Pomorski krem na Islandu

Delegacija Ministarstva saobraćaja i pomorstva prisustvuje 26- tom sastanku Tehničke grupe za evaluaciju Paris MoU (Pariski memorandum o kontroli države luke), koji se u Rejkjaviku, Island, održava od 10. do 12. decembra 2013. godine.

Pariski memorandum predstavlja izuzetno važan instrument koji ima za cilj ujednačavanje i koordinaciju inspekcijskih postupaka u lukama zemalja članica. Države potpisnice Memoranduma su se obavezale da organizuju jedinstven sistem kontrole stranih brodova, kako bi se zadovoljili standardi sigurnosti na moru, zaštita morske okoline kao i radni i životni uslovi posade na brodovima. Države su dužne da se međusobno savjetuju, sarađuju i razmjenjuju informacije.

 

Memorandum koji je usvojen 26. jula 1982. godine i danas broji 27 država članica ne postavlja nove standarde, već primjenjuje one koji se nalaze u konvencijama usvojenim u okviru Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i Međunarodne organizacije rada (ILO).

  

Da podsjetimo, Crna Gora je primljena u Pariski memorandum kao država posmatrač na 44– om sastanku Komiteta Pariskog memoranduma o kontroli države luke koji je održan od 2 do 6. maja 2011. godine u Napulju.

 

Crna Gora je dobila status države posmatrača na osnovu Upitnika o samo-ocjenjivanju (SEQ), pa je u skladu sa Instrukcijama Komiteta 44/2010/01P o kontroli države luke, Monitoring tim (MT) Paris MoU posjetio našu zemlju u  sigurnosti adekvatan i u skladu sa informacijama dostavljenim u SEQ-u. S obzirom da je Monitoring tim tom prilikom dao određeni broj preporuka Crnoj Gori, sastanak u Rejkjaviku je prilika da predstavnici Crne Gore upoznaju prisutne detaljnije o aktivnostima koje se sprovode u cilju ispunjavanja preporuka odnosno na putu da Crna Gora postane punopravna članica Paris Mou.

 

Pristupanjem Memorandumu, inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe u Crnoj Gori biće podignut na veći nivo čime će se doprinijeti da se smanji broj uplovljavanja brodova u vode Crne Gore koji ne zadovoljavaju sigurnosnie standarde. Naši inspektori sigurnosti plovidbe biće povezani sa inspekcijskim službama u drugim evropskim zemljama, a pregledi će se obavljati koristeći iste procedure, istu bazu podataka, iste zapisnike i ostale formulare. Stvaranjem ovako ujednačenog i koordiniranog postupka kontrole brodova, povećava se stepen sigurnosti i bezbijednosti plovidbe i zaštite životne sredine kao i radnih i životnih uslova članova posade, a inspektori će na osim što će imati uvid u prethodne preglede i njihove rezultate, izbjeći nepotrebne ponovne preglede.

   

S obzirom na aktivnosti koje Crna Gora sprovodi u cilju ispunjavanja uslova za punopravno članstvo u Paris MoU ,u 2014.godini biće podnešena aplikacija za članstvo, a očekuje se da ćemo u 2015. godini postati punopravna članica te organizacije.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti