Sud za prekršaje u Budvi - rezultati rada za 2020

Sud za prekršaje u Budvi, osnovan je u martu 2015.godine, stupanjem na snagu novog Zakona o sudovima. Osim sjedišta suda u Budvi, u okviru suda, funkcionišu i odjeljenja u: Ulcinju, Baru, Kotoru (nadležno i za teritoriju opštine Tivat) i Herceg Novom. U izvještajnom periodu sud je funkcionisao sa 11 sudija i Predsjednicom suda.

U pogledu rezultata rada, bitno je istaći da je izvještajnom periodu 2020.godina, sud imao ukupno u radu 15.912 prvostepenih prekršajnih predmeta (PP) i predmeta izvršenja prekršajnih sankcija (IPS), odnosno u prosjeku 1.861,25 predmeta po sudiji.

Broj novozaprimljenih predmeta iznosio je 11.356, što je za 4.800 predmeta manje u odnosu na 2019.godinu, koja brojka nije iznenađenje, jer je poznato da ljetnje turističke sezone gotovo da nije ni bilo, te da je dobar dio godine saobraćaj u državi bio u posebnom režimu (zabrana međugradskog saobraćaja, zabrana kretanja....).

Istovremeno je u izvještajnom periodu broj predmeta, prenijetih iz prethodnih godina smanjen i iznosio je 4.556 predmeta.

Broj riješenih predmeta, iznosio je 11.670predmeta, ili 73,34%, što je neznatno smanjenje u odnosu na 2019.godinu.

Prosječan mjesečni priliv predmeta po sudiji, iznosio je ukupno 78,86, a u prosjeku je riješeno 109,34 predmeta.

Stopa ažurnosti suda, već petu godinu zaredom prelazi granicu od 100%, pa je prošle godine iznosila 102,76%, što znači da sud iz godine u godinu prati redovan priliv predmeta, te smanjuje broj neriješenih predmeta, koji se prenose iz prethodnih godina.

Broj neriješenih predmeta iznosio je 4180, što je u odnosu na 2019.godinu manje za čak 376 predmeta.

U izvještajnom periodu, kroz 182 odluke u prvostepenom prekršajnom i prvostepenom izvršnom postupku izrečeno je ukupno  3200 (trihiljade i dvjsta) dana zatvora!!.Sud za prekršaje u Budvi je tokom 2020. godine dostavio Zaštitniku imovinsko pravnih interesa na izvršenje  ukupno 852 izvršnih predmeta.

Najveći broj predmeta poticao je iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (oko 65,00%), Zakona o javnom redu i miru (10%), Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (4,3%), Zakon o porezu na dodatu vrijednost (3,5%), dok na ostale oblasti otpada nešto preko 17,00 %.

U prethodnoj godini, posebna pažnja je posvećena kvalitetu izrade sudskih odluka, pa je tako Viši sud za prekršaje Crne Gore u 570 predmeta u kojima je odlučivao po žalbama na odluke ovog suda, 504 odluke potvrdio, odnosno preinačio, što predstavlja procenat od oko 90 %, dok je svega 66 odluka ukinuo i vratio na ponovno oslučivanje.

Izuzetno visok kvalitet rada, praćen je izvanrednom ažurnošću, pa je broj predmeta u kojima je nastupila zastarjelost vođenja prekršajnog postupka sveden na nivo od 2,08%, iz čega se da zaključiti da su sudije izuzetno posvećene u obavljanju sudijske funkcije.

Iako je 2020.godina bila veoma izazovna u pogledu naplate izrečenih novčanih kazni, iz razloga što je sud u duže vremenafunkcionisao u posebnom režimu rada (rad od kuće, odsustvo za roditelje djece do 11 godina, odlaganja suđenja zbog nemogućnosti poštovanja mjera koje su izdavale zdravstvene vlasti), ostvareni su impozantni rezultati.

Tako je u sjedištu suda, ukupno naplaćeno280.093,05 €, u odjeljenju u Ulcinju 172.231,79 €, odjeljenju u Baru 350.098,49€, u odjeljenju u Kotoru 192.997,65 € i u odjeljenju u Herceg Novom 173.111,00 €, što ukupno, sa naplaćenim sudskim taksama  iznosi 1.173.909,98 € (jedan milon stotinu sedamdeset tri hiljade devetstotinadevet eura i 98 centi).

Od 2015. godine, kada je  Sud za prekršaje u Budvi osnovan, naplaćeno je 11.355.270,00 € novčanih kazni i troškova postupka.

Rezultati suda se ostvaruju u izuzetno složenim uslovima. Funkcionisanje suda dodatno je opterećeno situacijom sa pandemijom korona virusa, te aktuelnomobustavom rada advokata, zbog čega se neuobičajeno velik broj suđenja odlaže.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti