Ekološka inspekcija prati istraživanje nafte u Jadranu

Od samog početka rada na istražnim bušotinama koje sprovodi Eni Montenegro BV, Ekološka inspekcija prisutna je na terenu i kontroliše svu potrebnu dokumentaciju i uslove odlaganja otpada.

" Od početka aprila kada su započela istražna bušenja Ekološka inspekcija je vršila kontrolu kod pravnog lica Hemosan doo Bar, kao privrednog subjekta sa kojim je ENI potpisao ugovor o zbrinjavanju
otpada. Pravno lice Hemosan doo Bar potpisalo je ugovor sa ENI Montenegro BV dsd Podgorica o preuzimanju, preradi i zbrinjavanju za više od 30 vrsta otpada (opasan i neopasan otpad). Najveće količine otpada koje se očekuju od realizacije ovog projekta čini mulj od bušenja tj zemlja i kamen koji su pomiješani sa isplakom (sadrži barit) u količini oko 3000 tona i isplaka na bazi vode koja sadrži barit u
količini od 6100 tona", saopštili su iz PR služba Uprave za inspekcijske poslove.
Kako ističu u centru pravnog lica Hemosan doo Bar u trenutku inspekcijskog nadzora dana 05.04.2021. godine bila je dopremljena oprema za tretman otpada za mulj i otpad koji sadrži barit drugačiji ali ista
nije bila još uvijek postavljena i montirana na način kako je to predviđeno da bude u toku rada.
"Za potrebe tretmana otpada pripremljene su dvije betonske tankvane/bazeni (od ranije postojeći). Pravno lice Hemosan doo Bar upoznato je da je u obavezi sa ENI-jem obezbijediti karakterizaciju
otpada i shodno tome odgovarajuće zbrinjavanje.Dana 13.04.2021. godine izvršen je ponovo inspekcijski nadzor kod pravnog lica Hemosan doo Bar, kada je konstatovano da su dopremljene prve količine otpada koje su stvorene u toku procesa istražnog bušenja koje sprovodi ENI Montenegro. U pitanju je materijal od zemlje i kamena koji je izvučen iz bušotine a koji je kategorisan kao otpad mulj i otpad koji sadrži barit. U centru za prihvat otpada pravnog lica Hemosan doo Bar postavljeno je postrojenje za tretman nekoliko  vrsta otpada.

U prisustvu Ekološke inspekcije DOO CETI  je izvršio uzorkovanje „otpada od bušenja“ i to materijala prije obrade i nakon obrade u cilju određivanja karaktera otpada. Pravnom licu Hemosan doo Bar ukazano je da u roku od 3 dana dostavi: skicu atmosferske kanalizacije i cjevovoda kojima se vode odvode do separatora u centru za prihvat otpada; dokumentaciju koja je podnijeta Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine i izjašnjenje Agencije", navodi se u saopštenju.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti