Javna rasprava u vezi sa donešenjem Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva

Na osnovu člana 27 Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list CG – opštinski propisi“, br. 13/12), a u skladu sa članom 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Sl. list CG", br. 2/18 i 34/19), Sekretarijat za lokalnu samoupravu Opštine Budva objavljuje

JAVNI POZIV Građanima opštine Budva, nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, predstavnicima političkih partija i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa nacrtom Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade.

Javna rasprava o nacrtu Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostora u vlasništvu opštine bez naknade trajaće 15 dana, od 01.06. do 15.06.2020. godine.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postuku javne rasprave, Sekretarijat za lokalnu samoupravu obavještava subjekte učešća iz stava 1 ovog javnog poziva da svoje primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Odluke o davanju na korišćenje poslovnih prostora u vlasništvu opštine bez naknade, koja je sastavni dio ovog Javnog poziva, mogu izraziti na način opisan Programom javne rasprave za nacrt Odluke o davanju na korišćenje nepokretne imovine u vlasništvu Opštine Budva bez naknade, koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi biće sačinjen do 22.06.2020. godine i objavljen u skladu sa Programom javne rasprave.

 

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti