Harasani: Inspekcija postogla zavidne rezultate

Direktor Uprave za inspekcijske poslove Ilir Harasani predstavio je godišnje rezultate rada Uprave za inspekcijske poslove. Izvještaj prenosimo u cjelosti:

Stupivši prije godinu dana, na nimalo laku dužnost direktora, zatekao sam nezavidno stanje u organu, potpomognuto pandemijom korona virusa i lošim ekonomskim stanjem u privredi, međutim nijesam se pretjerano bavio radom svojih prethodnika, već sam kao prioritetni cilj postavio postizanje većeg nivoa profesionalizma, kvalitetnih rezultata, objektivnosti u postupanju i, u konačnom, podizanju cjelokupnog rada organa na viši nivo.
Želim da napomenem da je Uprava obavljala svoje redovne poslove kao što su, prvenstveno suzbijanje sive ekonomije, uvođenje privrede u legalne tokove, očuvanje životne sredine i kulturne baštine, zaštita državnih resursa, zaštita prava zaposlenih itd. Pored svega navedenog, veliki doprinos smo dali u suzbijanju pandemije COVID 19. Kao što ste upoznati, Vlada je odlučila da preko 90% nadležnosti o kontroli suzbijanja pandemije stavi na teret Uprave za inspekcijske poslove. Pred ovim organom je bio težak izazov da sa svega 70 inspektora koji su bili ovlašćeni za navedeni nadzor iskontroliše poštovanje zdravstvenih mjera na teritoriji cijele države, sa čim smo se uspješno izborili, naravno uz saradnju i kooordinaciju sa drugim organima kao što su Ministarstvo zdravlja, Uprava policije, Vojska Crne Gore, Institut za javno zdravlje, komunalne inspekcijske službe, Unija poslodavaca Crne Gore, Privredna komora CG itd.
Po ovom osnovu u navedenoj godini donešeno je ukupno 171.778,00 rješenja o samoizolaciji, izdato je prekršajnih naloga u iznosu od 483.300,00 € i podnjeto 110 krivičnih prijava.

Moram navesti da smo u 2021. godini maksimalno bili, preventivni i objektivni, kao i što sam obećao po stupanju na funkciju, čime smo poslali jasnu poruku našim privrednicima i ostalim subjektima nadzora, da inspekcije nisu samo za kažnjavanje, već i za konsultacije, pružanje pomoći i usmjeravanje u zakonit rad, jer samo tako možemo da gradimo održiv sistem i lojalnu konkurenciju.
Za napomenuti je, da je Uprava pripremila sopstveni Plan pojačanog inspekcijskog nadzora u ljetnjoj turističkoj sezoni 2021. godine, koji je obuhvatao plan rada i tačan broj domicilih i angažovanih inspektora. Kao što znate, bili smo prisutni u primorskim opštinama skora 2 mjeseca sa dvostrukim brojem inspektora, koji inspektori su se rotirali svakih 15 dana iz jednog u drugi primorski grad. Iako smo po budžetu imali sredstava za smještaj u trajanju od dvije sedmice, prije sezone obišli smo svaku primorsku opštinu tj. 6 predsjednika opština s ciljem obezbjeđenja sredstava za boravak inspektora u trajanju od dva mjeseca, u čemu smo uspjeli. Sa zadovoljstvom konstatujem da je prepoznata važnost saradnje predstavnika organa na lokalnom i državnom nivou, jer je zajednički cilj legalno poslovanje i održive finansije.
Vezano sa turističku sezonu, koja je bila organizovana brzo i čiji je tok bio neizvjestan, Uprava je, na malo drugačiji način, a u sardnji sa Upravom prihoda i carina pripremila tri promotivna spota pod sloganom “SMANJI OPREZ, PLATI POREZ” koji su na šaljiv način upoznali javnost o poštovanju fiskalizacije i ostalih zakonskih obaveza prilikom legalnog poslovanja, što je rezultiralo većem prilivu poreza nego lani.
Poseban doprinos Uprava je dala u segmentu zaštite potrošača određivanjem ovog organa za centralnu tačku informacionog sistema za zaštitu potrošača, tako da svaki potrošač ima priliku da preko platforme potrosac.me izjavi žalbu ili postavi pitanje ako nije zadovoljan uslugama ili produktom kupovine. Navodim da je do danas u preko 80% slučajeva riješeno u korist potrošača.
U navedenom periodu trudili smo se, da koristeći instrumente podrške Evropske banke za obnovu i razvoj, a posjetivši susjedne države koje imaju sličan elektronski sistem u vršenju inspekcijskog nadzora, upotrijebimo primjere najbolje prakse, radimo na uspješnoj digitalizaciji sistema zvanog „e-inspektor“ koji je u pripremi.
Kada su u pitanju brojčani rezultati oni su sljedeći:

Uprava za inspekcijske poslove je u izvještajnoj godini izvršila ukupno 124.578 inspekcijskih pregleda i izrekla novčane kazne po svim osnovima u iznosu većem od 4.000.000,00 eura. Cifra od 4 miliona nije ni 5% od našeg doprinosa budžetu države, ali činjenica da smo 95% subjekata nadzora uspjeli da preusmjerimo ili uvedemo u legalne tokove, doprinos je koji se ne može mjeriti.
Kada su u pitanju pojedinačne inspekcije navešću rezultate 4 inspekcije iz pojačanog nadzora:
Tržišna inspekcija
Preko 40.000 inspekcijskih pregleda, skoro 4.000 urvrđenih neravilnosti i 5000 prekršajnih naloga u iznosu od 1.194.560,00 €
Radna inspekcija
11.369 inspekcijskih pregleda, skoro 4.000 utvrđenih nepravilnosti i 1.482 prekršajna naloga u iznosu od 797.180,00 €
Turistička inspekcija
10.431 inspekcijskih pregleda, 1.627 utvrđenih nepravilnosti i 1.029 prekršajnih naloga u iznosu od 631.280,00 €
Zdrastveno-sanitarna inspekcija
33.425 inspekcijskih pregleda, skoro 1.420 utvrđenih nepravilnosti i 986 prekršajnih naloga u iznosu od 339.790,00 €

Takođe, broj riješenih predmeta po zahtjevu za pokretanje prekršajnog postupka kod prekršajnih sudova govori da je u oko 70 % slučajeva riješeno u korist Uprave za inspekcijske poslove, dok je u samo 10 predmeta (1,5 %) odbačen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, stoga za ovakve rezultate moram posebno zahvaliti našim pravnicima u Sektoru za zastupanje.

Moram navesti da je naš IT sektor prije početka ljetnje turističke sezone krenuo sa pripremom i objedinjavanjem „Check“ ili kontrolnih listi, za svaku privrednu djelatnost u Crnoj Gori, što podrazumjeva da svaka grana privrede može iskontorolisati svoje poslovanje, tj. u svakom trenutku može provjeriti šta je neophodno da posjeduje ili ispuni da bi obavljala djelatnost u skladu sa zakonom. Ovo je značajan iskorak u objektivnosti inspektora i jednostavnije obavljanje djelatnosti za svakog privrednika u Crnoj Gori.
Takođe, u ovoj godini veliki doprinos i resurse smo usmjerili na uspješnu realizaciju i kontitnuirano praćenje projekta „Evropa sad“ koji se do sada, uz rijetke prekršaje, odvijao po planu, sa nadom da će tako i ubuduće biti.
I na kraju, da zaključim sa onom ljepšom i zdravijom stranom ovog posla, a to su rezultati našeg tima, koji je učestvovao na Sportskim igrama na Tari, koji su osvojili zlatnu medalju u košarci i tri srebrne medalje.
Ponosan sam na većinu tima sa kojim radim, službenilke, inspektore, pogotovo glavne inspektore koji kooordinišu i planiraju svaku aktivnost, a posebno na svoje pomoćnike koji su ažurni u svako doba, jer tako zahtijeva ovaj posao.
Uz bolje dane i sistemsku volju, optimista sam da će Uprava nastaviti da funksioniše kao jedinstven tim profesionalaca u svom poslu.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti