Građevinski bum tokom prošle godine

Da je Budva prošle godine bila jedno veliko gradilište potvrđuju i podaci Sekretarijata za urbanizam.

Naime, Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj u toku 2018. godine podneseno je ukupno 569 zahtjeva za izdavanje urbanističko- tehničkih uslova za izgradnju objekata, dogradnju ili rekonstrukciju postojećih
objekata, kao i 40 zahtjeva za izdavanje uvjerenja o važenju izdatih urbanističko- tehničkih uslova.


Od ukupnog broja zahtjeva za izdavanje urbanističko- tehničkih uslova izdato je 357 urbanističkotehničkih uslova, na 13 zahtjeva je odgovoreno mišljenjem, obavještenjem ili uvjerenjem, od 11 zahtjeva
stranke su odustale, dok se 188 zahtjeva za izdavanje UT uslova nalaze u postupku rješavanja.

Tokom izvještajnog perioda, takođe je izdato i 80 urbanističko- tehničkih uslova po zahtjevima podnijetim tokom 2017. godine, na 4 zahtjeva za izdavanje UT uslova iz 2017. godine odgovoreno mišljenjem, na 1
zahtjev obavještenjem i od 2 zahtjeva su stranke odustale.

Od 40 zahtjeva za izdavanje uvjerenja o važenju izdatih urbanističko-tehničkih uslova izdato je 36 uvjerenja, a od 4 zahtjeva stranke su odustale.
U toku 2018. godine izdate su 62 građevinske dozvole po zahtjevima investitora koji su podneseni do 14.10.2017. godine, odnosno do stupanja na snagu novog Zakona.
U predmetnim upravnim postupcima donijeto je i 10 rješenja o obustavi postupka, 20 rješenja o odbijanju zahtjeva i 2 rješenje o prekidu postupka, od kojih je 1 po zahtjevu stranke iz 2016. godine, a 1 po zahtjevu
stranke iz 2017. godine. Takođe je doneseno i 1 rješenje o obustavi za ponavljanje postupka za izdavanje građevinske dozvole, dok je za još 2 zahtjeva postupak u toku.

Od 9 zahtjeva za izdavanje Odobrenja za izgradnju pomoćnih objekata izdata su 4 odobrenja, donijeta su 2 rješenja o obustavi postupka za pomoćni objekat, 2 rješenje o odbijanju zahtjeva, a od 1 zahtjeva stranka
je odustala. Takođe su donesena i 3 rješenja o obustavi za izdavanje odobrenja za izgradnju pomoćnih objekata po zahtjevima podnijetim tokom 2017. godine.
Ovom Sektetarijatu je podneseno i 13 zahtjeva za prenamjenu stambenog u poslovni prostor, od kojih su 4 zahtjeva pozitivno riješena, 5 postupka je obustavljeno, 3 zahtjeva su odbijena, a na 1 zahtjev je
odgovoreno obavještenjem.
Investitori su podnijeli 269 zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole, a izdato je 27 upotrebnih dozvola.
Tokom ove kalendarske godine izdato je i 9 upotrebnih dozvola, po zahtjevima koji su podnijeti u toku 2017. godine.
U postupcima rješavanja po zahtijevima za izdavanje upotrebnih dozvola donijeto je 176 rješenja o odbijanju zahtjeva, 35 rješenja o obustavi postupka, 1 rješenje o prekidu postupka i 1 rješenje o obustavi
za ponavljanje postupka izdavanja upotrebne dozvole.
Za 30 zahtjeva postupak izdavanja upotrebne dozvole pred ovim Sekretarijatom je u toku.
U skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koje se odnose na legalizaciju bespravnih objekata, u toku 2018. godine Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj podneseno je ukupno
3.245 zahtjeva za legalizaciju.
Ukupan broj obrađenih zahtjeva je 958, od čega je doneseno 184 rješenja o prekidu postupka i to 154 prekida do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore i 1 prekid do rješavanja imovinsko- pravnih
odnosa, 19 rješenja o obustavi postupka, 32 rješenja o odbijanju zahtjeva od čega je 25 odbijanja zahtjeva zbog neblagovremenosti, 6 odbijanja zahtjeva zbog nepotpune dokumentacije i 1 odbijanje zahtjeva jer je
u istoj stvari već pokrenut drugi upravni postupak, 690 zahtjeva u kojima je tražena dopuna i 35 obavještenja dostavljenih podnosiocima zahtjeva.
U toku 2018. godine podnijeto je ukupno 99 zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Donijeto je 76 rješenja o slobodnom pristupu informacijama, 21 zahtjev je proslijeđen na nadležnost drugim organima, u
vezi sa čime je odgovoreno podnosiocima zahtjeva obavještenjem, a 1 zahtjev je u postupku rješavanja.
Za rješavanje po ostalim zahtjevima iz oblasti pravnih poslova u toku izvještajnog perioda je evidentiran još 1214 pismeni podnesak. Ovi podnesci su se odnosili na: slobodan pristup informacijama, žalbe na
171 prvostepena rješenja ovog Sekretarijata, dopune podnesaka stranaka, obavještenja i dostavljanje traženih podataka i dokumentacije.

 

foto: Aleksandar Aleksić

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti