Morsko dobro oglasilo poziv za ustupanje plaža u zakup

Javno preduzeće Morsko dobro raspisalo je javni poziv za dostavljanje ponuda za zakup nekoliko plaža na području budvanske opštine. Na tenderu su sljedeća kupališta:

—-U Bečićima, dio Bečićke plaže, u dužini od cca 60 m1/površine 3650 m2, dio kat.parcele 1448 KO Bečići,od Hotela "Splendid" istočno prema Sv.Tomi, od istočne granice kupališta 13C istočno u dužni od 60 m1,sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao13D u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično

Privremeni objekti koji se mogu postaviti na kupalištu: plažni bar od 18m² sa terasom od 50m² + konzervator za sladoled 1 kom

Minimalna sezonska cijena zakupa: 17107,00 eura bez uračunatog iznosa PDV-a

— U Rafailovićima, plaža Đevištenje, u dužini od 80 m¹/ površine 484 m2, dio kat.parcele 1448 KO Bečići i dio obale u zaleđu, dio kat.parcele 1428 KO Budva, u zahvatu privremene lokacije, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 16A u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno-porodično

Privremeni objekti koji se mogu postaviti na kupalištu: ugostiteljski objekat sa terasom br. 10.28 u Progaramu objekata privremenog karaktera u opštini Budva, od čega Objekat =77 m2  i Terasa=220 m2

Minimalna sezonska cijena zakupa: 17087,60 eura bez uračunatog iznosa PDV-a

 —U Svetom Stefanu, dio istočne plaže Sveti Stefan, u dužini od 60 m¹/ površine 1200 m2, dio kat.parcele 1883 KO Sveti Stefan, u zahvatu od granične linije kat. parcela br. 1316/2 i 1320 KO Sveti Stefan, istočno udužini od cca 60,00 m1, sa pripadajućim akvaprostorom, lokacija označena kao 21E u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično

Privremeni objekti koji se mogu postaviti na kupalištu: plažni bar od 18m² bez terase + konzervator za sladoled (1 kom)

Minimalna sezonska cijena zakupa: 9907,00 eura bez uračunatog iznosa PDV-a

—U Reževićima, plaža istočno od Perazića dola,  na lokaciji Crvena stijena, u dužini od ukupno cca 63 m1/površine 1000 m2, dio kat.parcele 2957 KO Reževići I, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 24E u  Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Tip kupališta: javno -izletničko

Privremeni objekti koji se mogu postaviti na kupalištu: plažni bar od 10m² bez terase Minimalna sezonska cijena zakupa: 1690,00 eura bez uračunatog iznosa PDV-a

—-U Buljarici, dio plaže Buljarica ispod auto kampa, u dužini od 100 m¹/površine 4013 m2, dio kat.parcele 1833KO Buljarica, u zahvatu od linije ograde auto kampa uzaleđu obodom plaže istočno u dužini od 100.00 m¹, sa pripadajućim akva prostorom, lokacija označena kao 27G u Atlasu crnogorskih plaža i kupališta u opštini Budva.

Lokacija se nalazi unutar zaštićenog područja. U skladu sa članom 40 Zakona o zaštiti prirode („Sl.list Crne Gore“, br. 54/16) korisnik/zakupac  je dužan da za obavljanje radnji, aktivnosti i djelatnosti u zaštićenom području pribavi dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Tip kupališta: javno-porodično

Privremeni objekti koji se mogu postaviti na kupalištu: plažni bar od 15m² sa terasom od 50m² + konzervator za sladoled 1 kom

Minimalna sezonska cijena zakupa: 7048,40 eura bez uračunatog iznosa PDV-a

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti