Urgentni zadaci - kontrola privremenih objekata, plaža i suzbijanje sive ekonomije

U Ministarstvu održivog razvoja i turizma održana je prva sjednica Koordinacionog tijela Savjeta za praćenje turističkog razvoja, pripremu i praćenje turističkih sezona.

Sjednicom je predsjedavao ministar održivog razvija i turizma, Branimir Gvozdenović.

Na sjednici su razmijenjene informacije o odvijanju ovogodišnje turističke sezone.

Prema informacijama Uprave policije granični prelazi su u potpunosti spremni i vršiće rad shodno ubrzanoj proceduri prelaska granice. U cilju unapređenja kapaciteta i razmjene iskustava potpisan je protokol o saradnji sa policijama Makedonije, Srbije, Italije, Hrvatske i Albanije, kojim je, pored ostalog, predviđeno, upućivanje policijskih službenika na rad u Crnu Goru tokom ljetnjih mjeseci. Prema podacima Uprave policije bilježi se povećanje broja putnika na graničnim prelazima, u prvih pet mjeseci, te sa uporednim periodom od prošle godine veći je za 6%.

 

U cilju što bolje evidencije turističkog prometa, Ministarstvo unutrašnjih poslova razvilo je sistem elektronske evidencije prijave i odjave stranaca.

 

Na sastanku je zaključeno da komunalna preduzeća, u saradnji sa lokalnom upravom i inspekcijskim službama, treba dodatno da inteziviraju aktivnosti u cilju suzbijanja „sive" ekonomije, unapređenja komunalne infrastrukture, suzbijanja buke iz ugostiteljskih objekata i dr.

 

Za ovu sezonu najavljena je dodatna kontrola sezonskih objekata i djelatnosti, kao i firmi koje se registruju neposredno pred turističku sezonu.

 

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, nadležni opštinski sekretarijati i korisnici kupališta dužni su preduzeti sve neophodne mjere u pravcu kompletiranja ponude na kupalištima. Na sastanku je, takođe, istaknuto da ugovori o zakupu privremenih lokacija, za narednu godinu, neophodno je da budu potpisani do kraja tekuće godine.

 

Članovi tima danas su informisani, od strane predstavnika Ministarstva saobraćaja, da su svi radovi na tekućem održavanju puteva pod ingerencijom Direkcije za saobraćaj u promorskom regionu završeni.

 

U cilju definisanja mjera i aktivnosti na planu prevazilaženja eventualnih problema sa terena Uprava za inspekcijske poslove formirala je Koordinacioni tim za praćenje turističke sezone 2014. godine i u radu ovog tima biće uključeni predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

 

Formirano je osam ekspertskim timovima za pripremu i praćenje sezone, a do kraja sljedeće nedjelje održeće interne sastanke i o usvojenim mjerama i zaključcima informisati Koordinaciono tijelo.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti