Počeo EU seminar za poboljšanje zaštite prava potrošača

U sklopu evropskog projekta o zaštiti potrošača (AIM) počeo je trodnevni seminar posvećen poboljšanju primjene odredaba svih zakona koji tretiraju prava ove grupe.

Uvodnu riječ na seminaru dao je direktor Uprave za inspekcijske poslove, a na njemu su učestvovali AIM eksperti iz ove oblasti prof dr Marko Baretić i prof dr Aleš Galič,  kao i tržišni inspektor Uprave za inspekcijske poslove, Besim Musić koji je govorio o obmanjujućoj praksi trgovaca iz ugla primjene postojeće regulative. Seminar AIM ima za cilj da se obezbijedi puna primjena  crnogorskog potrošačkog zakonodavstva, a u skladu sa obavezama iz pregovora o članstvu za Pregovaračko poglavlje 28: Zaštita potrošača i zdravlja. Ovom prilikom Ilir Harasani je odao priznanje ekspertskom timu AIM projekta, koji je u saradnji sa našim kolegama, prepoznao slabe tačke na kojima treba raditi.

„Podrška Projekta u prethodnom periodu bila je usmjerena posebno na usklađivanje potrošačkog zakonodavstva, ali i na jačanje institucionalnih i kadrovskih kapaciteta. U vezi sa tim, treba istaći da je Crna Gora, osim kontinuirane revizije Zakona o zaštiti potrošača i pojedinih drugih zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača, napravila poseban iskorak tokom prošle i ove godine, kada je pripremila i donijela novu Odluku o utvrđivanju liste organa nadležnih za nadzor nad sprovođenjem zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača, koja se zasniva na EU Regulativi.Ovom Odlukom je uspostavljena i unaprijeđena mreža organa, u koju su osim inspekcija (državnih i lokalnih), uključene agencije (regulatorna za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti, za elektronske komunikacije i poštanska djelatnost; za nadzor osiguranja; za elektronske medije), kao i Centralna banka. Ovako uspostavljena mreža organa za zaštitu potrošača, pružiće crnogorskom potrošaču komfor u ostvarivanje svojih prava. Njegova žalba će sigurno stići na nadležnu adresu, a informacije na sajtu će istovremeno pomoći unapređivanju znanja potrošača i trgovaca o pravima, odnosno obavezama na tržištu robe i usluga, kao i podizanju nivoa svijesti ukupne javnosti o značaju zaštite potrošača“ – naveo je Harasani.

Osim ekonomske zaštite potrošača, Uprava za inspekcijske poslove posvećena je i zaštiti potrošača od nebezbjednih proizvoda na tržištu, koju naši nadležni organi nadzora u saradnji sa carinom, kao i učesnicima na tržištu, uspješno realizuju. U Crnoj Gori je aktivan već desetak godina Nacionalni sistem za brzu razmjenu podataka o opasnim proizvodima, a od 2013. godine je unaprijeđen i kompatibilan sa EU RAPEX sistemom, kojim se obezbjeđuje saradnja organa u provjeri proizvoda na tržištu, kao i korisne informacije za javnost o opasnim proizvodima koje nadležne inspekcije ukljanjaju sa tržišta. Uprava je, preko Tržišne inspekcije, nacionalna kontakt tačaka za ovaj sistem, ali i za regionalnu mrežu za razmjenu informacija o opasnim proizvodima, čiji je Crna Gora član od 2013. godine.

Harasani je istakao da će Uprava za inspekcijske poslove ostati na putu unaprijeđenja potrošačkih prava, da bi se dostigli EU standardi na tom polju, utičući na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva i obezbijeđujući njegovu pravilnu primjenu.

 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti