Imenovan novi odbor direktora Budvanske rivijere

Skupština akcionara Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva na današnjoj 19. redovnoj godišnjoj sjednici razriješila je stare i imenovala nove članove Odbora direktora.

“ U Odbor direktora imenovani su Mijomir Pejović, Nebojša Janović i Aleksandar Jeličić, kao predstavnici državnog kapitala, Vladimir Sekulić, ispred AIK banke i Jovan Purar kao predstavnik Tandexon limited.
 Skupština akcionara donijela je novi Statut i Poslovnik o radu Skupštine akcionara Hotelske grupe “Budvanska rivijera” AD Budva. Usvojeni su godišnji finansijski iskazi, Izvještaj Menadžmenta za 2020. godinu i Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu.

Akcionari su donijeli i Odluku o pokriću gubitka Hotelske grupe "Budvanska rivijera" AD Budva u poslovnoj 2020. godini, a upoznati su i s Izvještajem revizora Društva za 2020. godinu, dok većinom glasova prisutnih nije izabran revizor Društva za 2021. godinu”, saopštenonje iz HG Budvanska rivijera”.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti