Postavljene dvije klupe za dojenje, hranjenje i presvlačenje beba

Nevladina organizacija „Građanski glas Crne Gore“ iz Budve realizovala je projekat „Grad beba – Budva, naš grad za bebe i mame“ koji je podržan i finansiran od strane Opštine Budva na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu.

Projekat je baziran na širenju svijesti o značaju dojenja, kao najboljem i najzdravijem načinu ishrane beba, kroz davanje podrške majkama za dojenje u javnosti – kad god i gdje god bebi odgovara. S tim u vezi, danas su na dvije lokacije u Budvi – na Trgu slobode (park ispred Crvene zgrade) i u Malom parku (ispred zgrade Royal Gardens) – postavljene funkcionalne klupe za dojenje, hranjenje i presvlačenje beba, prve ovog tipa na opštinskoj teritoriji. Na nivou Crne Gore, ovakve klupe postoje još samo u Glavnom gradu.

Klupe koje imaju prostor za sjedjenje i površinu za presvlačenje beba imaju za cilj olakšavanje svakodnevne rutine stvaranjem adekvatnog ambijenta koji bi sugrađane dodatno motivisao da bez stida, udobno i relaksirano, svojim bebama i u javnosti omoguće osnovnu ljudsku potrebu – potrebu za hranom.

Prateći smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a o značaju dojenja, kao i svjetske trendove po pitanju razbijanja tabua kada je dojenje na javnom mjestu u pitanju, funkcionalne klupe za dojenje i presvlačenje beba prepoznate su kao pozitivan signal da ovo pitanje nije i ne smije biti tabu tema. Opština Budva, koja je prema podacima MONSTAT-a, drugi grad po natalitetu u Crnoj Gori, kroz podršku društveno-odgovornom djelovanju, i na ovaj način teži da da pozitivan primjer sugrađanima, unaprijeđujući njihov kvaliteta života od najranije dobi.