Raspisan novi Javni konkurs za podršku ženskom preduzetništvu

Na osnovu člana 98 Statuta Opštine Budva („Sl. list Opštine-Opštinski propisi“, br. 02/19) i Službene zabiljaške Sekretarijata za privredu  broj 13-306/20-404/2 od 15.10.2020. godine, a u vezi sa Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Sl. list Opštine-Opštinski propisi“, br. 03/20), Predsjednik opštine donio je Odluku o poništenju Javnog konkursa broj 01-082/20-2347/2 od 21.10.2020. godine.

Ovom odlukom poništava se Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Budva za 2020. godinu opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu, koji je raspisao Sekretarijat za privredu, pod brojem13-306/20-139/1 od 14.05.2020. godine, jer isti nije sproveden u skladu sa propisima i Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Sl. list Opštine-Opštinski propisi“, br. 03/20).

U skladu sa navedenim Sekretarijat za privredu raspisaće novi Javni konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Budva za 2020. godinu opredijeljenih za podršku ženskom preduzetnistvu.

Novi Javni poziv biće raspisan po skraćenom postupku na rok ne duži od 15 dana, odnosno od 22.10.2020.godine do 05.11.2020.godine, kako bi sredstva planirana za ovu namjenu mogli realizovati u ovoj budžetskoj godini.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti