Saopštenje Budvanske Rivijere

Zbog višegodišnje bespravne i nesavjesne državine hotela “Mogren” od strane “Merkur” Budva, protivno volji vlasnika, Hotelske grupe “Budvanska riviera”, izvršni odbor Sindikata tog Društva, obavještava crnogorsku javnost o sljedećem;
  1. Bez ikakvog pravnog osnova, odnosno zakonskog ili ugovorenog osnova, hotel “Mogren” je trenutno u posjedu “Merkura” iz Budve. Upoznati ste u više navrata da je sudski spor, po osnovu zaključenog, a potom raskinutog ugovora o kupoprodaji hotela “Mogren”, pokrenut tužbom “Merkur” iz Budve, protiv “Budvanske rivijere”, pravosnažno okončan i to presudom Vrhovnog suda Crne Gore, kojom je odbijena revizija tužioca kao neosnovana. Samim tim, “Merkur” nema nikakvo pravo na hotel “Mogren” po osnovu prethodne prodaje istog, međutim i do danas je u posjedu, nažalost zbog ćutanja nadležnih u Državi Crnoj Gori.
  1. Hronologijom zakupa hotela “Mogren”, te na osnovu raspoložive dokumentacije, sa sigurnošću se može utvrditi da jeugovor o zakupu istekao 10.06.2005. godine, kada je prostor hotela trebao da bude oslobođen od lica i stvari i predat “Budvanskoj rivijeri”, obzirom da ugovor o zakupu na određeno vrijeme, prestaje protekom vremena na koji je zaključen, a sami aneks ugovora o zakupu nikada nije zaključen.
  1. Nažalost, u ovom slučaju se i sudstvo pokazalo neefikasnim, obzirom da se kod Privrednog suda u Podgorici, po tužbi “Budvanske rivijere” vode četiri postupka, počev od 02.10.2008. godine, po osnovu sticanja bez osnova i naplate, te da Sud do dana ovog obavještenja nije iste okončao, iako je “Budvanska rivijera” određena u svojstvu izvršnog povjerioca.
  1. Hotelu “Mogren” od strane Ministarstva turizma izdato je odobrenje za rad davne 2003. godine i rješene o kategorizaciji 2008. godine. Iz navedenog proizilazi da je “Mekur” bez odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosdsti radio sve vrijeme, odnosno, da je nezakonito obavljao privrednu djelatnost, bez potrebne dozvole zarad. Zakonom o turizmu, član 92, predviđemo je da, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, podnosi se i dokaz o svojini ili zakupu ugostiteljskih obejkata, koje isti nije imao, obzirom da nije imao ugovor o zakupu. O svemu ovome obaviješteni su, prije godinu dana, Ministarstvo turizma i održivog razvoja, Uprava za inspekcijske poslove, kao i Poreska uprava.
  1. Zaposleni u Hotelskoj grupi “Budvanska rivijera”, zbog ovakvih radnji držaoca hotela i pasivnog odnosa državnih organa, trpe ogromne gubitke, prevashodno zbog nemogućnost radnog angažovanja u objektu, a potom realizacija investicija i stvaranja planiranih aktivnosti za hotel “Mogren”. U konkretnom slučaju ne postoji volja vlasnika, Hotelske grupe “Budvanska rivijera” da “Merkur” nastavi i dalje ovakav nezakoniti rad, a u prilog toj činjenici navodi se da ne postoji nijedan u ovom trenutku ugovoreni ili zakonski osnov za tako nešto.
  1. Vjerujemo da će nadležni inspekcijski organi u ovome postupati savjesno i na vrijeme, a naročito kada se ima u vidu da moraju poštovati načela Zakona o inspekcijskom nadzoru, a to su: načelo javnog interesa, načelo samostalnosti, načelo istine i načelo supsidijarnosti. Obaveza inspektora je bila da, nakon što je izdato rješenje o otklanjanju nepravilnosti, subjektu nadzora – “Merkuru”, provode upravne mjeru u svemu sa članom 16. Zakona o inspekcijskom nadzoru, a to, između ostalog, podrazumijeva zatvaranje objekta. Nevjerovatno je da inspekcija nakon donošenja zaključka ili rješenja, na koje žalba ne odlaže izvršenje, nije provela postupak administrativnog izvršenja. Inspektor je trebao da postupa, a u konkretnom slučaju nije, po članu 25. Zakona, a to je da vrši kontrolu, odlučuje o pravima i obavezama subjekta nadzora i preuzimanja i izvršenja upravnih mjera i radnji.
Na kraju, pitanja na koja bi trebalo dati odgovore:
  • Kako je moguće da privredno društvo obavlja djelatnost bez odobrenja za rad, ako je članom 91. Zakona o turizmu predviđeno da pravna lica mogu otpočeti sa obavljanjem ugostiteljske djelatnosti samo ako imaju odobrenje za obavljanje te djelatnosti ?
  • Na osnovu čega je, suprotno Uredbi o upotebi poreske registar kase i načinu evidentiranja prometa proizvoda, odnosno usluga preko regiostar kase, odobrena ista ?
  • Kako je izvršena fiskalizacija i koja je šteta pri tom izvršena na teret Poreske uprave?
Tvrdnje u ovom saopštenju su tačne i za sve posjedujemo dokaze koji se mogu dobiti na uvid, a eventualni demanti bilo koga po osnovu navedenog nebi imali pravno utemeljenje.
 
 
Budva, 22. jul 2014. godine
 
Izvršni odbor Sindikalne organizacije
Hotelske grupe “Budvanska rivijera” a.d.
Radomir Milić, predsjednik

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti