Prirodni resursi Paštrovića u kontekstu crnogorskog primorja

Prirodni resursi Paštrovića u kontekstu crnogorskog primorja

Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“, organizuju naučni skup po pozivu Prirodni resursi Paštrovića u kontekstu crnogorskog primorja, koji se priređuje 12. i 13. oktobra 2013. godine u bioskopskoj sali JU Spomen doma „Crvena komuna“ u Petrovcu. Pokrovitelji skupa su  Opština Budva i Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Skup je otvorenog tipa i svi zainteresovani su dobrodošli.

Pored fotografija Svetlane Jokanović i plana rada, donosimo vam i knjigu sažetaka za download na dnu članka.

992751_10201968968723640_1098212003_n.jpg

1369190_10201968968923645_870812581_n.jpg

1373639_10201968956883344_124906371_n.jpg

 

1370269_10201969380853943_616020018_n.jpg

1373857_10201969409894669_1974330612_n.jpg

1374552_10201969384134025_1611296613_n.jpg

1376240_10201969382853993_996800138_n.jpg1379119_10201969404414532_1258780402_n.jpg1379140_10201969386934095_1581957746_n.jpg

1395019_10201969408174626_590729269_n.jpg

1379191_10201968969203652_140442657_n.jpg

 

PROGRAM RADA

Subota, 12. oktobar 2013. 16:30 – Svečano otvaranje naučnog skupa

17:00 – Ivica Radović1, Vladimir Stevanović2, Zlatko Bulić3, Aleksandar Joksimović4, Dejan Radović2, Slobodan Regner4* i Sreten Mandić4* (1Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, 2Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 3Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore, Podgorica, 4Institut za biologiju mora, Kotor i 4*Institut za biologiju mora – u penziji, Kotor) – Biodiverzitet i mogućnost održivog korišćenja bioloških resursa Crnogorskog primorja

17:30 – Biljana Lazović1, Mirjana Adakalić1 i Tatjana Perović1 (1Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica – Centar za suptropske kulture, Bar) – Maslinarstvo Crnogorskog primorja sa osvrtom na područje Paštrovića

18:00 – Kafe pauza
18:30 – Frane Strikić (Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Split) – Hrvatsko maslinarstvo

u posljednjih dvadeset godina

19:00 – Nebojša Menković (Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, Beograd) – Farmakognozijski interesantne lekovite sirovine Crne Gore sa posebnim osvrtom na region Paštrovića

19:30 – Slobodan Milosavljević (Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu) – Fitohemijsko ispitivanje flore Crne Gore sa posebnim osvrtom na neke biljke iz regiona Paštrovića

21:00 – Svečana večera

Nedjelja, 13. oktobar 2013.

09:00 – Anđa Popović (Opština Budva – Sekretarijat za urbanizam, Budva) – Javno predavanje sa diskusijom – Izgradnja sistema za zbrinjavanje otpadnih voda u Vještici kod Budve kao preduslov održivog razvoja

10:00 – Stručna posjeta sistemu za prečišćavanje otpadnih voda u Vještici

12:00 – Vaso Manojlović1, Vladislav Matković1, Miroslav Sokić1 i Branislav Marković1 (1Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd) – Mogućnosti dobijanja magnezita iz morske vode

12:30 – Milan Kragović1, Vladimir Živanović1, Aleksandra Daković1 i Marija Marković1 (1Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd) – Bentonit u ležištima u okolini Petrovca na Moru

13:00 – Pauza za ručak

15:00 – Niko Medigović („Lončar“ doo, Petrovac) – Vodni resursi u Paštrovićima

15:30 – Željko Vučinić (Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd) – Paštrovska gora i vetar – analogija sa Hercegovinom

16:00 – Kafe pauza

16:15 – Okrugli sto o energetskim i biološkim resursima

17:45 – Dušan Varda (NVO „MedCEM – Mediterranean Center for Environmental Monitoring“, Sutomore) – Ekonomska vrednost podvodnih livada murave (Posidonia oceanica) kao izvor finansiranja lokalne zajednice i budućeg zaštićenog područja u moru – „Katič“

18:00 – Vesna Mačić (Institut za biologiju mora, Kotor) – Zaštićene marinske vrste u oblasti Paštrovića 18:15 – Rajko Martinović (Institut za biologiju mora, Kotor) – Primjena novog biomonitoring sistema

u kontroli kvaliteta površinskih voda Crnogorskog primorja

18:30 – Vanesa Budimić-Vuković (NVO „Društvo za razvoj ekologije“, Buljarica) – Buljarica kao prirodni resurs i potencijal održivog razvoja u Paštrovićima

18:45 – Sonja Kuljača1 i Milena Asanović2 (1NVU „Centar za ruralni turizam“ i 2Turistička organizacija opštine Budva, Budva) – Prirodni resursi Paštrovića u funkciji razvoja ruralnog turizma

19:00 – Branislav Gregović (Studio „Grad“ doo, Podgorica) – Prostorni identitet Paštrovića u eri globalizacije

19:15 – Završna diskusija19:45 – Zatvaranje naučnog skupa

POSTERI – prateći program naučnog skupa

$11.  Biljana Lazović1, Mirjana Adakalić1 i Tatjana Perović1 (1Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica – Centar za suptropske kulture, Bar) – Morfološke karakteristike starih maslina (Oliva europea L.) u Paštrovićima

$12.  Snježana Hrnčić1 i Tatjana Perović1 (1Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore, Podgorica – Centar za suptropske kulture, Bar) – Dinamika populacije muve masline Bactrocera oleae Gmel (Diptera, Tephritidae) na području Paštrovića

$13.  Maša Perović (Kotor) – Perazića Do – važnost ekološke gradnje

$14.  Vanesa Budimić-Vuković (NVO „Društvo za razvoj ekologije“, Buljarica) – Devastacija Buljarice

$15.  Sonja Kuljača (NVU „Centar za ruralni turizam“, Budva) – Ruralni turizam u Paštrovićima

$16.  Stefan Anđus (Gradski zavod za javno zdravlje, Beograd) – Bioindikatorski potencijal morskih sunđera na Južnom Jadranu

$17.  Dušan Medin (Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu „Drobni pijesak“, Beograd) – Poljepšanje i napredak Petrovca i okolice u periodu između dva svjetska rata

1392894_10201968807679614_1318906224_n.jpg

 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti