Morsko dobro: Nadmetanje za zakup pristaništa

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je javni poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta.

OPŠTINA HERCEG NOVI - BAOŠIĆI

Pristanište i privezište sa madraćem u Baošićima na k.p. 755,756,757,758,759  K.O. Baošići sa pripadajućim akvaprostorom, dužine operativne obale za pristajanje plovila L=17.5m, Pkopna=35m2, operativne obale za komunalne vezove L=35m. Pkopna=70m2, operativne obale za komercijalne vezove L=60m, Pkopna 120m2.

Površina akvatorija privezišta iznosi 400m2.

Lokacija je označena 15. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.

NAMJENA: pristajanje komunalni i komercijalni privez plovnih objekata

POČETNA CIJENA ZAKUPA:  1.600,00 EURA

 

OPŠTINA KOTOR -DOBROTA

Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište na k.p.1034 i 1035 KO Dobrota sa  dužinom operativne obale za pristajanje  L=126m, P kopna= 252m2 , dužina operativne obale za komunalni privez plovnih objekata L=120m a P kopna=252m2.

Površina akvatorija privezišta iznosi 825 m2.

Lokacija označena 10.  u  Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.

NAMJENA: pristajanje  i komunalni privez plovnih objekata

POČETNA CIJENA ZAKUPA:  4.674,00 EURA

 

DOBROTA -Akvatorijum ispred k.p. 1751/2 KO Dobrota u kojem se postavlja platforma za pristajanje i privez plovila dimenzije L=12,5x 2,5m. Površina akvatorijuma iznosi 100 m2.  

Lokacija označena 9.16 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra  za Opštinu Kotor za period 2019-2023 god.

NAMJENA:  Platforma za privez i pristajanje plovnih objekata

POČETNA CIJENA ZAKUPA: 675,00 EURA

Napomena: Za stavljanje u funkciju plutajućih pontona potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Kotor

 

TIVAT - KRAŠIĆI

Čvrsto izgrađeno pristanište i privezište k.p. 955/2 KO Krašići sa  dužinom operativne obale za pristajanje plovila  L=40m, Dužina operativne obale za komunalni privez plovila L=44m, P kopna= 88m2

Površina akvatorijuma privezišta iznosi 870m2.  

Lokacija označena   15.  u  Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.

NAMJENA: pristajanje  i privez komunalnih plovnih ojekata

POČETNA CIJENA ZAKUPA: 2.876,00 EURA

 

ĐURAŠEVIĆI-  Akvatorijum ispred kat.parcele 1596/1 KO Đuraševići za postavljanje plutajućeg privremenog objekta, pontoni  dimenzija L= 4 m x 20 m, Pakv=6700 m2

Lokacija označena 10.12 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra  za Opštinu Tivat za period 2019-2023 god.

NAMJENA:  Platforma za privez i pristajanje plovnih objekata

POČETNA CIJENA ZAKUPA: 21.300,00 EURA

Ugovori se zaključuju za tekuću godinu računajući od dana zaključenja ugovora do  31.12.2021. god. uz mogućnost godišnjeg produženja za period od 2 ( dvije ) godine, odnosno do 31.12.2023.god. pod uslovom da je korisnik/zakupac  izvršio obaveze predviđene ovim ugovorom, da ugovor nije jednostrano ili sporazumno raskinut ili u slučaju da je pokrenut sudski spor između Javnog preduzeća i Korisnika/Zakupca zbog neispunjenja ugovorom preuzetih obaveza.

Javno nadmetanja biće održano 7. jula u 10 časova u prostorijama JP “ Morsko dobro”

 

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti