Opština želi da upravlja Lukom Budva

Nakon raspisivanja koncesije za Luku Budva, Opština ima namjeru da se prijavi i preuzme upravljanje.


Gradonačelnik Dragan Krapović je prije dva dana na novogodišnjoj konferenciji za novinare ponovio stav lokalne uporave da je Luka Budva godinama unazad izdavana u zakup suprotno zakonu, te ustvrdio da je Opština spremna da preuzme upravljanje nad njom.


Usmjeno smo obaviješteni od Ministarstva održivog razvoja da jedan veliki broj primjedbi koje smo dali na planski dokument Državna studija lokacije je uvažen. Obrađivač plana je prihvatio da bude formirana operativna obala, da se u prvom redu uz starogradske bedeme ne vezuju jahte, da se dizalica izmjesti… Ne ugrožavajući ni korisnika, ni investitora, mi jasno i glasno moramo da kažemo šta je naša zamisao, a to je da nakon raspisivanja koncesionog akta ćermo se prijaviti za upravljanje . Naša zamiso je da to bude komunalno - komercijalna luka”, naglasio je Krapović.


Opština Budva je još početkom novembra pismeno obavijestila resorno ministarstvo da nije zadovoljna ponuđenim prednacrtom planskog dokumenta Državna studija lokacije ( DSL) „Dio sektora 43- Luka Budva“, koju je uradilo Ministarstvo održivog razvoja, smatrajući da treba preispitati ponuđena rješenje, jer nijesu omogućila održivi razvoj gradskog jezgra Budve.
To je zvaničano mišljenje budvanske lokalne uprave, upućeno ministru održivog razvoja Pavlu Raduloviću.


Podsjećamo Opština Budva se jasno odredila da u prostoru zaleđa Luke Budva ne podržava gradnju novih stambeno poslovnih objekata, kao ni proširivanje marine u gabaritina koji bi nanijeli štetu ekosistemu akvatorijuma i devastirali Stari grad. Skupština opštine je prije 20- tak dana jednoglasno usvojila Zaključak o potrebi učešća Opštine Budva u planiranju i valorizaciji Luke Budva i očuvanju Staroga grada kao kulturnog dobra.


A glavna zamjerka Opštine na prednacrt DSL je da se ponuđena planska rješenje kose sa programskim zadatkom, koje je uradilo isto to ministarstvo.
„Odredbama programskog zadatka za izradu ove DSL između ostalog propisan je pažljiv tretman prostora u okruženju spomenika kulture prve kategorije, potreba adekvatne infrastrukturne opremljenosti predmentne lokacije, te posebnu pažnju posvetiti obezbjeđivanju adekvatnog kapaciteta za vezivanje barki i ribarica, ako takozvanih komunalnih vezova javno dostupnih. Osavremenjivanje i aktiviranje gradskog bazena sa novim pratećim sadržajima, a sadržaje u akvatorijumu i na samoj obali urbanistički riješiti na način da se obezbijedi nesmetan pristup i očuva njihov javni karakter dobra u opštoj upotrebi. Ova smjernica dobija posebno na značaju imajući u vidu da je predmetni prostor centralni gradski prostor izraženog urbaniteta sa viševjekovnom tradicijom javnog korišćenja i okupljanja“, navodi se u opštinskom dopisu.


Iz Opštine su konstatovali da predložena planska rješenja nijesu dala adekvatan odgovor za smjernice zadate programskim zadatkom.
Konkretno, smatramo da ponuđena planska rješenja potrebno preispitati u cilju što kvalitetnijeg urbanističkog rješenja koje će omogućiti održivi razvoj gradskog jezgra, u čemu prvenstveno smatramo da obavezno planom definisati da u prvoj liniji prema Starom gradu ne treba planirati vezove za jahte, obezbijediti operativnu obalu za potrebe lokalnog stanovništva, a dizalicu za plovila planirati što dalje od zidina Staroga grada. Stvoriti preduslove za uvođenje linijskog pomorskog saobraćaja, razmotriti mogućnost smanjenja planiranog proširenja luke i marine , što je neohodno jer su evidentirana dva podvodna arheološka lokaliteta u neposrednoj blizini Staroga grada“ upozoravaju u lokalnoj upravi.
Lokalna administracija smatra da Plažu Pizana definisati kao javno kupalište, te planski definisati pitanje odvođenje atmosferske kanalizacije u more.


„Smanjiti planiranu bruto građevinsku površinu objekata koji nemaju javnu namjenu. Zbog činjenice da je saobraćajna komunikacija ka Starom gradu već sada u restriktivnom režimu , potrebno je definisanje jedne lokacije za izgradnju parking ili garažnog prostora“, zaključuje se dopisu.

foto: Adnan Dautović

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti