Jednokratna pomoć za turističke vodiče

Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je Javni  poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći za turističke vodiče.

Poziv objavljujemo u cjelosti:
 
JAVNI POZIV
ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA DODJELU JEDNOKRATNE POMOĆI
ZA TURISTIČKE VODIČE
 
 
I
 
Pozivaju se zainteresovana fizička lica koja posjeduju rješenje i legitimaciju turističkog vodiča (u daljem tekstu „podnosilac zahtjeva“), da do 31.05.2021.godine podnesu Ministarstvu ekonomskog razvoja zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći.
Iznos opredijeljenih sredstava za jednokratnu pomoć je 300 eura.
 
II
 
Podnosilac zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći u obavezi je ispuniti sledeće uslove:
- da posjeduje važeće rješenje i legitimaciju turističkog vodiča;
- da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na dan 31.03.2021. godine.
 
III
 
Za ostvarivanje prava na dodjelu jednokratne pomoći iz tačke 1 ovog Javnog poziva podnosilac zahtjeva je dužan Ministarstvu ekonomskog razvoja dostaviti:
 
1. zahtjev za dodjelu jednokratne pomoći sa brojem žiro-računa i kontakt telefonom;
2. važeće rješenje i legitimaciju turističkog vodiča koje izdaje nadležno Ministarstvo;
3. dokaz izdat od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, da je podnosilac zahtjeva evidentiran kao nezaposleno lice na dan 31.03.2021. godine.
 
Cjelokupna dokumentacija dostavljena na osnovu ovog Javnog poziva ostaje u arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja bez obaveze povraćaja.
 
IV
 
Ministarstvo ekonomskog razvoja neće ocjenjivati zahtjeve:
 
- koji su podneseni od strane podnosioca zahtjeva koji ovim Javnim pozivom nijesu određeni kao korisnici podrške;
- koji nijesu predmet ovog Javnog poziva;
- koji ne sadrže svu dokumentaciju propisanu ovim Javnim pozivom.
 
Nakon dostavljanja neophodne dokumentacije, Ministarstvo ekonomskog razvoja utvrđuje da li su ispunjeni uslovi za dodjelu sredstava na ime jednokratne pomoći iz tačke 1 ovog Javnog poziva.
O zahtjevu se odlučuje u formi rješenja.
 
V
 
Zahtjevi po ovom Javnom pozivu dostavljaju se:
 
1. preporučenom poštom ili predajom arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja u zatvorenoj koverti sa nazivom i adresom Ministrstva ekonomskog razvoja, nazivom i adresom podnosioca zahtjeva, naznakom predmeta javnog poziva na koje se zahtjevi odnose, na adresu Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica, ili
2. elektronskim putem, e-poštom na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., sa naznakom „Dokumentacija za Javni poziv za dostavljanje zahtjeva za dodjelu jednokratne pomoći za turističke vodiče“.
 
VI
 
Ovaj Javni poziv objaviće se na Internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i jednom štampanom mediju.
 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti