Mikijelj predstavio investicije u Budvi za 2021.

Sekretarijat za investicije, na čijem je čelu Mladen Mikijelj, u razgovoru za Primorske novine kazao je da Sekretarijat za investicije raspolaže za značajno manjim sredstvima za realizaciju kapitalnih projekata nego u prethodnim godinama, prevashodno zbog cjelokupne situacije sa virusom Covid 19. Za realizaciju projekata bdžetom Opštine Budva je oprijedeljeno oko 8,4 miliona eura. I pored ovakvog budžeta Sekretarijat za investicije za 2021. godinu kao prioreitetan projekat izdvaja Rekonstrukciju ulice 22. novmebar sa izgradnjom kružnog toka kod Pošte. Ukoliko se do kraja drugogo kvartala iduće godine riješe imovinsko pravni odnosi sa vlasnicima zemljišta očekujemo da se sa izgradnjom otpočne u septembru mjesecu. Sam projekat uključuje cjelokupnu rekonstrukciju ulice 22. novembar sa svim neophodnim instalacijama, a od posebnog značaja izdvajamo izgradnju novog atmosferskog kanala u trupu ulice koji će riješiti jedan od najvećih problema stanovnika naselja koji gravitiraju ovoj ulici, a to je odvođenje površinskih voda i stvaranje poplava u ovom dijelu grada. Ukupna procijenjena vrijednost javne nabavke je oko 1.200.000,00 €.

Pored navedene ulice koju smo izdvojili kao prioritet u narednoj godini u Januaru mjesecu se očekuje završetak radova na izgradnji ulice u Podkošljunu koja spaja naselje ADOK sa obilaznicom, radovi na izgradnji pomenute ulice idu veoma dobrom dinamikom pa se završetak pomenute ulice očekuje i prije roka. Do sada je naselje ADOK funkcionisalo kao jedan splet slijepih ulica koji će napokon dobiti i alternativni izlaz na bitne saobraćajnice. Za 2021. godinu planirana je i izgradnja Solunske ulice, sa uređenjem korita potoka Savičić, zatim izgradnja ulice prema naselju Komoševina, kao i izgradnja nekoliko ulica u Bečićkom naselju od kojih bismo izdvojili izgradnju ulice S 4-4u naselju Boreti, za koju je procedura javne nabavke u toku, i trenutno je u fazi vrednovanja ponuda. Pored pomenute pristupiće se i izgradnji ulice kod Bečićkog potoka koja vodi od kružnog toka prema Bečićkoj plaži.

Što se tiče ulaganja u vodovodnu infrastrukturu u saradnji sa „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Budva, pristupilo se pripremi projektne dokumentacije sa planom što prioritetnije izgradnje nekoliko infrastrukturnih objekata vodosnadbijevanja, poput hidrostanica, cjevovoda i kaptaža izvora na području opštine Budva. Na navedeni način otpočeta je saradnja između „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Budva i Opštine Budva, koja je u prethodnom periodu izostajala. Kao prioritetne objekte, izdvojeni su izgradnja hidrostanice „Lazi“, izgradnja rezervoara „Podostrog“ kao i cjevovoda koji ih povezuje. Priprema revidovane projektne dokumentacije, nalazi se u nadležnosti „Vodovod i kanalizacija „ d.o.o. Budva, dok će sama realizacija biti u nadležnosti Sekretarijata za investicije. Navedeni projekti imaju za cilj unaprijeđenje zaštite životne sredine i poboljšanje usluge vodosnadbijevanja. Izgradnjom navedenih hidrostanica sa rezervoarima značajno će se smanjiti uticaj koji kvarovi na mreži mogu da prouzrokuju kontinuitetu vodosnadbijevanja. Projektna dokumentacija za izgradnju hidrostanice „Lazi“ je završena regulisani su imovinsko pravni odnosi, pa su se stvorili uslovi uslovi za početak izgradnje ovog značajnog objekta vodosnadbijevanja, koji pored same hidrostanice uključuje i značajan sistem pristupnih i odvodnih cijevi, čijom će se izgradnjom regulisati problemi vodosnadbijevanja na području naselja Lazi i Podkošljun. Vrijednost ovog projektna iznosi 900.000,00 €.

Izvođač je izabran u postupku Javnih nabavki, u završnoj fazi je i procedura javnih nabavki za nadzor, gdje je donijeta odluka o izboru najpovoljnije ponude i žalbeni rok je u toku. Sa radovima očekujemo da se otpočne početkom 2021. godine.

Pored navedenih infrastrukturnih projekata Sekretarijat za investicije planira u narednom periodu izdvojiti značajnija sredstva u izgradnju Sportskih terena i igrališta. U toku je procedura javnih nabavki za izbor izvođača radova na izgradnji dječijeg igrališta u Bečićima, za koju je otvaranje ponuda zakazano za danas 21. 12. 2020. godine, vrijednost ovih radova iznosi oko 340.000,00 €. Pored pomenutog planiana je ulaganja u izgradnju Sportskih i dječijih igrališta u naseljima Sveti Stefan i Jaz, za koju svrhu su oprijedeljena sredstva u iznosu od 500.000,00 €. Takođe će se pristupiti i dugo traženoj sanaciji gradskog plivališta „Pizana“ za koju namjenu su oprijedeljenja sredstva u iznosu od 70.000,00 €.

A kao posebnu stavku izdvojili bismo izgradnu sportske dvorane u okviru zgrade SMŠ „Danilo Kiš“ koja bi se dobila u okviru multifunkcionalne sale projekta rekonstrukcije školskog amfiteatra. Vrijednost ovog itekako značajnog projekta za srednju školu iznosi 200.000,00 €. U saradnji sa školom pripremljena je porjektno tehnička dokumentacija pa će se realizaciji ovog projekta pristupiti u najkraćem mogućem roku. Ovdje moramo istaći i nadanje da ćće se jedan izrazito maćehinski odnos prema institucijama obrazovanja u Budvi dolaskom nove vlasti promijeniti i da će se minimum izdvajati sredstva jednaka ulaganju Opštine Budva u obrazovne institucije koja su u prethodnom periodu bila značajna. Pored ovog projekta u toku 2021. godine u saradnji sa SMŠ „Danilo Kiš“ pristupiće se i realizaciji projekta Narodne kuhinje za potrebe socijalno ugroženih građana Budve. Sekretarijat za investicije je u toku ove godine realizovao sredstva u vrijednosti od 15.000,00 € za ove svrhe pa očekujemo da će ovaj projekat u narednoj godini biti realizovan. Što se tiče ulaganja u objekte zdravstvene i socijalne zaštite u saradnji sa Domom zdravlja Budva pristupiuće se renoviranju odjeljenja Opšte prakse doma zdravlja za koju svrhu su izdvojena sredstva u iznosu od 100.000,00 €, čime će se drugu godinu za redom nastaviti praksa ulaganja Opštine Budva u ove objekte. Takođe, ćemo izdvojiti sredstva u iznosu od 50.000,00 € za pomoć prilikom izgradnje Doma za stare u Petrovcu.

Na kraju izdvojena su i sredstva za osavremenjavenje tehničkog dijela voznog parka „Vodovod i kanalizacija“ Budva i „Komunalno“ Budva. U toku ove sedmice biće pokrenuta procedura javne nabavke za nabavku dva vozila za potrebe „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Budva ukupne vrijednosti 200.000,00, dok će za „Komunalno“ d.o.o. Budva u narednoj godini biti predviđena sredstva za nabavku vozila u istoj vrijednosti. Ranije smo pomenuli odnos države prema obrazovnim institucijama, međutim u poretklom periodu maćehinski odnos države se nije odnosio samo na obrazovne institucije već na cjelokupno ulaganje kapitalnog budžeta države u naš grad, gdje imamo situaciju u kojoj smo godinama doprinosili državnom budžetu nekoliko stotina miliona eura svake godine, a da sve ukupno u tom periodu nije realizovano ni milion eura investicija. Ubijeđeni smo da će se za razliku od ranijeg periodu kada smo takođe imali sugrađane kao poslanike i ministre, to u narednm periodu sa poslanicima Jelušić, Krapović i Božović biti drugačije na radost svih građana Budve.

A kada pričamo o ulaganju i projektima Sekretarijata za investicije u nekom dužem vremenskom periodu, odnosno mandatnom periodu ove vlasti, planirana je realizacija nekoliko izuzetno bitnih kapitalnih projekata od kojih bismo kao najznačajnije izdvojili izgradnju Zadužbine Luketići kao kulturnog centra, Izgradnju izletišta Brajići i izgradnju garaža u centru grada. Navedeni projekti se trenutno nalaze kod glavnog Glavnog gradskog arhitekte u fazi pripreme konkursa za izradu idejnih riješenja, čime bismo dobili najreprezentativnija riješenja za naš grad. Svakako u toku naredne godine Sekretarijat za investicije planira pripremu četvorogodišnjeg plana investicionih aktivnosti kojim bi ovi projekti bili obuhvaćeni.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti