Dubovica lux: Postavljena ograda sa rukohvatom za lica sa invaliditetom

U toku izvođenje radova na postavljanju ograde sa rukohvatom, prilagođene licima sa invaliditetom, u naselju Dubovica Lux.
“Sekretarijat za komunalno stambene poslove nastojaće u budućem periodu da omogući i olakša kretanje svim osobama sa invaliditetom”, kazao je pomoćnik sekretara Aleksandar Popović.