Nagrada za Opštinu

Opštinska Kancelarija za evropske integracije i saradnju Opštine Budva, nastavila je da ispunjava ciljeve zbog kojih je osnovana.


Jedan od ciljeva je širenje međunarodne mreže partnerstava, koju je uspjela da proširi učlanjenjem Opštine Budva u Asocijaciju za lokalnu demokratiju, ALDA.

U maju mjesecu 2019. godine na Kongresu lokalnih i regionalnih vlada Savjeta Evrope Opština Budva dobila je Nagradu za razvoj lokalne demokratije i učešće u ALDA-i.

ALDA je osnovana 1999. godine od strane Savjeta Evrope da koordinira i podržava mrežu lokalnih demokratskih organizacija.

Članstvo u ALDA-i broji više od 300 članova koje uključuju lokalne vlasti, organizacije lokalnih vlasti i organizacije civilnog društva koji dolaze iz više od 40 zemalja.

Kongres lokalnih i regionalnih vlada Savjeta Evrope je institucija osnovana od strane Savjeta Evrope i ima za cilj jačanje lokalnih i regionalnih demokratija.

Kao glas evropskih, opštinskih i regionalnih demokratija radi na poboljšanju komunikacije između članica i uspostavljanju političkog dijaloga između nacionalnih vlada i lokalnih i regionalnih vlasti.

Kongres lokalnih i regionalnih vlada je pan-evropsko političko tijelo sa 636 članova koje čine legitimno izabrani politički predstavnici vlasti, gradonačelnici, predsjednici opština i odbornici, koji predstavlju vlasti iz 47 evropskih zemalja.

Kako je Opština Budva uzela aktivno učešće u radu i pokazala da teži visokom stepenu razvoja demokratije na lokalnom nivou uspostavljajući dijalog sa svim instancama vlasti na držanom nivou, dobila je nagradu potpisanu od strane predsjednika Kongresa g-din Andersa Knapea.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti

Email obaveštenja

Prijavite se na naša email obaveštenja