Projekat Velike skele u Ulcinju

Zadnjih par dana su učestalili medijski natpisi i izjave vezani za realizaciju kapitalnog investicionog projekta koji se najavljuje i čeka dugi niz godina i čija vrijednost prilazi milionskom iznosu. U pitanju je uređenje prostora Velike skele u Ulcinju.

JPMD se odlučilo da s obzirom na dosta izrečenih navoda koje najblaže rečeno ne stoje, da ne kažemo ne korespondiraju sa istinom, izađe u javnost sa jednim detaljnim osvrtom ili obavještenjem kako bi građani imali pravu sliku stvari. Posle uvodnih riječi na koji način planiramo naše aktivnosti u prostoru kojim upravljamo obradili bi sve sporne stvari koje se ovih dana pominju u javnosti.

Domaćinski pristup vođenja JPMD novo rukovodstvo je pokazalo pozivom u oktobru 2021.god. (Dopis 102-3153/6 od 27.10.2021.god.) Opštini Ulcinj odnosno predsjedniku da nam u razumnom roku ispred opštine Ulcinj i njegovih građana predoči prioritete kada je u pitanju uređenje dijela prostora opštine Ulcinj kojim upravlja naše preduzeće.  S obzirom da nismo dobili odgovor na naš Dopis, 17. novembra smo pozvali predstavnike Opštine na sastanak koji se održao u prostorijama JPMD 02.12.2021. godine a kojem je prisustvovao predsjednik Opštine Ulcinj , glavni gradski arhitekta i načelnik Sekretarijata za urbanizam, i na kojem smo diskutovali o potrebama i prioritetima. Tom prilikom smo izložili našu namjeru da na prostoru opštine Ulcinj u 2022. godini uložimo ukupno 2.100.000 €, što je nezapamćen iznos u zadnjih par godina, i dobili riječi podrške i zahvalnosti konkretno za realizaciju projekta Velika skela na koju građani Ulcinja čekaju dugi niz godina.

Ovo je sve razlog više zašto nas frapiraju izjave kako građana tako mnogo više predstavnika aktuelne vlasti jer je u suprotnosti sa nečim što je već poznato, prihvaćeno, pozdravljeno- podržano.

Opet nas, uglavnom inženjere, navodi na zaključak da nije u pitanju suština nego aktuelnosti koje opština Ulcinj iščekuje u narednih 10 dana.

PETICIJA Ko su potpisnici peticije – ljudi koji ne žele uređenje prostora Velike Skele.

A u smislu da li je to par pojedinaca sa svojim porodicama koji štite svoj interes koji imaju na javnoj površini u postojećem, razvaljenom i neuređenom stanju. Zašto je ovo bitno?

Javno preduzeće mora da ima u fokusu razvoj obalnog prostora kojim upravlja isključivo i nadasve u JAVNOM a ne PRIVATNOM interesu. Uvijek će se dešavati da kada se realizuje neki projekat u javnom interesu imamo situaciju da se lični - privatni interesi pojedinaca kvare ali to je nažalost neminovnost ako želimo naprijed, ako želimo da unapređujemo stanje u prostoru.

Postojeće stanje (dijelom zauzeto stvarima u vlasništvu privatnih lica)

Pitamo se, kao neko ko je zadužen da upravlja pa samim tim i uređuje i unapređuje stanje u prostoru, kako može da smeta da Veliku skelu uredimo na način što ćemo polomljeni beton zamijeniti savremenim popločanjem (materijalizacija definisana planskim dokumentom kao i UT uslovima i Smjernicama za projektovanje koje je izdala Opština Ulcinj). Kome smeta da se zasadi drvo, da na prostoru od 4.600m² osim popločanja imamo par polja uređenog zelenila, kome smeta da se prostor osvijetli, kome smeta da na prostoru od 4.600m² postavimo NE DRVENIH kako neko navodi, nego par BETONSKIH klupa. Da može da se sjedne i odmori i uživa u ambijentu i pogledu. Logičnog razloga, kada je u pitanju i kada se gleda iz javnog a ne ličnog i privatnog, po nama nema.

Kada su ribari u pitanju stvar ostavljanja mreža je nešto što se može rješavati po završetku uređenja Velike skele, dok navoz nije vezan za obuhvat Glavnog projekta Velika skela (predefinisano UT uslovima)  i rješavaće se odvojeno.

PARKIRANJE

Ovo je svakako bitno pitanje, kako za građane Ulcinja tako i za turiste. Na žalost JPMD ni u čemu nije imalo niti danas ima mogućnost odluke da li Glavni projekat može ili ne može da predvidi parkiranje na ovom prostoru a ovo iz vrlo proste činjenice: Glavni projekat se radi na osnovu UT uslova, UT uslove izdaje Opština Ulcinj a na osnovu planskog dokumenta (u ovom slučaju DSL za Sektor 63). Planski dokument kao usvojeni dokument  (i na lokalnoj Skupštini opštine Ulcinj i na Skupštini Crne Gore) kao takav predstavlja ZAKONSKI AKT države Crne Gore i nema prostora za logiciranje. Bilo je svakako prostora, po zakonskoj proceduri, kako se i donosi planski dokument, ali kada je on bio na javnoj raspravi u Opštini Ulcinj  više od mjesec dana (tačnije od 12.12.2009. – 20.01.2010.god.) na sastancima sa predstavnicima obrađivača plana i Ministarstva. Tada je bilo i vrijeme i mjesto kada su svi zainteresovani trebali da iskažu svoj izričit stav: hoće li ili neće parkiranje na Velikoj skeli. Ono što mi jesmo mogli i što smo uradili kao savjesni upravljači prostora, krajem novembra ’21. kada smo išli u pravcu pripreme za realizaciju ovog projekta, poslali smo Obavještenje predsjedniku Opštine da se u narednom periodu, period planiranja i kapitalnih investicija i Budžeta za 2022.god. predvidi rješavanje alternativnog parking prostora (Dopis 0102-3357/1 od 15.11.2021.god.)

Posle svega navedenog ako neko hoće da razumije shvatiće da pitanje parkiranja nije pitanje za JP Morsko dobro i nikako ne danas nakon što je Opština Ulcinj (ne JPMD) dala sve potrebne Saglasnosti i izdala Građevinsku dozvolu za realizaciju ovog projekta.

 PARK koji se pominje na Velikoj Skeli ne bi komentarisali jer on ne postoji u Glavnom projektu.

Postoje 13 komada primorskog bora (Pinus Pinea), a ne palmi kako se navodi, 3 stabla gorke narandže i par polja uređenog zelenila.

  • 319 m² trava + trava i kocka ,
  • 113 m²  žardinjere (visine 1m) za zaštitu stabala,

što sveukupno iznosi 432m2 (od projektovanih 4.600m2)

Sve ovo locirano je uz bedeme Starog grada a ne na trgu koji ostaje otvoreni prostor.

Urediti 4.600m² možda najatraktivnijeg prostora u opštini Ulcinj i ostaviti ga „golog“ bez ijednog stabla ili biljke je ravno ekocidu i na taj način JPMD neće ni razmišljati ni realizovati svoje projekte. Pozivamo drage Ulcinjane da dodju do Budve da vide posledice drugačijeg razmišljanja gdje je lični- privatni interes nadvladao javni pa je skoro svo zelenilo posječeno zarad betoniranja zgrada i danas imamo BETONIRAN grad; radost života nije u betoniranju nego u jedinstvu sa prirodom: kao zaključak gore navedenog – kome smeta uređeno zelenilo koje ni u čemu ne ometa osnovnu funkciju javnog prostora – tu se definitivno ne možemo razumjeti.

KACEMA Da ne bude da smo zaboravili lučicu Kacemu. Osnovna činjenica je da ovaj projekat ne tretira uređenje Kaceme. JPMD je za ovu potrebu građana Ulcinja 2009.god. uložilo značajna sredstva. Ne možemo se složiti da je nefunkcionalna jer baš u toku snimanja izjave u kojoj se kritikuje projekat TV kamere su zabilježile vezane barke. Drugo je pitanje smanjenja dubine nanosima pijeska posle juga. Kratkoročno JPMD je par puta plaćalo izvođenje radova mehanizacijom za produbljivanje dna Kaceme a za dugoročno rješenje je probano da se ide u pravcu izrade Glavnog projekta koji bi predvidio produženje lukobrana koji bi dodatno i trajno zaštitio lučicu od ulaska pješčanog materijala i uticaja talasa ali Sekretarijat za urbanizam Opštine Ulcinj nas je odbio odnosno nije izdao UT uslove sa obrazloženjem da za ovu dogradnju nema osnove u planskom dokumentu. Nakon toga JPMD nije stalo već je išlo korak dalje te iniciralo kod nadležnog Ministarstva Izmjenu i dopunu DSL za sektor 63 kako bi se stvorile pretpostavke za izdavanje UT uslova. S obzirom da do danas nije došlo do Izmjene planskog dokumenta to ostaje da u zajedničkoj komunikaciji JPMD i organa uprave Opštine Ulcinj probamo da od nadležnog Ministarstva idejstvujemo što brže Izmjene i dopune ovog dokumenta.