Poziv zakupcima morskog dobra da izmire obaveze

Pozivaju se svi korisnici/zakupci morskog dobra, koji sa Javnim preduzećem za upravljanje morskim dobrom Crne Gore imaju zaključen ugovor o korišćenju morskog dobra, da u najskorijem roku izmire svoju
zakonsku i ugovornu obavezu plaćanja naknade za korišćenje morskog dobra i pristupe zaključenju aneksa ugovora za 2021. godinu. To stoji u pozivu koji je juče uputilo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

"Vlada Crne Gore je u cilju umanjenja negativnih ekonomskih efekata izazvanih pandemijom korona virusa donijela mjere podrške građanima i privredi za I kvartal 2021. godine kojima se predviđa umanjenje
godišnje naknade za korišćenje morskog dobra za 2021.godinu korisnicima/zakupcima koji obavljaju djelatnost sezonski ili tokom čitave godine, i to u ugostiteljskim objektima-restoranima, na kupalištima, privremenim lokacijama, pristaništima i sl., u visini od 50% ugovorene godišnje/sezonske naknade za korišćenje morskog dobra, kao i Zaključke broj: 07-398/2 od 28.01.2021. godine, donijete na
sjednici Vlade Crne Gore dana 28.01.2021. godine, kojima se u tački 22 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore zadužuje da sprovodi mjere podrške privredi koje se odnose na umanjenje godišnje naknade za korišćenje morskog dobra.Takođe, korisnici/zakupci morskog dobra koji obavljaju sezonsku djelatnost oslobođeni su dostavljanja činidbene garancije za 2021. godinu saglasno Zaključku Upravnog odbora Javnog preduzeća broj: 0203-3069/4 od 29.12.2020. godine donijetom na 23. sjednici Upravnog odobra, održanoj dana 29.12.2020. godine, Javno preduzeće podsjeća korisnike/zakupce kupališta da su saglasno zaključenim ugovorima o korišćenju morskog dobra, Pravilniku o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru (Sl. list CG, br. 023/19, 076/19, 057/20) i skici kupališta, koji čine sastavni dio ugovora, dužni da do 01.05.2021. godine organizuju i stave u funkciju ustupljena kupališta. Napominjemo korisnike da nepostupanje po navedenim odredbama predstavlja težu povredu ugovornih obaveza", navodi se u pozivu

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti