Nema plaćanja magistarskih studija ako završene u naredne dvije godine

Vlada je juče utvrdila Predlog zakona o dopuni Zakona o visokom obrazovanju i odlučila da dostavi predloženi zakon Skupštini na razmatranje po skraćenom postupku. Predloženim izmjenama i dopunama propisano je da studenti, upisani na magistarske studije na javnim ustanovama do dana stupanja na snagu zakona, koji su izmirili, odnosno izmire školarinu u skladu sa Ugovorom o studiranju, nijesu dužni da plaćaju troškove za magistarski rad, ako te studije završe do kraja studijske 2020/2021. godine.

Ovakvim rješenjem studentima su date dvije godine za završetak postdiplomskih studija, bez obaveze plaćanja dodatnih troškova za magistarski rad, odnosno za prijavu magistarskog rada, osim onih koji se odnose na školarinu i na prenos kredita za nepoložene ispite.

Kada je pak riječ o produženju roka za upis na specijalističke studije za dvije godine, utvrđenim izmjenama i dopunama predloženo je rješenje da ustanove koje su akreditovale studijske programe specijalističkih studija do dana stupanja na snagu predloženog zakona mogu da upisuju studenate na specijalističke studije do studijske 2021/2022. godine.

Ministarstvo finansija i Ministarstvo prosvjete zaduženi su da, u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, u budžetu za naredne godine opredijele nedostajuća sredstva po osnovu troškova za magistarski rad. Vlada je odlučila da iz tekuće budžetske rezerve obezbijedi Univerzitetu Crne Gore nedostajući iznos novca za povraćaj uplate studentima po osnovu uplate za magistarski rad, koji su uplate izvršili u septembarskom roku.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti