Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta – Prepoznaj moje mogućnosti

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, naredne tri godine, biće partner u realizaciji projekta “Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta – Prepoznaj moje mogućnosti” i pružiće punu podršku usvajanju nove metodologije za utvrđivanje invaliditeta.

Nakon sprovedene reforme, osobe sa invaliditetom u Crnoj Gori ostvarivaće prava na sve vrste materijalnih davanja i usluga na pravedniji, ravnopravniji i jednostavniji način, rečeno je na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen projekat.

Biće omogućeno I bolje praćenje potencijalnih zloupotreba socijalnih i drugih davanja i usluga, jer će jedna od tekovina ove reforme biti i registar osoba sa invaliditetom i njihovih prava. Osobe sa invaliditetom i organizacije koje ih zastupaju prepoznati su kao ključni partneri u sprovođenju ove kompleksne reforme, pa će, između ostalog, biti nosioci kampanje za promociju reforme sistema, a prije svega promociju novog pristupa utvrđivanju invaliditeta.

Reformom je predviđeno ukidanje postojećih komisija i osnivanje nacionalnog jedinstvenog tijela (Zavod za vještačenje invaliditeta) koje će vještačiti invaliditet na osnovu nove, jedinstvene, nacionalne metodologije za sve sektore.

U prošloj godini je za realizaciju programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom utrošeno je preko 12.8 miliona eura. Istovremeno, u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije bilo je uključeno 443 osobe sa invaliditetom. Na kraju 2020. godine, 1.141 poslodavac je ostvarivao pravo na subvenciju zarade za 2.040 lica sa invaliditetom od kojih je njih 920 radni odnos zasnovalo na određeno vrijeme a 1.120 na neodređeno.

Projekat “Reforma sistema utvrđivanja invaliditeta”, koji je finansijski podržala Evropska unija sa million eura, sprovodiće UNDP u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva koje predstavljaju lica s invaliditetom, te ministarstvima finansija i socijalnog staranja, ekonomije, zdravlja, obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Institutom za javno zdravlje, Fondom PIO, Zavodom za zapošljavanje i centrima za socijalni rad.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti