Sve je spremno za eksterne provjere znanja učenika osnovnih i srednjih škola

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ispitni centar su obavili sve stručne, razvojne, organizacione, administrativne i druge poslove u vezi sa organizacijom i pripremom za realizaciju eksternih provjera znanja i ispita za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

Prvi maturski/ stručni ispit održaće se u utorak, 16. aprila, iz predmeta crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost, kao i iz predmeta albanski jezik i književnost, a potom i iz prvog stranog jezika koji je zakazan za 15. maj. Ispit iz matematike zakazan je za 24. maj a za nastavini predmet po izboru učenika/ stručna teorija za 6. jun.

Eksterna provjera znanja učenika na kraju trećeg ciklusa osnovne škole obaviće se 17. aprila iz predmeta crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski jezik i književnost i albanski jezik i književnost, 18. aprila iz predmeta matematika, kao i 19. aprila iz predmeta po izboru učenika.

Radna grupa koju čine predstavnici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Zavoda za školstvo, Ispitnog centra i Centra za stručno obrazovanje donijela je 3 nova pravilnika i to Pravilnik o polaganju maturskog ispita za učenike gimnazije, Pravilnik o polaganju stručnog ispita za učenike koji nastavljaju školovanje kao i Pravilnik o načinu i postupku provjere znanja učenika na kraju obrazovnog ciklusa.

Ovim Pravilnicima je definisano da je učenicima zabranjeno da koriste mobilne telefone i druge elektronske uređaje pa su Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Ispitni centar obezbijedili sredstvo koje će omogućiti školama da sprovedu kontrolu unošenja uređaja u školski objekat - detektore.

Tim povodom je danas u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija održan sastanak sa direktorima svih obrazovnih ustanova u Crnoj Gori na kojem su sa direktorima škola razgovarali v.d. direktorice Direktorata za gimnazijsko i stručno obrazovanje, Marija Gošović, v.d. direktorice Direktorata za cjeloživotno učenje Jasna Jovanović, mr Miloš Trivić, direktor Ispitnog centra, direktorica Centra za stručno obrazovanje Aleksandra Lalević, Marko šljukić, v.d. sekretar Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, kao i koordinatorka Ispitnog centra za osnovnu školu Bojana Ostojić i koordinatorka Ispitnog centra za maturski i stručni ispit Tamara Nedović.

Novim Pravilnikom za učenike srednjih škola precizirano je da se u učionici nalaze dva test-administratora, od kojih je jedan iz druge obrazovno-vaspitne ustanove, kao i obavezno prisustvo supervizora koji može da pristupi ispitnom prostoru. Pravilnicima su definisane sankcije za učenike koji naprave prekršaj (pokušaju da prepišu, ometaju rad, koriste mobilne telefone). Sankcije idu od usmene opomene pa do udaljavanja sa testa, pri čemu udaljavanje podrazumijeva i vrednovanje njegovog testa sa uspjehom nedovoljan (1).

Važno je napomenuti da od ove godine izmjenom Pravilnika test-administartori potpisuju ugovor sa Ispitnim centrom o tajnosti podataka, a definisana je i njihova obaveza za zakonitost sprovođenja ispita u ispitnoj prostoriji.

Eksterna provjera znanja ove godine biće organizovana u 163 osnovne, kao i u 55 srednjih škola.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti