Bravo: Morsko dobro obnovilo stepenište na svetostefanskoj plaži

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u okviru hitnih sanacija objovilo je runirano stepenište na istočnoj svetostefanskoj plaži. Ovim Javno preduzeće nadtavlja sa uredjenjem kritičnoh tačaka na obali, a koje su ukazaki gradjani da moraju do početka sezone biti sanirane.

Prije:

Poslije: