Morska voda odlična za kupanje

Analizom sanitarnog kvaliteta morske vode za kupanje i rekreaciju na javnim kupalištima, koju je za potrebe Javnog preduzeća uradio Institut za javno zdravlje Crne Gore, na ukupno 40 kupališta duž crnogorskog primorja, konstatovano je da je kvalitet vode na ukupno 35 kupališta bio odličnog kvaliteta tj. kategorije K1.

Uzorci uzeti sa svih 9 kupališta (8 kupališta na Velikoj plaži i kupalište Mala plaža) u Ulcinju imali su kvalitet  K1 klase, uzorci morske vode sa kupališta Utjeha, Sutomorska plaža i Čanj bili su K1 klase. Kvalitet morske vode duž budvanske rivijere je bio odličnog kvaliteta tj. K1 klase, a analizirana je morska voda na kupalištima: Lučice, Petrovac, Kamenovo, 4 lokacije na Bečićkoj plaži, 2 lokacije na Slovenskoj plaži, Ričardova glava i 4 lokacije na plaži Jaz. Takođe, morska voda je bila K1 klase na kupalištima u Tivtu (kupalšte hotela "Plavi horizonti", Oblatno, kupalište hotela "Palma" i Ponta Seljanvo). Na području opštine Kotor kvalitet morske vode na kupalištima Markov rt i Orahovac bio je K1 klase.  U opštini Herceg Novi na 3 lokaliteta (kupalište ispod „Vile Galeb“ , centralna plaža u Meljinama i plaža u Njivicama) kvalitet vode je bio kategorije K1.

 

Na 5 lokacija (centralni dio kupališta Žukotrlica u Baru; kupalište Žuta plaža u Kotoru; Novosadsko kupalište (centralni dio), kupalište Mirišta i kupalište Stevuzo u Herceg Novom) Javno preduzeće je naručilo ponovno uzorkovanje i analizu. Razlozi za to su nepristupačnost kupališta usljed vremenskih uslova (na kupalištu Stevuzo)  i nemogućnost da se uzorci prikupe u dovoljno rano u toku dana, s obzirom na to da su neki od analiziranih parametara izuzetno osjetljivi na Sunčevu svjetlost i temperaturu što bi moglo uzrokovati nepotpune rezultate analize.

 

Kada je riječ o izboru institucije koja će vršiti analize, na šestom uzastopnom tenderu za praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode izabran je Institut za javno zdravlje. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je prvi tender ove vrste raspisalo početkom novembra prošle godine i na prva četiri uzastopno raspisana tendera nismo imali ponuđača. Na petom tenderu jedini ponuđač je bio Institut za javno zdravlje, međutim tender je morao biti poništen zbog nekompletne dokumentacije ponuđača. Na šestom tenderu je izabran Institut za javno zdravlje koji je ovog puta dostavio kompletnu dokumentaciju. Ovaj Institut je trenutno jedina institucija u Crnoj Gori koja ima akreditaciju za primjenu ISO standarda traženih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji površinskih i podzemnih voda i Direktivom EU. Konkretno, radi se o ispunjenju ISO standarda za analizu dva obavezna biološka parametra za e. coli i intestinalne enterokoke. Uzorkovanje će se, kao i do sada, vršiti na 40 lokacija duž crnogorskog primorja.

 

U međuvremenu, kako bi turisti i građani bili uredno i na vrijeme informisani, a s obzirom na dugu saradnju JP Morsko dobro i Instituta za biologiju mora, Institut je vršio uzorkovanje na 40 lokacija i rezultate ustupao Javnom preduzeću. Institut za biologiju mora je u procesu dobijanja akreditacije za ISO standarde.

 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti