Strabag sada da vrati 12 miliona Regionalnom vodovodu

Ustavni sud Crne Gore je po drugi put donio odluku kojom je ukinuo odluku Vrhovnog suda CG i potvrdio ispravnost stavova DOO „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” po pitanju ovog sudskog postupka, do kog je došlo jer je suprotno Ugovoru između Regionalnog vodovoda i Strabag AG, suprotno pravilima i standardima međunarodnog i domaćeg arbitražnog prava, priznata odluka neugovorenog, a samim tim i nenadležnog arbitražnog vijeća MTK iz Pariza. Regionalni vodovod je o navedenom blagovremeno informisao Vladu Crne Gore i resorna ministarstva. U skladu sa tim, Odbor direktora Regionalnog vodovoda je na XXXI sjednici odlučio da se u vezi Odluke Ustavnog suda CG obrati javnosti.

Ustavni sud CG je zaključio, potvrdjujući dakle stav Regionalnog vodovoda, da je Vrhovni sud CG povrijedio ustavom zagarantovano pravo na pravično suđenje i pristup sudu iz razloga što nije meritorno
odlučio po reviziji Regionalnog vodovoda izjavljenoj protiv odluke Apelacionog suda CG, a koje pravo je zajamčeno članom 32 Ustava CG i članom 6 stav 1 Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih
sloboda. Moramo podsjetiti da je zbog ovakvih odluka Apelacionog suda CG i Vrhovnog suda CG došlo do blokade računa Regionalnog vodovoda u trajanju od 268 dana (14.avgust 2018 - 9.maj 2019.godine), sve do naplate 12 miliona eura, upkos činjenici da je nadležni Privredni sud CG donio čak 4 presude kojim je utvrdio da nema osnova da se prizna odluka neugovorene i nenadležne medjunarodne arbitraže i da shodno tome, Stabag AG nema pravo ni na 1 euro, a ne na 12 miliona eura. Navedene odluke su dovele i do dodatne i direktne  štete za Regionalni vodovod u ovom dvogodišnjem periodu, u iznosu od  oko 4,9 miliona eura. Stoga, Regionalni vodovod će istrajavati na svojim stavovima do okončanja ovog sudskog postupka, jer su odluke Ustavnog suda CG
obavezujuće za sve državne organe, pa shodno ovoj  odluci, očekujemo da se Vrhovni sud CG, u ponovnom postupku prema našoj Reviziji, ne odnosi pretjerano formalistički, odnosno da mu odluke ne budu proizvod „mehaničke” primjene pozitivnog prava (kako to navodi Ustavni sud CG u svojoj odluci), već da uzme u obzir specifičnosti i važnosti pravne oblasti kojoj pripada konkretan sudski postupak.
Ustavni sud CG je jasno naložio Vrhovnom sudu CG da obezbijedi jedinstvenu primjenu zakona, jer je Regionalnom vodovodu povrijeđeno „pravo na sud”. Riječ je o jednoj od najvažnijih ustavnih obaveza Vrhovnog suda CG, shodno kojoj treba da sveobuhvatno odgovori na prigovore Regionalnog vodovoda, a posebno da pruži odgovor i zauzme stav oko spornog pitanja: da li crnogorski sudovi mogu da priznaju odluke nenadležnog međunarodnog arbitražnog suda, koji nije ugovoren između stranaka u sporu?
Privredni sud CG je, ponavljamo, donio 4 Odluke u korist Regionalnog vodovoda. Prve tri odluke ukinute su od strane Apelacionog suda CG dok je četvrti put, Apelacioni sud CG, dana 28.03.2018. godine, donio rješenje kojim je preinačio presudu Privrednog suda CG, i po prvi put u crnogorskoj i regionalnoj sudskoj praksi, priznao Odluku neugovorene, a samim tim i nenadležne arbitraže, MTK iz Pariza. Punomoćnici Regionalnog vodovoda su 12.marta 2021.godine Vrhovnom sudu CG predali urgenciju za postupanje po podnesenoj reviziji. Sigurni smo da ne može biti donesena drugačija odluka osim da odluka Apelacionog suda bude ukinuta i na taj način bude zadovoljen princip i pravde i pravednosti. Samo na takav način će biti zaštićeni osjetljivi interesi privrednih subjekata od sudskih postupaka koji mogu biti vođeni na osnovu uspostavljene prakse priznavanja neugovorene arbitraže, što je suprotno Zakonu o arbitraži CG i međunarodnim standardima arbitražnog prava.
Na drugoj strani, očekivani povrat od 12 miliona eura, koji bi u tom slučaju bio vraćen Regionalnom vodovodu, doprinio bi da Regionalni vodovod ponovo posluje stabilno i na dugoročno održiv način.
Iskreno se nadamo da će nadležne institucije Crne Gore ovom pravnom izazovu pristupiti onako kako bi to to uradile i sve druge države, čijem sistemu vrijednosti, kao društvo u cjelini, nepokolebljivo
stremimo.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti