Odlična naplata komunalija i poreza dovela do pozitivnog rebalansa

Rebalansom budžeta za ovu godinu umjesto projektovanih 37.8 miliona eura , biće 41 milion eura. Ovim se nastavlja trend koji je započela ova gradska uprava da se budžeti ispunjavaju, pa čak i premašuju projektovani iznosi.

Odlična naplata poreza i komunalija, doprinjela je da se i ove godine ostvari pozitivan rebalans.


Rebalansom za 2019.predviđeno je povećanje prihoda i rashoda sa 37.8 na 41 mil eura. Radi se o pozitivnom rebalansu jer se sad već može vidjeti da će planirani prihodi biti znatno premašeni. Prvenstveno se radi o povećanju poreza na nepokretnost, poreza na promet nepokretnosti, kao i naknade za komunalno opremanje građevinsko zemljišta.Do kraja septembra naplaćeno je na ime poreza na nepokretnost 9.829.064,92 eura, štpo je za čak 1.4 miliona euira više nego u istom periodu lani. Kada je riječ o porezu na promet nepokretnosti- do sada je naplaćeno 2.986.469,39, ili 360.000 eura više nego lani“, kazao je sekretar za finansije Petar Odžić ( SDP)


Rebalansom , kako je kazao, na ime poreza na nepokretnost očekuje se priliv od 13 miliona eura, pola miliona više nego što je prvobitno planirano, dok od poreza na proet nepokretnoisti 3.6 miliona, ili 600 hiljada eura više. Od naplate komunalija pravnim licima očekuje se priliv od pet miliona eura, 450 hiljada eura više od projektovanih, a od naplate komunaija od građana prihod će biti 3.5 miliona eura, 950 hiljada eura više.


Odžić je dodao da što se tiče rashodovne strane najveće odstupanje od plana bilježi stavka otplata obaveza izpredhodnog perioda, koja je sa planiranih 2.5 dostigla već sada sedma miliona eura.
Projektovali smo da do kraja godine na ime vraćanja obaveza iz ranijieg perioda, koje smo nalsijedili bude isplaćeno čak 8.69 milioan eura Ovakvo povećanje se prije svega odnosi i o neplaniranom izdatku prema preduzeću WTE u iznosu od 3.5 milona eura na iem postrojenja za tretman otpadnih voda. Moramo se pohvaliti činjenicom da i pored ovolikog iznosaa vraćenih dugova, uspijevamo da servisiramo sve tekuće obaveze kao i kreditna zaduženja. Napomene radi opština se za protekle dvije i po godine nije kreditno zadužila ni centa, a uspjela je u tekućoj godini i da investira jedan dio kapitalnih sredstava“, kazao je Odžić.
Rebalns koji je prošao javnu raspravu trebao bi da se nađe na dnevno redu predstojećeg skupštinskog zasijedanja.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti