Morsko dobro predlaže privremena rješenja za rad za tekuću sezonu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je uputilo inicijativu Ministarstvu održivog razvoja i turizmada, u saradnji sa sekretarijatima za privredu u šest primorskihgradova, zakupcima privremenih lokacija u zoni morskogdobra omogući izdavanje privremnih rješanja za rad za tekućusezonu.


Imajući u vidu vanredne okolnosti koje su nastupile tokomprve polovine 2020. godine zbog pandemije novog koronavirusa, te da su nadležni organi radili smanjenim kapacitetomuz redukovano radno vrijeme, zakupci privremenih lokacija u zoni morskog dobra nijesu bili u objektivnoj mogućnosti da zadovolje cjelokupnu proceduru prilikom izrade tehničkedokumentacije propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.


Iz navedenog razloga Javno preduzeće za upravljanjemorskim dobrom Crne Gore predložilo je da opštinskisekretarijati za privredu i ove godine izađu u susret zakupcimaprivremenih lokacija u zoni morskog dobra izdavajući imprivremena rješenja za rad saglasno članu 19 stav 4 Zakona o upravnom postupku.


Naime, predloženo je da se privremena rješenja za rad za 2020. godinu izdaju zakupcima koji imaju zaključen Aneks ugovora o korišćenju morskog dobra za tekuću sezonu i koji suzapočeli procedure oko dobijanja odobrenja za rad shodnoZakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti