Morsko dobro partner Parku prirode “Piva”

Park prirode “Piva” je zajedno sa svojim partnerima Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Obrazovnim Centrom Plužine aplicirao na konkursu Programa grantova za zaštićena
područja sa projektom “Podizanje svijesti o vrijednostima i značaju zdravlja i zaštićenih područja”. Projekat je pozitivno ocijenjen i zaključen je Ugovor o donaciji sa NVO Parkovima Dinarida - Mreža zaštićenih područja Dinarida. Trajanje projekta je 6 (šest) mjeseci. Početak realizacije projekta je maj 2021.godine. Ukupna vrijednost projekta je 9.951,00 €.

Opšti cilj projekta je poboljšanje saradnje sa edukativnim institucijama i lokalnom zajednicom kroz poboljšanu i bolju interakciju uvođenjem novog turističkog proizvoda. Specifični ciljevi projekta su:
• Podizanje nivoa svijesti lokalne zajednice, djece i turista o značaju i vrijednostima zdravlja i zaštićenih područja kroz razvoj edukativno sportske - pješačke staze Zdravlja;
• Nivo saradnje između Parka prirode “Piva” i Obrazovnog Centra Plužine poboljšan kroz organizaciju radionice za djecu o vrijednostima i značaju prirode i očuvanja zdravlja;
• Nivo saradnje između Parka prirode “Piva” i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore – upravljača posebnog rezervata prirode “Tivatska solila” poboljšan kroz organizaciju prezentacije kružne edukativno-sportske staze Zdravlja i organizaciju Bazar događaja i kros takmičenja za djecu Osnovne škole “Branko Brinić” iz Radovića.

Jedna od ključnih aktivnosti projekta je izgradnja sportsko-pješačke staze Zdravlja koja će biti posvećena upravo zdravlju sa sadržajem koji na istoj planiramo da postavimo, a koja će imati efekta na razvoj
svijesti kod stanovništva koliko je značajno biti aktivan (odmorište sa klupama i stolom, informativno-edukativne table, klupe, table sa vježbama, table sa podacima o pružaocima turističkih i ugostiteljskih
usluga koji se nalaze u blizini Staze, info table na Brajevom pismu, klackalice, ljuljaške). Staza Zdravlja će biti prva takva staza u Plužinama i primjer dobre prakse za ostala zaštićena područja. S obzirom da je staza posvećena zdravlju, na jedan novi način pokušaćemo da animiramo korisnike da pored same šetnje rade i određene vježbe kako bi i sama aktivnost bila potpunija, a sam korisnik zadovoljniji. Na samoj stazi će na određenim mjestima, cijelom dužinom, biti postavljeni znakovi sa vježbama koje bi trebalo na tim mjestima da se urade. Znak će se sastojati od slike koja pokazuje na koji način se radi vježba, tekstualnim opisom iste, kao i za šta ta vježba koristi. Obzirom da staza ima široku upotrebu biće prilagođena svima, odnosno onima sa slabijom kondicijom, kao i onima koji su u boljoj fizičkoj kondiciji. Korisnici Staze će biti i djeca pa je projektom predviđen da se napravi kutak za igru pravljenjem i postaljanjem ljuljaški i klackalica.
Početak Staze će biti u kanjonu rijeke Sušice, u selu Nedajno, na mjestu sa najljepšim vidikovcima. Staza od Nedajnog će ići kroz šumski kompleks Milogora. Ljudi sa boljom fizičkom kondicijom će
koristiti Stazu koja ide na vrh Milogore (Ljeljenjak), a za osobe sa slabijom kondicijom staza se spušta kroz kanjon i vraća na početnu lokaciju.
Nakon izgradnje Staze organizovaćemo promociju staze za djecu iz Obrazovnog Centra i za zaposlene u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom i na taj način nastaviti uspješnu saradnju, razmjenom iskustava i dobre prakse.
Poboljšanje saradnje sa upravljačem posebnog rezervata prirode “Tivatska solila” nastavljamo i kroz organizaciju Bazar događaja i krosa u Tivtu – Radovićima na kom će biti prisutni i zaposleni iz
Parka prirode “Piva” i pružaoci turističkih i ugostiteljskih usluga koji se nalaze u blizini Staze i na taj način će se predstaviti staza Zdravlja kao prva takva staza.

Program grantova za zaštićena područja sprovodi se u okviru Programa «Zaštićena područja za prirodu i ljude II, 2019-2022» koji implementira WWF Adria u partnerstvu sa Parkovima Dinarida - mrežom
zaštićenih područja Dinarida i drugim partnerima iz regiona Dinarskog luka. Program finansira Sida- Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

 
 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti