) i marketing studija Prava Priča iz Podgorice, organizuje se šesti put zaredom u mjesecu oktobru. Tradicionalni prijatelj kampanje, šesti put za redom je i Porto Montenegro, koji prepoznaje važnost ove kampanje.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva zaključno sa 30. septembrom naplatila je čak 3.078.582.64 eura na ime boravišne takse, što je za gotovo 300 hiljada eura više nego u istom periodu lani.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore donio je odluku kojom će studenti koji su osobe sa invaliditetom biti oslobođeni plaćanja naknade za studiranje u studijskoj 2018/2019. godini.

Sekretarijat za investicije zatražio je od kolega iz urbanizma da im izdaju urbanističko tehničke uslove za gradnju garaže u centru grada, preko puta kompleksa TQ plaza, kao i prisutpne saobraćajnice.

U srijedu, 17. oktobra, sa početkom u 19h će se u sali 3 bioskopa Cadmus Cineplex održati predstava "Nastaja Filipovna".

JP Morsko dobro raspislao je javni poziv za izradu Studije varijantnih modela za formiranje montažnih pristništa, privezišta i vezova na bove u Bokokotorskom zalivu, a zaintereovana lica ponude mogu dostaviti do 05. novembra.

U organizaciji Narodne biblioteke Budve programom Dječija prava obilježena „Međunarodna nedjelja djeteta“ koja se tradicionalno održava u prvoj sedmici oktobra, u cilju skretanja pažnje javnosti na djecu i mlade, na potrebe i prava djece i mladih u porodici, društvu i lokalnoj zajednici, na njihova prava da odrastaju u što boljim uslovima, na jednake šanse za razvoj i ostvarenje svih svojih potencijala.

Opština Budva raspisla je juče tender za izbor najboljeg ponuđača za organizovanje peoslave povodom obilježavanja Dana opštine 22. novembar. Iz opštinske kase budžetom je predviđeno 20 hiljada eura. Kako se navodi u javnom pozivu:

Porto Montenegro Jahting klub je domaćin mlađim ukrajinskim jedriličarima iz Odese, koji usavršavaju svoje vještine, sukobljavaju se sa vjetrom u akvatorijumu zaliva Boke Kotorske, uče strategije i taktike jedrenja po međunarodnim regatnim standardima, pod mentorstvom poznatog jedričilara Olexei-ja Samoilov-a.

Uređenje specijalnog rezervata prirode - Solila

Četiri odsto više gostiju ovog ljeta, pojačan dolazak Skandinavaca

U okviru Narodne biblioteke Budve, pored već postojećih radionica novinarstva, stripa i ilustracije, kreativnog pisanja, biće pokrenuta i nova radionica čiji je cilj podsticanje govorno- jezičkog razvoja kod djece uzrasta od četvrte do pete godine i od pete do šeste godine pod nazivom „Igrom do govora“. Radionice će srijedom od 17 do 19 sati u prostorijama Biblioteke kroz logopedske igre - koje razvijaju slušnu pažnju, stabilizuju pažnju uopšte (koncentraciju), poboljšavaju izgovor, proširuju i bogate rječnik, oblikuju rečenice - voditi diplomirani defektolog-logoped Bruna Mudrić Petrović. Prijavljivanje i upis zainteresovanih polaznika je planiran za srijedu, 10.oktobra u 17 časova u Biblioteci.

Kandidati iz Crne Gore dobili su priliku da se usavršavaju kroz pilot edukativni program u okviru projekta Excellence in ReSTI - Excellence in research, social and technological innovation project management.

Više od 300 Budvana odazvalo se protestu koji je organizovala NVO Porat Budva-Pizana.

Promocija knjige „Crvena Stijena in Cultural and Ecological Context“, urednika prof. Bob Vejlona sa Univerziteta u Mičigenu biće večeras u 20 časova održana u Muzeju grada Budve (JU Muzeji i galerije Budve) u Starom gradu.

Turistička ponuda Crne Gore predstavlja se na 40. međunarodnom sajmu turizma „IFTM Top Resa 2018“ koji se održava, od 25. do 28. septembra, u Parizu.

Top Resa koja se ovih dana održava u Parizu i traje do 28.septembra, specijalizovani je sajam turističke industrije i najveći B2B sajam u Francuskoj, koji je okupio predstavnike ove branše iz cijele Evrope.

Gradonačelnik Grada Bjeljina, Mićo Mićić i predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović, u utorak 25. septembra, na svečanosti povodom obilježavanja Dana Grada Bjeljina, potpisali su Sporazum o saradnji, u prisustvu gradonačelnika Zrenjanina Čedomira Janića sa kojim je Bjeljina takođe juče ozvaničila saradnju i potpisala povelju o bratimljenju.

NVO „Porat Budva-Pizana” će u srijedu, 26. septembra, organizovati mirni protest kao vid suprotstavljanja predloženom planu gradnje hotela kapaciteta 500 ležaja i marine koja će brojati 50 vezova na ostrvu Sveti Nikola.

Nikšićka kompanija Spark prvorangirana je na tenderu za izbor najboljih ponuđača za nabavku uniformi zaposlenima u Građanskom birou, pripadnicima obezbjeđenja , kao i matičarima. To je Primorskim novinama potvrđeno u Opštini Budva.

Sekretar za urbanizam Stevo Davidović raspisao je javni poziv građanima opštine Budva, pravnim licima i preduzetnicima, mjesnim zajednicima, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima, službama i preduzećima, nevladinim organizacijama, kao i svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge, interese, stavove i potrebe u vezi pripreme Nacrta Programa postavljanja privremenih objekata za teritoriju opštine Budva, za period od pet godina i Nacrta Odluke o bližim uslovima za postavljanje, odnosno građenje privremenih objekata, uređaja i opreme na teritoriji opštine Budva.

AD Jadranski sajam u cilju podsticanja tržišnog komuniciranja, edukacije potrošača, marketinškog i propagandnog prezentovanja proizvoda, dodjeljuje najuspešnijim izlagačima priznanje - EXPO TROPHY, a prema ocjeni stručnog žirija.

Danas je u Budvi održana dječija manifestacija „Zagonetna šetnja“, u sklopu proslave „Evropske nedelje mobilnosti“ i „Svjetskog dana bez automobila“, na kojoj je učestvovalo oko 600 mališana.

NVO "Porat Budva-Pizana" će u srijedu, 26. septembra organizovati mirni protest kako bi iskazali suprotstavljanje predloženom planu da se na ostrvu Sv. Nikola gradi hotel od 500 kreveta i marina sa 50 vezova.

Učestvujući u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave koja se danas održava u Podgorici, prvi potpredsjednik opštine Budva Vladimir Bulatović izjavio je da se ovim zakonodavnim projektom ne smije narušavati autonomija jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori.

Šef parlamenta Đorđije Vujović zakazao je nastavak prekinute 18. sjednice lokalnog parlamenta za 28. septembar.

Opština Budva pozvala je ministra prosvjete Damira Šehovića da smijeni direktora petrovačke OŠ "Mirko Srzentić" Slavka Dašića zbog opstrukcija prilikon narudžbi udžebenika za osnovce. Saopštenje Opštine prenosimo u cjelosti:

Turistička organizacija opštine Budva obavještava sve mještane i njihove goste da će 21. i 22. septembra, tokom održavanja manifestacije "Montenegro Oktoberfest" biti potpuno zatvorena za saobraćaj dionica od Stare autobuske stanice do Starog grada u periodu od 20 h do 01 h.

Tokom tri mjeseca realizacije kampanje „Uhvati čist talas“ na oko 30 plaža i ugostiteljskih objekata u Budvi ovog ljeta prikupljene su velike količine ambalažnog otpada, koji će u potpunosti biti recikliran. U organizovanoj akciji selektivnog prikupljanja ambalažnog otpada, prikupljeno je 90 tona staklene i jedna tona plastične ambalaže. Posebno je prikupljana i aluminijumska ambalaža, a posjetioci plaža su odvojili ukupno 12 hiljada limenki, što čini 250 kilograma ove vrste otpada.

Pozivamo vas da se prijavite za jednu od volonterskih pozicija, direktno se uključite u rad jednog od programa, steknete nova znanja, vještine i poznanstva. Tokom ove školske godine možete da se oprobate u ulogama:

Uručivanjem ključeva ministru prosvjete Damiru Šehoviću, gradonačelnik Budve Dragan Krapović svečano je danas otvorio savremeni vrtić u kompleksu "TQ Plaza" u centru grada. Opština Budva besplatno je ustupila 700 kvadrata poslovno - stambenog prostora u TQ Plazi Javnoj predškolskoj ustanovi "Ljubica Jovanović – Maše", a poznate građevinske kompanije iz Budve i Crne Gore u rekordnih 45 dana svojim donacijama i angažovanjem radne snage osposobile su prostor u kome boravi 190 mališana.

Opština Budva u saradnji sa UNDP-ijem i ove godine organizuje manifestaciju za djecu pod nazivom “Zagonetna šetnja", u sklopu proslave "Evropske nedjelje mobilnosti" i "Svjetskog dana bez automobila", koja će se održati u petak 21. septembra sa početkom u 11 časova.

Komunalno preduzeće je do početka septembra na sanitarnu deponiju Možura iz Budve odnijelo nevjerovatnih 17.3 hiljada tona smeća. Direktor budvanskog preduzeća Radovan Bauk odbacuje tvrdnje opozicije da je grad ovog ljeta bio prljav, navodeći da da su komunalci i po 18 sati radili dnevno kako bi grad održavali čistim.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 12. do13. septembra pokazali su da je na 97% kupališta kvalitetmorske vode bio K1 klase, dok je na 3% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskimkupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, tebezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Umjesto do sada luksuznog audi A8, službeno vozilo prvog čovjeka Budve biće dosta skromnije , u pitanju je Ford mondeo. Cetinjska kompanija “Pegasus” dostavila je najbolju ponudu na tenderu za za nabavku 12 novih službenih autmobila Opštine Budva. Vrijednost ponude je 184.649,68 eura, od kojih u novcu će Opština platiti 132 hiljade , dok ostatak od 52 hiljade eura najbolji ponuđač će preuzeti 14 starih službenih vozila lokalne upracve koji su procijenjeni na tu sumu.

Nakon prve promocije u Tivtu, Klaster „Probaj domaće“ predstaviće svoj Karavan 15. septembra u Budvi.

Danas, 14.09.2018. godine održan je posljednji sastanak Koordinacionog tima za pripremu i praćenje sezone. Kao Predsjednik ovog tijela želim da javnost zna da sam, zajedno sa svojim timom, imao snažnu želju da se rad ovog tijela nastavi tokom čitave godine jer se jedino tako može kvalitetno upravljati razvojem turizma- a ne ad hoc na brzinu pred ljeto. Cjelo godišnje upravljanje razvojem turizma je način na koji funkcioniše kvalitetan dio naše turističke industrije i svojim djelovanjem smatram da javna uprava nužno mora imati najmanje isti takav kvalitet.

JP Morsko dobro je prije nekoliko dana uputilo na saglasnost Glavnom gradskom arhitekti u Opštini Budva Idejni projekat za uređenje šetališta u Rafailovićima od bivšeg hotela Lahor do kraja zahvata DUP-a Bečići. Nakon dobijene saglasnosti od nadležnog opštinskog organa JP Morsko dobro će pristupiti izradi Glavnog projekta.

Dana 11. 09. 2018. godine putem mail – a Opština Budva je dobila Prijedlog Inicijative za izmjenu i dopunu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koja se konkretno tiče izmjene dva člana Zakona.

Opštini Budva prijeti isplata više od četiri miliona odštetnog zahtjeva, koliko u nekoliko odvojenih tužbi traži gotovo 200 radnika lokalne administracije,zbog neusaglašenih koeficijenata i manje obračunatih zarada u ptoteklih pola decenije.

Kompanija Adriatic Marinas, koja je matična kompanija projekta Porto Montenegro, finansirala je uvođenje WiFi signala u OŠ Drago Milović i opremanje kabineta CSBH jezika i književnosti - kompletna investicija projekta iznosi preko 30.000 eura.

Zbog nestanka el. energije na području Ivanovića (Bečići), potrošači u cijelom naselju nemaju vodu. S obzirom da je kvar na elktro sistemu, pumpe u hidrostanicama nisu u funkciji, pa je došlo i do prekida redovnog vodosnabjdevanja.

U subotu, 15. septembra Crna Gora će se po drugi put priključiti „Internacionalnom danu čišćenja obale“. Ovogodišnja akcija usmjerena je na skretanje pažnje na sve prisutniji problem zagađenosti mora plastičnim otpadom, posebno jednokratnim plastičnim proizvodima. Čišćenje će biti organizovano na javnim plažama u opštinama : Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bar, Budvi i Ulcinju.

Sekretarijat za investcije zatražio je od kolega iz urbanizma da im izdaju urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju pješačkih staza, uređenje parka i sportsko rekreativnih površina na Malom brdu u Petrovcu.

Budvanski Sekretarijat za urbanizam izdao je kompaniji „Spencer & Hill“, Nikole Pekovića urbanističko tehničke uslove za rekonstrukciju bečićkog hotela „Mediteran“ koga je proslavljeni košarkaš trgovao prošle godine.

Sekretarijat za investicije zatražio je od svojih kolega iz urbanizma da izdaju urbanističko tehničke uslove za izgradnju javne garaže na opštinskoj zemlji kod Slovenske plaže.

Članovi kluba Budva obišli su juče dvije učionice u osnovnoj školi "Stefan Mitrov Ljubiša" za koje sudonirali: 32 klupe, 64 stolice, dvije velike table, klimauređaje, LCD TV i projektor.

Velike manifestacije sa međunarodnim predznakom predstavljaju jedan od najboljih vidova brendiranja i promocije destinacija u našem regionu, zajednički je zaključak učesnika panela „Veliki događaji u funkciji razvoja destinacija“, koji je nakon Sea Dance festivala održan u hotelu "Splendid" u Budvi. Pored direktnog priliva novca od turizma, festivali omogućavaju i međunarodnu promociju destinacije na kojoj se održavaju, a pored klasičnih medija, promotivni efekat koji se dobija preko društvenih mreža od strane publike i učesnika je neprocjenjiv i time se stiže direktno do željenih tržišta i turista, zaključeno je na panelu na kojem su govorili gradonačelnici Novog Sada i Budve, Miloš Vučević i Dragan Krapović, državni sekretar Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore, Damir Davidović, direktori turističkih organizacija Tirane i Umaga, Mirela Kocolari i Milovan Popović, direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnaić kao i osnivač Exita, Dušan Kovačević.

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović povukao je, nakon burne rasprave na sjednici lokalnog parlamenta odluku kojom je bilo predviđeno da Opština za 154 hiljada eura proda svojih 500 kvadrata zemlje na gradskoj zaobilaznici trgovačkoj kompaniji HD Laković. HDL je prethodno predala zahtjev za formiranje urbanističke parcele. Ona je sa Mitropolijom crnogorsko primorksom zaključila ugovor o zakupu zemlje crkve Sveta petka kod gradske kapele, gdje planira gradnju polovno trgovačkog centra sa hipermarketom.

Odluka o raspodjeli 70 hiljada eura nevladinim organizacijama na području Opštine Budva, skinuta je sa dnevnog reda skupštinskog zasijedanja, nakon što je to učinio predsjednik Opštine Dragan Krapović. Komsija će ponovo zasijedati jer raspodjela koja je izvršena nije uzela u obzir sve činjenice .

Skupština opštine juče je jednoglasno je imenovala Milenu Šoć za direktorku JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetanjama i teškoćama u razvoju.

Mjesna zajednica Stari grad uputila je fotodokumentaciju JP "Morsko dobro" gdje se vide da su javne plaže na ostrvu Sveti Nikola prenatrpane raznim otpadom. Zatražili su da se hitno reaguje.

Tokom cijelog ljeta uredno vodosnabdijevanje uprkos velikim izazovima

Opština Budva implementira projekat „Podrška mladim ženama iz BiH i Crne Gore u preduzetništvu, zapošljavanju i liderstvu iz oblasti ICT-a“ FY4ICT (Female Youth for ICT) u sklopu kojeg će biti održana dvodnevna radionica u Budvi, gdje će učesnice imati priliku da razvijaju specijalizovane vještine, znanja i kapacitete iz oblasti ICT-a. Cilj projekta je da edukuje i motiviše mlade žene iz Crne Gore i BIH da pokrenu svoje karijere podsticanjem preduzetništva u oblasti informacionih tehnologija.

Imajući u vidu da nakon sprovedene tenderske procedure, određeni broj izabranih ponuđača nije pristupilo zaključenju ugovora ili nije izvršilo plaćanje po osnovu zaključenog ugovora, Radna grupa JP Morskog dobra je intenzivirala aktivnosti na u cilju izmirenja obaveza po osnovu korišćenja prostora za naznačene godine.

Edukativni projekat „Arheolab” - ljetna arheološka škola za djecu, koja je trajala od 3. avgusta do 27. avgusta bila održavana svakog dana od 9.30 do 13.30 časova u Gradskom parku Budve, zvanično završila sa radom ove godine. Školu je vodila Asja Zec, diplomirani arheolog iz Padove (Italija). Škola je tradicionalno održana u organizaciji JU Muzeji i galerje Budve, već petu jubilarnu godinu zaredom.

"Posmatrajući dosadašnje rezultate rada u Hotelskoj grupi je za 7 mjeseci ostvareno povećanje za gotovo 9 hiljada noćenja u odnosu na uporedni prošlogodišnji period. Sa gotovo 270 hiljada noćenja u Grupaciji je ostvareno povećanje broja noćenja za 3% u odnosu na prošlu godinu", naveli su iz Hotelske grupe Budvanska rivijera.

Međunarodni internacionalni folklorni festival ,,Festivalski dani u Petrovcu” održan po četvrti put u organizaciji Multikulturalne internacionalne organizacije folklornih festivala (MIOFF) sa sjedištem u Ohridu, uz podršku i saradnju JU Muzeji i galerije Budve.

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović uručio je juče novčane nagrade đacima srednje i osnovnih škola nosica Luče.

Poslovni aranžman crkve i podgorička kompanije je, kako se nezvanično pominje, na deset godina, od koga će na ime zakupnine Mitropolija inkasirati milionski iznos, a kako prenose podgoričke vijesti.

Voda kojom se napajaju potrošači u Bečićima, ul.Stevana Štiljanovića i Narodnog fronta, ponovo je bezbjedna za upotrebu i potrošači je sada mogu koristiti za piće.

Opština Budva raspisla je tender za izbor izvođača radova na rekonstrukciji fekalne kanalizacije u naselju Podličak. kako je rečeno "Primorskim novinama" za ovu investiciju je određeno 12 hiljada eura. Rok izvršenja radova je 20 dana od zaključenja ugovora.

Zbog kvara na hidrostanici iznad hotelskog kompleksa “Queen of Montenegro”, u Bečićima, potrošači u ulicama “Narodnog fronta” i “Stevana Štiljanovića” do daljeg vodu iz sistema lokalnog vodosnabdjevanja mogu koristiti isključivo kao tehničku.

Sekretarijat za investicije Opštine Budva zatražio je od svojih kolega iz Sekretarijata za urbanizam da im izdaju urbanističko tehničke uslove za gradnju kružnog toka i pratećih instalacija.

Član Plivačkog kluba "Stari grad" iz Budve, Starobudvanin Luka Vučković, pliva od Buljarice do Budve za pomoć malom Vanji Jovanović oboljelom od Apertovog sindroma.

Iako je Pravilnikom o uređenim i izgrađenim kupalištima jasno propisano da polovina kupališta mora biti oslobođena plažnog mobilijara, to praktično ni jedan od zakupaca ne poštuje.

Autobusi se okrznuli, putnici su izašli

Aerodromi Crne Gore izradiće proceduru za noćno letjenje na tivatskom aerodromu, čime bi trebalo da se riješi taj višedecenijski problem, saopšteno je iz te kompanije.

Ekipe “Vodovod”- a Budva, upravo izvode radove nasanaciji magistralnog cjevovoda Buljarica-Petrovac. S obzirom da popravka zahtjeva radove u dvije faze, nastavak istih odvijaće se i sjutra. U vremenu od 08:00 do 15:00 sati vodu neće imati potrošači u Buljarici / naselja: Kiselica, Bačvice, Đurđevo brdo, naselje kod i ispod benzinske stanice.

Opština Budva povjerila je posao postavljanja vertikalne saobraćajne signalizacije i saobraćajnih stubića po gradu podgoričkoj firmi "Korita Sig".

Ministarstvo održivog razvoja i turizma proslijedilo je budvanskom Sekretarijatu za urbanizam na odlučivanje zahtjev kompnije Adriatic estate invetments za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za gradnju luksuznog hotelskog kompleksa i depadansa na samoj Bečićkoj plaži. Riječ je o zemljišnom kompleksu od šest hektara , između hotela „Splendid“ i „Naftagas“ na kome je Urbanističko arhitektonskim rješenjem hotelskog rizorta „Capital estate“, koje je nedavno usvojila Vlada Crne Gore, dozvoljena gradnja hotela sa depadansima i pratećim sadržajima.

Izložba slika Natalije Pronine i Lidije Zarembe, likovnih umjetnica iz Rusije svečano je otvorena u budvanskoj Modernoj galeriji.

Da plato ispred i oko Akademije znanja konačno dobije svoju pravu funkciju neometanog prilaza ovoj ustanovi, bez mogućnosti parkiranja automobila i ugrožavanja svake druge vrste, pobrinula sa aktuelna vlast opštine Budva, na način što je postavljena ograda i ostavljen prolaz samo za pješake, prilaz dječijih kolica, kolica osoba sa invaliditetom i bicikala.

Avioni, koje je oštetila pijavica koja je protitnjila početkom juna tivatskim aerodromom, i dalje su na pisti. Brojni turisti koji svakodnevno dolaze, mogu vidjeti ruinirane letjelice.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 15. do 17. avgusta, pokazali su da je na 91% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 9% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Kompanija „R.E.B.“ Belgijanca Žan Luk Dumortijea „skinula“ je sa računa Opštine Budva 748 hiljada eura, nakon što je Viši sud presudio u njenu korist. Firma počasnog belgijskog konzula, koja je na brdu Spas iznad Budve planirala gradnju golf terena i hotelskih sadržaja, pokrenula je sudski spor prije pet godina.

U trećoj fazi Projekta 1000+ podnijete su 1054 prijave građana za rješavanje stambenog pitanja. Javni poziv bio je otvoren od 23. jula do 13. avgusta, a građani su predavali dokumentaciju u pet komercijalnih banaka.

Javno preduzeće Morsko dobro jednostrano je raskinulo ugovor o zakupu dijela petrpvačke plaže, jer zakupac nije ispoštovao ugovor postvaljajući privremeni objekat koji nije predviđen planom.

Opštinska komisija kojom je predsjedavao dosadašnji potpredsjednik Opštine Veselin Marković, donijela je odluku o raspodjeli 68 hiljada eura iz budžeta za 25 projekta, kojim su konkurisale NVO. Ko je dobio novac vidite u odluci u koju su "Primorske novine" imale uvid:

Oštinska Služba za naplatu komunalija zaključile je tokom jula dva ugovora , kojim je investitorima na ime izgradnje stambeno poslovnih objekata zaračunato da u opštinsku kasu uplate oko 600 hiljada eura. Inače naplata komunalija ove godine premašiće budžetom zacrtani iiznos.

Vijest da je turista u moru u Bečićia vidio ajkulu (kansije se ispostavilo da je je riječ o ribi veliki bucanj), odmah je podsjetilo na nemili događaj od prije gotovo šest i po decenija, kada je morska neman pojela srpskog studenta u moru na plaži Mogren. To je ujedno i jedini slučaj u Crnoj Gori koji je zabilježen da je ajkula napala kupača.

Zbog neodložnih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u jednom dijelu Lastve Grbaljske - naselja: Prijevor 2, Jaz i Poljice, biće bez vode večeras u vremenu od 18:00 do 22:00 sata.
Kako ova aktivnost ne može biti odlagana, potrošačačima se unaprijed izvinjavamo i molimo ih za razumijevanje.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obavještava vlasnike privremenih objekata koji koriste prostor /lokacije na obalama rijeke Bojane, koji nisu zaključili Ugovor o korišćenju morskog dobra, odnosno nijesu obnovili Aneksom Ugovor za 2017. i 2018. Godinu, da su dužni da isto učine u najkraćem roku i izmire obaveze po osnovu korišćenja prostora za naznačene godine.

Morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvaliteta, sanitarno je ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju. To pokazuju rezultati najnovije analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo.

Novi menadžment “Mediteran reklama” od početka svog mandata u više navrata dopisima i taksativno je ukazivao svom osnivaču, Opštini Budva, na prijetnju po poslovanje preduzeću od strane bioskopa i firme "Lovćen film", a na osnovu preuzetih obaveza po odluci SO Budva i ugovora o davanju u dugorocni zakup od 20 godina prostora u TQ Plazi.

Budvanski vatrogasci proteklih dana imaju pune ruke posla. Na svu sreću uspjeli su da brzim intervencijama ugase vatru koja je izbila kako u ugostiteljskim objektima, tako i na otvorenom proostoru. Iz Opštine upućen apel koji prenosimo u cjelosti:

Opstinski Sekretarijat za komunalno stambene poslove u okviru projekta uređenja gradskih saobraćajnica, postavio je usporivače brzine tkz ležećeg policajca i u ulici kod Opštine koja vodi do Autobuske stanice. Ovim će biti spriječeno saobraćanje brzina iznad dozvoljenih.

Korito rijeke Grđevice, tradicionalno svakoga ljeta pretvara se u parkiralište. Činjenica da u Budvi je u špicu ljeta praktično nemoguće naći slobodno parking mjesto, uz to da se ne plaća, korito budvanske rijeke sa pravom nosi “ titulu” najvećeg besplatnog parkirališta u metropoli turizma.

Predsjednik Opštine Dragan Krapović uručio zahvalnicu g. Vuksanu Vuku Mitroviću zbog izuzetnog doprinosa razvoju i promociji gastronomije Budve.

Ministarstvo prosvjete raspisalo je konkurs za dodjelu 332 stipendije najboljim studentima, studentima sa invaliditetom, te studentima deficitarnah zanimanja za nastavu na albanskom jeziku, za studijsku 2018/2019. godinu. Od ukupno 332 stipendije, 200 će pripasti najboljim studentima koji produžavaju pravo na stipendiju, 100 najboljim studentima koji prvi put konkurišu, 20 studentima sa invaliditetom i 12 studentima deficitarnih zanimanja za nastavu na albanskom jeziku.

Polugodišnja blokada lokalnog parlamenta, dovela je praktično i do blokade procesa legalizacija više od tri hiljade divljih obhekata na području metropole turizma. Pred odbornicima će se sjutra naći Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta za bespravne objekte, kojom je propisnao da vlasnici divljih građevina na teritoriji metropole turizma plaćaju po kvadratu 55,92 eura na periferiji do 232 eura u ekslkuzivnoj zoni. odluka koja je još prije nekoliko mjeseci dobila zeleno svjetlo Ministarstva održivog razvoja, sve vrijeme je čekala da se obezbijedi kvorum i održi sjednica Skupštine opštine, kako bi proces legalizacija mogao da se odvija.

U Splitu je juče sve bilo u znaku Olivera Dragojevića kojega je njegov grad već od jutarnje komemoracije na dostojan način otpratio na posljednje morsko putovanje ka njegovoj Vela Luci na Korčuli gdje će danas na groblju sv. Roka u 18 sati biti pokopan po mjesnim običajima.

Šestomjesečna blokada parlamenta koštala građane 90 hiljada eura - odbornici uredno primali plate, a nisu dolazili na posao

Međunarodna ljetnja arheološka škola za djecu – Areheolab,biće održana od 3. do 25. avgusta u gradskom parku u Budvi, svakog dana od 9.30 do 13.30 časova. Školu vodi Asja Zec, diplomirani arheolog iz Padove (Italija). Škola se tradicionalno održava u organizaciji JU Muzeji i galerje Budve, već petu jubilarnu godinu zaredom i namjenjena je djeci od 5 do 15 godina. Učešće je besplatno.

Opština Budva postavila je ogradu oko platoa ispred zgrade Akademije znanja. Ograda, koja je uklonjena sa gradskog bulevara, sada će fizički onemogućiti parkiranje na platou.

Danas, 31.07. u Podgorici će se igrati crnogosko finale City Games igara u 19 časova na otvorenom bazenu SC Morača.

Projektom Budva Go Green UNDP i Opština Budva žele da podstaknu mapiranje, uređenje i bolje korišćenje zelenih površina u našem gradu.

Oko 500 brodica sa ostrva Hvara i Visa okupiće se večeras između luke Hvar i Paklenih otoka kako bi odali počast Oliveru Dragojeviću dok katamaran s njegovim tijelom bude plovio tim morskim područjem u smjeru Vela Luke na Korčuli gdje je odrastao, rečeno je u Građanskoj inicijativi koja priprema tu počast velikom muzičaru.

Vladimir Bulatović predložen je ispred Crnogorske za budućeg potpredsjednika Opštine Budva, a njegovo imenovanje treba 3. avgusta da potvrdi i odbornički saziv lokalnog parlamenta. Na sjednici će prvo biti konstatovan prestanak funkcije dosadašnjem potpredsjedniku Veselinu Markoviću ( SNP), a Bulatović je predložen ispred Crnogorske da ga zamijeni.

U Budvi je danas na inicijativu Ministarstva održivog razvoja i turizma, JP Morsko dobro i Hotelske grupe Budvanska rivijera, zajedno sa ostalim nosiocima turističke privrede ovog grada, organizovan sastanak na kojem se govorilo o dosadašnjim rezultatima postignutim tokom turističke sezone. Sastanku su prisustvovali državni sekretari za turizam i zaštitu životne sredine Damir Davidović i Saša Radulović, direktor JP Morsko dobro Predrag Jelušić, izvršna direktorica HG „Budvanska Rivijera“ Katarina Kažanegra, predsjednik Odbora direktora HG „Budvanska rivijera“ Saša Radović, direktor JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Goran Jevrić, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU) Žarko Radulović, predsjednik Udruženja ugostitelja Budve Vido Markićević i direktorica turističke agencije „Guliver“ Danica Kažanegra.

Vlada je juče usvojila Informaciju o programu sticanja crnogorskog državljanstva prijemom na osnovu posebnog programa ulaganja i naložila nadležnim institucijama da obave sve neophodne pretpostavke kako bi program mogao početi da se primjenjuje 1. oktobra 2018. godine.

Inspektor za drumski saobraćaj Komunalne policije i inspekcije za proteklih mjesec dana izrekao je ukupno 77 prekršajnih naloga uglavnom taksi prevoznicima, koji su kažnjeni sa 6.850 eura.

Zajedno sa svojim vršnjakinjama iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Jelena Racković, Marija Racković, Isidora Lakićević, Pejović Danica, Bečić Slađana, Sara Slovinić, Tanja Džankić, Ivana Bojović, Kristina Vasiljević i Bojana Žugić otputovale su u Maribor kako bi učestvovale u programu ljetnje škole „Kako postati uspješna preduzetnica u Evropi“ koja se održala u okviru projekta „Supporting Female Youth from BiH and MNE in entrepreneurship, employment and leadership in ICT“- FY4ICT, od 10.-20. jula 2018.godine.

Skupština akcionara Hotelske grupe Budvanska rivijera kojoj je prisustvovalo devet akcionara i punomoćnika  akcionara koji raspolažu sa 89,21% od ukupnog broja akcija jednoglasno je usvojila Predlog odluke o usvajanju procjene tržišne vrijednosti imovine, obaveza i kapitala Kompanije.

Upravni odbor Nevladinog udruženja ugostitelja Budve oglasio se saopštenjem koje prenosimo u cjelosti:

Iako postoji, istina diskretan, znak koji ukazuje na postojanje kulturnog dobra - most iz doba Napoleona, praktično je ogradjen dva metra visokom gradom. Onaj koji poželi da vidi, neće moći do njega, jer se nalazi izmedju dva hotela - Budva i Oaza, koji su ga ogradili svaki sa svoje strane.

Budvanska policija je privela dvije srpske državljanke koje su prikupljale novac, pozvajući se na sumnjivu NVO sa juga Srbije, za liječenje bolesne djece.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 18. do19. jula pokazali su da je na 97% kupališta kvalitet morske vodebio K1 klase, dok je na 3% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultatipotvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištimaodličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva naplatila je 1.275.266.70 eura na ime boravišne takse što je za gotovo 300 hiljada eura više nego u istom periodu lani.

Povodom odlične posjete, kao i visokih temperatura i visokog nivoa ultravioletnog zračenja, aktivisti Crnogorskog društva za borbu protiv raka (CDPR) posjetili su tokom protekle sedmice, a naročito vikenda, plaže na budvanskoj rivijeri (od Buljarice, Lučica, Petrovačke gradske, Reževićke plaže, Perazića dola, preko Pržnog, Drobnog pijeska, Kamenova, Rafailovića, Bečića, Slovenske plaže, Pizane i Mogrena do Jaza), gdje su prisutnim gostima dijelili edukativno - propagandni materijal CDPR-a.

Pored ekoloških i socijalno odgovornih projekata koji se realizuju na lokalnom nivou, obavještavamo javnost da je Fondacija Budva nastavila sa aktiviranjem zaboravljenih javnih gradskih površina. Naš sljedeći projekat je oživljavanje javnog bazena na Pizani u neposrednoj blizini Starog grada Budve. Ovaj bazen pored slavne istorije lokalnog vatrepolo kluba predstavlja mjesto uspomene na školu plivanja u kojoj su većina sugrađana i sugrađanki proplivali kao i susrete sa delfinom Jocom.

Povodom čestih slučajeva da se građanima i turistima onemogućava pristup i korišćenje obale na području morskog dobra, posebno u Boki Kotorskoj, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore podsjeća da je u skladu sa članom 4 Zakona o morskom dobru "Morsko dobro, koje je u državnoj svojini, u javnoj upotrebi osim u slučajevima kada je zakonom drugačije određeno".

Crveni krst Crne Gore i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore apeluju na kupače da poštuju pravila ponašanja na plaži

Komunalna policija i inspekcija zapečatila je šest privremenih objekata na Jazu, jer zakupci nijesu imali rješenja o radu.

Opština Budva postavila je kabine i tuševe na starogradskoj plaži Pizana, koja je od ove hodine javno kupaliste.

Ju-jitsu reprezentativci Crne Gore, na nedavno završenom seniorskom prvenstvu Evrope u Poljskoj (Gliwice/30.05 – 03.06 2018.) postigli su zapažene rezultate, osvojivši ukupno devet medalja i to dvije zlatne, dvije srebrne i pet bronzanih. Tim povodom, u Ministarstvu sporta priredjen im je prijem, na kojem je ministar sporta Nikola Janović čestitao crnogorskim džiju-džicu borcima na osvojenim odličjima, ističući da će Ministarstvo sporta u ime Vlade Crne Gore i ovoga puta nagraditi njihova sportska dostignuća. ,,Osvajačima medalja na prvenstvu Evrope u Poljskoj, opredijelili smo ukupno osamnaest ipo hiljada eura, u nadi da će se i sa takmičenja koja im predstoje do kraja godine, vratiti sa medaljama”- kazao je ministar Janović, ohrabrujući ih da zadrže kontinuitet u postizanju odličnih rezultata.

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici utvrdio zahtjev za budžetskim sredstvima Univerziteta za 2019. godinu, u ukupnom iznosu od 22.625.080,19 eura.

Centar za inovacije, biznis zona za preduzetnike i freelancer-e, otvoren je u Porto Montenegru – radni prostor koji funkcionise kao kancelarija za sve one kojima je ista potrebna na par sati ili rade na terenu. Centar se nalazi u zgradi Zbirke pomorskog nasljeđa.

Nautički salon kompanije Saniteko Boats novi je sadržaj u marini Porto Montenegro, koji svojoj svojom sjajnom ponudom plovila, motora i nautičke opreme i saradnjom nautičkim brendovima kao što su Princess, Sessa Marine, Invictus, Suzuki, Mar.co, Simrad, Frateli Aprea, Sacs, Simrad sjajno dopunjava već izvanrednu ponudu marine Porto Montenegro.

Proslavljeni fudbaler i aktuelni predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević zatražio je od budvanskog Sekretarijata za urbanizam urbanističko-tehničke uslove (UTU) za gradnju vile na Crvenoj glavici, nadomak Svetog Stefana.

Opoziciona Crnogorska ubuduće će biti dio vladajuće koalcije u Budvi.

Podgorička kompanija „Transpetrol“ prva je blokirala imovinu ugašenog fudbalskog kluba „Mogren“, atraktivnu parcelu od 2.500 kvadrata na Lugovima na ulazu u Budvu zbog duga. Privredni sud presudio je u korist podgoričke firme koja je utužila fudbalski klub. Naplatu potraživanja zatražila preko javnog izvršitelja koji je donio početkom juna rješenje o izvršenju, koje je kao teret 20. juna upisan u katastarsku evideniciju Uprave za nekretnine na imovinu klub.

„Atlas grupa“ biznismena Duška Kneževića planira u uvali , iznad plaže Kamenovo da gradi luksuzno turističko naselje „Kamenovo“, koje će objedinjavati dva hotela i 14 vila u kojima će ukupno biti 300 ležaja. Firma „Rekreaturs“, članica Kneževićeve korporacije koja gazduje zemljišnim kompleksom od 33 hiljada kvadrata na mjestu nekadašnjeg kosovskog odmarališta u ovaj projekta ulaže 88 miliona eura.

Kuturni programa nastvalja se večeras u 21 čas i u Spomen domu „Crvena komuna“ (JU Muzeji i galerije Budve) u Petrovcu , kada će biti otvorena izložba slika Velimira A. Lekovića iz fundusa istoimene galerije iz Bara koja nosi naziv „Veliša i zavičaj“

U ime Opštine Budva i svoje lično, svim građanima Budve i Crne Gore čestitam 13. jul Dan državnosti, datum koji je od posebnog značaja za naš narod i koji je u srcima predaka i potomaka uvijek zauzimao posebno mjesto. Crna Gora je tokom svoje duge istorije često bila poprište brojnih borbi, zato danas, zahvaljujući našim precima, našim herojima, imamo slobodnu državu.

Miodrag Čučka, predsjednik OO Crnogorske u Budvi potvrdio je da je danas održan sastanak predstavnika koalicije na vlasti u Budvi sa predstavnicima Crnogorske na kojem se razgovaralo o načinima rješavanja krize budvanske vlasti.

U prvom upisnom roku Univerziteta Crne Gore upisano je 2 724 studenata, te je, od ukupno predviđenog broja budžetskih studenata, preostalo još 772 slobodnih mjesta.

Druga runda pregovora četvoročlanog tima vladajuće koalcije sa predstavnicima Crnogorske, oko ulaska opozcionih odbornika u vlast, nastvalja se danas.

Prva banka , vlansištvo Aca Đukanovića, može na mjestu nekadašnjeg Titeksovog odmarališta u Bečićima da izgradi turističko naselje sa soliterima od po 12 spratova.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 04. do 08. jula pokazali su da je na 93% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 7% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava javnost da je poslednji dan zakonom propisanog roka za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata 16. jul 2018. Naime, Članom 89 Zakona o upravnom postupku, ako poslednji dan roka pada na praznik, odnosno neradni dan, isti se mora pomjeriti za jedan dan.

U Spomen domu „Stefan M. Ljubiša“ u Budvi u četvrtak veče biće otvorena izložba crteža iz ciklusa „Konstrukti i konzumenti“ istaknutog crnogorskog umjetnika Ratka Odalovića.
Na izložbi će biti predstavljeno 15 radova, a otvoriće je istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov.

Dječijem domu «Mladost» u Bijeloj uručena je donacija od 350 jastuka i 80 badem mantila. Ovo je još jedna u nizu humanitarnih akcija kompanije «Beppler&Jacobson Montenegro», u čijem su vlasništvu hoteli „Avala Resort &Villas“ i “Bianca Resort & Spa”.

Na današnje saopštenje za javnost koalicije na vlasti u Budvi u kom se poziva Crnogorska da se uključi u vršenje vlasti, reagovao je predsjednik Opštinskog odbora Crnogorske Miodrag Čučka. On je izjavio da je od konstituisanja ovog skupštinskog saziva Crnogorska u kontinuitetu pozivala predstavnike drugih političkih partija na stalni dijalog kako bi se bolje rješavali zajednički problemi građana Budve.

Predstavnici budvanske vladajuće koalicije ( Demokrate, DF, SNP, DEMOS, URA, SDP i bivši Liberali) pozvali su opozcionu Crnogorsku da uđe u vlast.

Mentoring usluga treba da bude dostupna mikro, malim i srednjim preduzećima na cijeloj teritoriji Crne Gore, jer ulaganje u ljudski kapital i znanje je ulaganje u najvrijednije resurse, kazao je generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj MSP i upravljanje EU fondovima Radosav Babić.On je danas, zajedno sa tim-liderom na projektu Mentoringa i konsultantom Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) Takasijem Kimurom pozdravio buduće mentore, njih sedam, koji pohađaju ciklus obuka na različite tematske cjeline koje su od vitalne važnosti za unapređenje razvojnih perfomansi preduzeća.

Iako naizgled svima djeluje da će 21. jula Vlada uvesti prinudnu upravu i postaviti povjerenike, koji će u roku od stotinu dana upravljati gradom i pripremiti lokalne izbore, taj scenario nikome od političkih igrača u Budvi ne odgovara. Vladajuće partije će učiniti sve da do toga ne dođe, a i mnogim partijama i pojedincima ne odgovoraju izbori, jer bi izgubili glasače i odbornička mjesta.

Avio-helikopterskoj jedinici, Službe zaštite i spasavanja Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore sjutra će na aerodromu Golubovci kod Podgorice biti predat protivpožarni avion Air Tractor AT-802 čija je nabavka realizovana veoma brzo, kako prenosi portal tangosix.rs. Tender za nabavku novog namenskog aviona Vlada Crne Gore raspisala je 3. aprila ove godine a pristigle ponude otvorene su već 7. maja.

Za potekle četiri godine u Budvi je prodato nekretnine ukupne vrijednosti oko 300 miliona eura .To potvrđuje devet miliona eura na ime poreza na promet nepokretnost koje je Opština Budva obračunala u periodu od 2014. do 2017.

Po svoj prilici, nadtavak sjednice lokalnog parlamenta, koji je tri put prekinut zbog nedostatka kvoruma jer nezavisni odbornik Stevan Džaković ne želi da prisustvuje, ni danas neće biti održan.

Dejvid i Viktorija će, kako prenose jutrošnje Vijesti, u ponedjeljak doputovati u Crnu Goru, a očekuje se da će sa njima biti i njihova djeca, sinovi Bruklin, Romeo i Kruz, te kćerka Harper.

Vlada Crne Gore upozorila je juče opštinu Budva da će, u slučaju da se u narednih 15 dana ne održi sjednica lokalnog parlamenta, uspostaviti prinudnu upravu u tom gradu. To je nakon redovne sjednice Vlade saopštila ministarka javne uprave Suzana Pribilović, a prenosi Pobjeda.

Budvanski Sekretarijat za urbanizam izdao je kompaniji „Spencer & Hill“, proslavljenog konšarkaša Nikole Pekovića urbanističko tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za gradnju novog hotelskog kompleksa na mjestu velikog akva parka i parkinga bećićkog hotela „Mediteran“.

Država Crna Gora blokirala je zemljišni kompleks od gotovo devet i po hiljada kvadrata u uvali Lučice , vlasništvo podgoričke kompnije „Property investments“ zbog poreskog duga od 121.382 eura.

Turistička organizacija opštine Budva povodom svog osnivanja i Dana državnosti organizuje niz koncerata počev od 11. jula, zaključno sa 13. julom.

Program je sledeći:

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je na danas održanoj sjednici utvrdio predlog odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studije 2018/19, koji predviđa 1237 studenata na budžetu i 1210 na samofinansiranju, što je ukupno 2447 mjesta.

Zemljotres potresao Crnu Goru. Seizmološki zavod Crne Gore zabilježio je potres, jačine 5,3 Stepena Rihtera, na dubini 10 kilometara, 30 kilometara sjeverozapadno od Tirane.

Potres je trajao deset sekundi

Ukupno 5856 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata predato je lokalnim samoupravama u Crnoj Gori, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Najviše zahtjeva podnijeto je u Herceg Novom u kome se za legalizaciju prijavilo 1222 građana. Slijede Podgorica sa 1150 zahtjeva, Bar sa 733 zahtjeva, Budva sa 582 i Kotor sa 444 zahtjeva. U Ulcinju je podnijeto 362 zahtjeva, u Tivtu 302, u Pljevljima 188, u Rožajama 169, dok je u Nikšiću podnijet 161 zahtjev. Takođe, Danilovgradu građani su podnijeli 112 zahtjeva, na Žabljaku 108, u Kolašinu 93, u Bijelom Polju 64, u Beranama 56, na Cetinju 54, a u Mojkovcu i Gusinju po 20.

Predsjednik Opštine Budva je u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju i svojim ovlašćenjima donio Odluku o cijenama usluga u auto taksi prevozu na teritoriji i sa teritorije opštine Budva, kojom je propisana minimalna i maksimalna cijena taksi usluga. Nova odluka o tarifiranju taksi usluga primjenjuje se od 1. jula 2018. godine.

Uprava lokalni javnih prihoda Opštine Budva za prvih šest mjeseci naplatila je 736.230 eura na ime boravišne takse što je za gotovo 200 hiljada eura više nego u istom periodu prošle godine. To je za saopštio sekretar za finansije i vd direktora Uprave za naplatu javnih prihoda Petar Odžić (SDP) uvjeren da će ovakav pozitivan trend naplate biti nastavljen i u narednom periodu, jer su najave za glavnu sezonu odlične.

JU Narodna biblioteka Budve je uoči vikenda predstavila vizuelni identitet i sajt Narodne biblioteke Budve o čemu su na konferenciji za medije govorili predsjednik savjeta Biblioteke dr Predrag Zenović i bibliotekarka Gordana Ljubanović.

Nakon što je Crveni krst Crne Gore sproveo 4 obuke za spasioce na vodi tokom maja i juna mjeseca, te obezbjedio 11 termina za ovjeru već postojećih licenci za 2018. godinu, zakupcima crnogorskih plaža na raspolaganju je ukupno 568 licenciranih spasilaca na vodi za tekuću kupališnu sezonu.

Zemljišni kompkleks od 20.229 na ulazu u Budvu u podnožju brda Košljun, vlasništvo podgoričke kompanije „Global Montenegro“ predsjednika Crne Gore i lidera DPS Mila Đukanovića i njegovog kuma Vuka Rajkovića ponuđen je na prodaju za 14 miliona eura. na prodaju se odlučio i prvi komšija predsjdnika Crne Gore. Naime, Podgorička kompanija „Montene mena investments“ , kontroverznog palestinskog biznismena Muhameda Rašida prodaje atraktivni zemljišni kompleks od 50 hiljada kvadrata na brdu Košljun na ulazu u Budvu za nevjerovatnih 22 miliona eura. Prodaje su oglašene na sajtu za nekretnine www.realitica.com.

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović donio je juče odluku za izgradnju loklanog objekata od javnog interesa - kapele Jaz sa pratećom infrastrukturom.

Javna ustanova Muzeji i galerije saopštila je da su bedemi Starog grada Budve otvoreni za posjetioce svakog dana u periodu od 10-20h.

U okviru projekta UNEP MARINE LITTER za koji je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore potpisalo ugovor sa Programom za zaštitu životne sredine Ujedinjenih Nacija (United Nations Environment Programme), u srijedu 27.06.2018. godine, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, održana je prva radionica predviđena projektnim aktivnostima. Radionica, kojoj su pored predstavnika Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom i Ministarstva održivog razvoja i turizma prisustvovali i predstavnici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Instituta za biologiju mora, lokalnih Sekretarijata za zaštitu životne sredine i komunalnih preduzeća iz primorskih Opština kao i predstavnici NVO sektora, održana je u prostorijama Ministarstva održivog razvoja i turizma u Podgorici.

Vladajuća koalicija je jedistvena i poštuje se Sporazum. Oni su pozvali nezavisnog odbornika Stevana Džakovića da se izjasni da li je dio vladajuće koalicije ili nije. Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava javnost da rok za prijavu za legalizaciju objekata nije produžen, kako je greškom prenijeto u nekim medijima. Rok za prijavu ostaje 15. jul, a građani koji urade elaborat izvedenog stanja ali ne stignu da završe proceduru ovjere i upisa u katastar mogu podnijeti nepotpun zahtjev, nakon čega imaju rok od 90 dana da dostave ovjereni elaborat i dokaz da je objekat upisan u katastar.

Opština Budva raspisala je javni poziv za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori , sa sjedištem u Budvi. Riječe je o 70 hiljada eura podrške projektima NVO sektoru. Pročitajte koje uslove moraju ispunjavati kandidati čije će projekte finansirati.

Predsjednik Mjesne zajednice “Stari grad Slobodan Bobo Mitrović i predsjednik NVO Porat – Pizana Jerolim Dragičević pokrenuli su peticiju, kojom se od Skupštine Crne Gore i Ministarstva održivog razvoja traži da spriječi da se na ostrvu Sveti Nikola gradi hotel od 500 kreveta i marina od 50 vezova. Upravo to je predviđeno nacrtom Prostornog plana posebne namjene za obalno područje ( PPPNOP).

Hotelska grupacija Falkensteiner, poznata turistička kompanija, prisutna u šest evropskih zemalja s trenutno 32 hotela i rezidencija s četiri i pet zvjezdica, upravlja hotelom Queen of Montenegro u Bečićima od 23. juna 2018. godine. Hotel s ukupno 236 soba će pod imenom Queen of Montenegro biti otvoren do sredine oktobra, a u ljetnoj sezoni će imati takozvani „white label“ status. Za zimsku sezonu već su pripremljeni opsežni planovi za redizajniranje i nova koncepcija pozicioniranja. S početkom ljetne sezone 2019. ovaj hotel biće rebrendiran i službeno otvoren pod imenom Falkensteiner.

Odbornici će narednog utorka, nakon punih pet godina, sjednicu Skupštine opštine održati u potpuno rekonstruisanoj skupštinskoj sali.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspislao je javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta na budvanskoj rivijeri. Zaisteresovani mogu da konkurišu:

Narodna biblioteka Budve organizuje večeras u 20 časova promociju knjige "Kula od sjećanja i druge priče" Sava Markoča.

Ukupno 3 409 zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata predato je lokalnim samoupravama u Crnoj Gori do 15. juna, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore privodi saniralo je ogradu na stazi koja vodi ka budvanskoj plaži Mogren. Izvođač radova na postavljanju novih polja ograde, koja su obrušena usljed velikog nevremena minule zime je firma Montal d.o.o. iz Podgorice. Radovi su kompletirani u nedjelju, a za ovaj posao izdvojeno je 4.200 eura.

“Status člana u ovoj prestižnoj evropskoj asocijaciji osim našeg Regionalnog vodovoda, van zone EU imaju samo još vodovodi Švajcarske” - izjavio je član Upravnog odbora Regionalnog vodovoda Đordjije Đoko Vukčević koji je prisustvovao godišnjem zasjedanju Upravnog odbora Evropske asocijacije javnih vodovoda, koja je održana u Budimpešti.

Inspektori Komunalne policije i inspekcije zapečatili su juče 25 gradilišta, nakon što je utvrđeno da investitori su i pored toga što je 15 juna zvanično zabranjena bilo kakva gradnja na komplentom području budvanske opštine, izvodili radove.

Nikola Nikolić je autor dva romana: Čvor (2011) i Meandar (2014) kao i zbirke priča Atakama (2016). Piše književne prikaze za portal Glif, a autor je i bloga na portalu Vijesti. Umjetnički je direktor Međunarodnog podgoričkog sajma knjiga i obrazovanja. Narodna biblioteka Budve je u ponedjeljak publici upriličila književno veče ovog mladog stvaraoca, te su oni koji ga nijesu čitali bili u prilici da kroz razgovor sa autorom o njegovim djelima, kao i čitanjem odlomaka spoznaju da se radi o talentovanom stvaraocu. Razgovor je vodila Stanka Stanojević.

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, potrošači u Golubovini: zgrade “Merkura”, okolina nekadašnje gradske pekare i korisnici u blizini ugostiteljskog objekta “Tabu” neće imati vodu danas do 15:00 sati

JP Morsko dobro danas je završilo radove na rekonstrukciji betonskog platoa na gradskoj plaži Pizana u Budvi, koja je oštećena usljed velikog plimskog talasa minule zime. Radovi su podrazumjevali uklanjanje plomljenih betonskih i popločanih ostataka, te armijranje i betoniranje cjelokupne površine platoa dužine 25 metara i širine 125 metara u zaleđu plaže. Za ovaj posao JP Morsko dobro izdvojilo je 7.200,00 €.

Inspekcija Uprave za bezbjednost hrane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja pokreće snažnu i organizovanu akciju kontrole prodaje meda na tržištu, u cilju zaštite zdravlja potrošača i brenda crnogorskog meda.

Evropska unija je u okviru devetneastog poziva za dostavljanje projekata Zapadobalkanskog investicijskog okvira dodijelila Crnoj Gori dodatnih 1,5 miliona eura za pripremu projektne dokumentacije za projekat izgradnje obilaznice oko Budve, kao prioritetnog dijela primorske varijante Jadransko – jonskog autoputa, potvrđeno je na sastanku Upravnog odbora ovog instrumenta održanom danas u Parizu.

Starogradska plaža Pizana oslobođena je mobilijara, pretvorena u janu plažu. Nažalost, prizori napuštenog lokala i betonske terase pretvorene u deponiju ni malo nijesu lijepa dobrodošlica posjetiocima.

Na poziv Turističke organizacije opštine Budva, u organizaciji „Balkan media tima“ iz Beograda, u Budvi su od 14. do 16. juna boravili novinari i fotoreporteri iz Srbije, predstavnici medijskih kuća: Beta, TV Prva, Dnevnik NS, Večernje novosti, TV Pink, Radio Beograd, Politika, Ilustrovana politika, Studio B, Tanjug, Rokselanin kofer, Color Media Communications, Srpski telegraf i Putovanje za dvoje.

U kancelarijama Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) u Podgorici održan je sastanak visokih predstavnika EBRD, Alena Piloa /Alain Pilloux/, potpredsjednika banke za oblast bankarstva, Suzane Hargitai /Zsuzsanna Hargitai/ direktorice banke za Zapadni Balkan i Japa Spreja /Jaap Sprey/, šefa Kancelarije banke u Podgorici sa Goranom Jevrićem, direktorom JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ i saradnicima. Ovo je treći sastanak koji se održao u proteklih nekoliko mjeseci između predstavnika ove renomirane međunarodne finansijske institucije sa predstavnicima Regionalnog vodovoda. Na sastanku su razmatrani izvanredni finansijski rezultati koje je Regionalni vodovod ostvario u proteklih nekoliko godina i obostrano je iskazano zadovoljstvo zbog postignute finansijske stabilnosti do koje se došlo uspješnim i odrzivim upravljanjem krupnim izazovima sa kojima se Regionalni vodovod kontinuirano suočava. Zbog toga su visoki predstavnici banke iskazali spremnost da direktno i preko Vlade Crne Gore, podrže, kao prioritetne, realizaciju projekata ovog preduzeća, a u cilju poboljšanja ukupnog ekonomskog ambijenta Crnogorskog primorja. 

Službenici filijale MUP dosjetili su se da “uhapse” klupu, odnosno da je lancem privežu za obliznje drvo kako je neko ne bi odnio. Klupa je ispred kancelarija gdje inostrani državljabi prijavljuju boravak, a nerijetko su je nepoznate osobe odnosile tokom noći

U Opštini Budva nema registra izdatih sredstava obezbjeđenja i kojima pojedincima i kompanijama je prethodna vlast sastvaljena od članova organizoavne kriminalne grupe davala bvlanko mjenice.

Direktor Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore Predrag Jelušić juče je u Budvi održao sastanak sa predsjednikom Opštine Kotor Vladimirom Jokićem i saradnicima. Sastanku su prisustvovali predstavnici MZ Perast i projektant arhitekstonskog studija “AiM” koji je prisutne upoznao o detaljima uređenja kupališta Borići u Perastu. Na sastanku je zaključeno da se nakon usaglašavanja svih institucija nastavi procedura realizaciie uređenja kupališta u Perastu.

Vlada je juče utvrdila Prijedlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore sa zaključkom da bude dostavljen Skupštini Crne Gore radi donošenja po skraćenom postupku. Kontroverzni plannski dokument osuđen je od strane budvanske stručne javnosti i lokalne uprave, uz ocjenu da se njima ide na ruku daljoj betonizaciji obale, a posebno djelova koji su ostali izueti od urbanizacije- Buljarica, Školj...

Zajedno sa svojim vršnjacima iz Zlatiborskog okruga i sjevera Crne Gore, Dubravka Joksimović, Jelena ​Bečić, Tamara Marićević, Ognjen Mušikić, Miloš Radović, Marija Mitrović, Iva Bajković, Nikola ​Božović, Dijana Čelebić, Katarina Aničić okupili su se u avanturističkom centru Mojan u selu Japan, Andrijevica, kako bi učestvovali u dvodnevnoj radionici „EU is close to YOU“.

Petrovačka hotelska kompanija „HTP Vile Oliva“ biznismena Žarka Rakčevića kupila je za 1.181.500 eura atraktivni zemljišni kompleks od 9.200 kvadrata u uvali Lučice , kojim je nekada gazdovala firma „ Adriatic investments“ koju povezuju sa Oliverom Ilinčić, nekadašnjoj savjetnicom šefa budvanske kriminalne grupe Svetozara Marovića.

Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija (UNWTO) fokusiraće se na pet stubova razvoja za period 2018-2019, a to su inovacije i digitalna transformacija, investicije i preduzetništvo, obrazovanje i zapošljavanje, bezbjednost na putovanju i društvena, kulturna i ekološka održivost.

Nakon pune decenije od kada je izgrađena, javna garaža u Rafailovićima za par dana biće u funkciji. To je najavio gradonačeknik Budve Dragan Krapović navodeći da su riješeni svi problemi, te da će "parking servis" preuzeti da njome upravlja.

Crnogorski građani prošle godine su mjesečno su trošili 5,31 milion eura u hotelima i restoranima, dok su za obrazovanje izdvajali skoro upola manje, tačnije 2,73 miliona, pokazali su podaci iz Monstatove Ankete o potrošnji domaćinstava u 2017 godine.

Na istoj lokaciji biće postavljeni toaleti i specijalne kabine za presvlačenje, adaptirane za lica sa smanjenom pokretljivošću i lica sa invaliditetom.

U okviru regionalne promotivne kampanje, predstavnici Turističke organizacije opštine Budva, zajedno sa kolegama iz Nacionalne turističke organizacije, Bara, Herceg Novog, Kotora i Tivta, protekle sedmice su predstavili turističku ponudu Budve i cijele Crne Gore u Banja Luci i Sarajevu.

Gradonačelnici Budve , Kotora i Herceg Novog bojkotuju sastanke sa premijerom Duškom Markovićem saopšteno je iz Vlade.