Fidelity za Crnu Goru predložio paket socio-ekonomskih mjera težak 300 miliona eura

Paket realnih socio-ekonomskih lako sprovodljivih mjera težak 300 miliona eura mora da bude dostupan odmah građanima i privredi Crne Gore, objavila je na svojoj Facebook stranici konsultantska kompanija "Fidelity consulting".


Mjere su sljedeće:


1. Do 31. marta pripremiti rebalans budžeta sa naglaskom na eliminisanje nepotrebnih troškova i obezbjeđivanja likvidnosti budžeta
2. Hitna izgradnja novih privremenih objekata za prihvat lica sa korona virusom
3. Povećati plate u zdravstvu za 50%
4. Automatsko produžavanje ugovora na određeno vrijeme za najmanje 6 mjeseci
5. Državno subvencionisanje 75% bruto plate za radnike čija će radna mjesta biti ugrožena
6. Moratorijum na otplatu za sve vrste kredite (građani i privreda) kod komercijalnih banaka i IRF-a
7. Privremena obustavljanje određenih investicija u kapitalnom budžetu uz fokus na likvidnost
8. Drastično smanjenje broja službenih automobila i sličnih troškova do 30.06.2020
9. Restrukturiranje javnog duga koji dospijeva u ovoj godini kako bi se stvorio „bafer“ likvidnosti za podršku privredi
10. Hitna suspenzija obračuna zatezne kamate na sve kredite i sve neplaćene račune
11. IRF treba da formira posebnu kreditnu liniju za likvidnost od minimum 100 miliona eura sa pojednostavljenom procedurom (totalni grejs period 6 mjeseci, kamata 0%, „meki“ kolateral) kako bi kompanije mogle brzo da dođu do likvidnih sredstava
12. IRF da limitira kreditiranje investicionih projekata narednih 6 mjeseci i sva sredstva usmjeri u obezbjeđivanje likvidnosti privredi
13. IRF po ubrzanoj proceduri da izdaje garancije komercijalnim bankama do maksimalnog iznosa koji ne bi ugrozili njegove koeficijente zaduženosti, a koje bi po ubrzanoj proceduri odobravale kredite za likvidnost privredi
14. Poreska uprava da ubrza proceduru povraćaja poreza za firme koje su u pretplati poreza
15. Produženje roka za dostavu finansijskih izvještaja do 30. aprila
16. Odloženo plaćanje dospjelih poreskih obaveza na 12 mjeseci, bez kamate i bez kolaterala uz jednostavnu proceduru
17. Spustiti stopu PDV-a na 7% za sve koji posluju u sektoru turizma i ugostiteljstva narednih 6 mjeseci
18. Osloboditi privredne subjekte plaćanja svih parafiskaliteta prema lokalnim samoupravama za 2020. godinu
19. Oslobađanje plaćanja privrede turističke takse i raznih sličnih nameta
20. Odložiti plaćanje svih računa za građane narednih 3 do 6 mjeseci (struja, voda, komunalije, režije)
21. Odlaganje pokretanja i zamrzavanje postojećih postupaka izvršenja nad građanima i kompanijama zbog neplaćanja svih dospjelih računa
22. Organizovanje rada od 7 do 9 za prodavnice i apoteke tako da u tom terminu mogu da kupuju ljudi koji imaju vise od 60 godina, kao i ostale ugrožene kategorije stanovništva
23. Usmjeravanje resursa call centara svih kompanija ka starijim sugrađanima (starijim od 60 godina) i ugroženim grupama kako bi kod njih naručivali potrepštine za kuću. Referenti u call centrima zatim naručuju kućne potrepštine kod kompanija koje distribuiraju hranu starijim ljudima i ugroženim kategorijama ljudi na kućnu adresu
24. Uključivanje pripadnika policije za osiguravanje razdaljine od 2 metra ispred velikih trgovačkih lanaca
25. Jednokratna pomoć od 100 eura penzionerima u gotovini (dostavlja poštar kako ne bi išli u banke)
26. Jednokratna pomoć od 100 eura korisnicima materijalnog obezbjeđenja porodice u gotovini (dostavlja poštar kako ne bi išli u banke)
27. On-line prodavnice hrane i kućnih potrpština osloboditi pdv-a, jer će ljudi biti motivisani da plate manje kako ne bi izlazili iz kuće
28. Ograničiti cijene strateskih proizvoda
29. Hitno formiranje robnih rezervi države Crne Gore
30. Limitiranje kupovine artikala u prodavnicama do 30 eura i do tri ista artikla
31. Osigurati dobru popunu artiklima malim prodavnicama
32. Zabrana rada na 5 godina, zapljena zaliha i krivični postupak prema kompanijama i vlasnicima kompanija koje generišu ekstra profit

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti