Kako registrovati preduzeće

Privatno preduzetništvo predstavlja često put do finansijske nezavisnosti i odličan model za realizaciju neke ideje. Pitali smo kolege sa sajta asistent.me da nas upoznaju sa postupcima osnivanja preduzeća kao i dati neke korisne savjete u vezi sa održavanjem istog.

Da bi jedan biznis bio uspješan neophodno je steći određene preduslove u vidu dobre informisanosti i znanja kako bi preduzeće sa uspjehom poslovalo.  

S obzirom da je društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) najzastupljenija privredna forma, što zbog raznovrsnosti eventualnih aktivnosti sa kojim se može bavit što zbog stepena odgovornosti osnivača (osnivač odogovara samo imovinom koju je unio u preduzeće ne i svojom ličnom), ovim putem ćemo vas upoznati sa postupcima i pravcima osnivanja i održavanja ovog tipa društva.

 

Društvo sa ograničenom odgovornošću mogu osnovati fizička ili pravna lica, ulaganjem novčanih ili nenovčanih sredstava u društvo radi ostvarivanja profita, a njegovi osnivači odgovaraju za obaveze društva do iznosa svojih uloga.

Shodno zakonu o privrednim društvima doo može osnovati minimum jedno a maksimum 30 pravnih ili fizičkih lica.

Bez obzira gdje živite registracija se obavlja  u Centralni Registar privrednih subjekata koji se nalazi u Podgorici na adresi: Marka Miljanova 54, 81000 Podgorica. Osim dolaskom, dokumentacija se može poslati i poštom.

Prilikom podošenja dokumentacije neophodno je ispuniti sljedeće uslove:

Korak 1 - Prije nego li se krene sa popunjavanje  dokumentacije neophodno je izabrati ime. Na sajtu www.crps.me u rubrici „pretraga registra“, podrubrika „servisi“ pa „provjera dostupnosti naziva“ možete provjeriti dali je željeno ime slobodno (ukoliko je željeno ime već zauzeto a ne želite izabrati drugo, možete koristi isto uz dodatak nekog znaka ili broja kako bi se napravila razlika).

Nakon što smo izabrali ime pristupamo sledećem:

Korak 2 - Uraditi Statut preduzeća. Prilikom izrade statuta nepohodno je navesti (ime preduzeća, adresu, ime i podatke osnivača, ukoliko ih je više navesti svakog ponaosob, ime i podatke direktora, iznos osnivačkog uloga (može biti 1 euro), vrstu osnovne djelatnosti sa pripradajućom šifrom shodno zakonu o klasifikaciji, ostale djelatnosti ukoliko preduzeće želi imati mogućnost baviti se različitim poslovima takođe sa pripadajućom šifrom shodno zakonu o klasifikaciji djelatnosti).

Korak 3 - Uraditi Odluku o osnivanju preduzeća (ukoliko društvo osniva jedan osnivač), odnosno Ugovor o osnivanju preduzeća (ukoliko preduzeće osniva više osnivača).

Korak 4 - Uplatiti na račun Poreske uprave 10,00eura, broj žiro računa:832-3161-26, svrha uplate: registracija d.o.o.

Korak 5Uplatiti na račun Službenog lista CG12,00eura, broj žiro računa:520-941100-57, svrha uplate: registracija d.o.o.

Korak 6Ovijeriti Odluku/Ugovor u Sud ili kod Notara.

Korak 7 Uzeti izvod iz centralne depozitarne agencije (CDA). Prilikom podizanja izvoda potrebno je priložiti kopiju lične karte izvršnog direktora ili ovjerenu kopiju pasoša ukoliko je izvršni direktor stranac kao i uplatnicu u iznosu od 2,98 uplaćenu eura na žiro račun CDA: 550-3143-63, svrha uplate: taksa za izvod.

Korak 8Kopiju lične karte (ukoliko je osnivač Crnogorski državljanin) ili ovijerenu kopiju pasoša (ukoliko je/su osnivač/i strani državljanin). Ovjera se radi u Sud ili kod Notara. Ukoliko je osnivač privredno društvo riješenje o registraciji iz CRPS-a.

Korak 9 Ispuniti prijavu preduzeća za početak registracije  PS 01.

Carinski broj - ukoliko preduzeće želi uvoziti i izvoziti proizvode, potrebno je prilikom ispunjavanja obrazca PS-01, na zadnjoj strani označiti kolonu po brojem 15.4. Carinski registar, kako bi se preduzeće registrovalo u Upravu carina prilkom čega se dobija carinski broj.

Korak 10.0Ukoliko se društvo želi prijaviti za registaciju obveznika za porez na dodatu vrijednost (PDV), popunjava se obrazac PR PDV – 1, i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća.

Korak 10.1 Ukoliko se društvo želi prijaviti za upis u registar akciznih obveznika popunjava se obrazac AKC - P i predaje se zajedno sa ostalom dokumentacijom potrebnom za osnivanje preduzeća.

Korak 11Ponijeti prikupljenu i ovjerenu dokumentaciju (statut, ovjerene odluke/ugovore, rješenje iz CDA, kopiju lične ili ovjerenog pasoša, uplatnice,  prijavu registracije PS 01, obrazac pr pdv- 1 / akc-p) u Centralni Registar Poreske uprave, Marka Miljanova 54, 81000 Podgorica, Tel: +382 (0)20 230 858, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., radno vrijeme 08:30-12:00.

Prilikom predaje dokumentacije dobićete potvrdu sa brojem vašeg rješenja sa kojim uz identifikacioni dokument podižete potvrdu o registraciji nedjelju dana od podnošenja prijave. Takodje sa brojem sa potvrde možete provjeriti na sajtu www.crps.me da li vam je gotova registracija.

Nakon dobijanja potvrde o registraciji firme neophodno je uraditi sljedeće:

-Izrada pečata (voditi računa da izgled pečata odgovara opisu iz Statuta).
-Otvaranje računa u Banci

-Pronaći knjigovodju

-Prijava radnika u poresku upravu (ovo je posao knjigovođe)

Osim gore navedenih elemenata, neophodno je znati da se ovim postupkom postiže samo registracija privrednog društva, dok je za odobrenje za rad shodno tipu preduzeća (agencija. restoran, proizvodnja, prodavnica, hotel…) neophodno kontaktirati sekretarijat za privredne djelatnosti lokalne uprave ili nadležno ministarstvo zavisno od toga dali se dozvola trazi za prehrambeni ili neprehrambeni tip djelatnosti.

Kako biste što bolje razumjeli ono što slijedi nakon registracije preduzeća, navešćemo neke od obaveznih uslova ili troškova na koje morate računati prilkom rada i održavanja istog.

- Dobijanje dozvole za rad poslovne jedinice (butik, agencija, restoran, hotel, prodavnica itd.)

- Troškove zakupa poslovnog prostora
- Plaćanje tekućih troškova poslovnog prostora (voda, telefon, internet, struja, komunalne usluge, reklama)
- Plaćanje poreza na zakup poslovnog prostora
- Plaćanje prireza na porez na zakup poslovnog prostora
- Plaćanje naknade za korišćenje opštinskih puteva
- Kupovina fiskalne kase
- Opremanje poslovnog prostora
- Nabavka robe i sredstava za rad
- Eventualni troškovi promocije
- Plate ostalih zaposlenih

Uprkos činjenici da je osnivanje preduzeća u Crnoj Gori relativno jednostavan i jeftin process, treba imati u vidu da održavanje nije.Te se stoga svaki novi preduzetnik mora kvalitetno pripremiti, informisati kako bi preduprijedio eventualne probleme koji najčešće nastaju neznanjem a koji mogu stvoriti veliku glavobolju.

- Na ovom linku su obrasci, statut i prateća dokumentacija za preuzimanje.  www.asistent.me/doo.html

- Na ovom su sva pitanja vezana za osnivanje i rad preduzeća www.asistent.me/preduzece.html

- Na ovom su obrasci www.asistent.me/obrasci.html

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti