Nova stara afera u Budvi: Aktivirane garancije, slijede krivične prijave

Ministarstvo finansija je saopštio da je Vlada na jučerašnjoj sjednici usvojila Informaciju o aktiviranju Državne garancije u iznosu od 29.250.000 eura izdate u korist njemačko-austrijskog privrednog društva WTE Wassertechnik GmbH i EVN grupa, da će Vlada izvršiti obavezu, ali i da je zadužila Zaštitnika državnih interesa da podnese krivične prijave protiv odgovornih za nanošenje štete državi Crnoj Gori i Opštini Budva.

“Vlada Crne Gore ne želeći da narušava svoj međunarodni ugled i ne želeći da se pokaže kao Država koja ne poštuje međunarodne obaveze a u konkretnom slučaju ne izvrši plaćanje date garancije, na jučerašnjoj sjednici usvojila je predmetnu informaciju i stvorila pretpostavku da ispuni svoju finansijsku obavezu. Takođe, konstatujući da je cjelokupni posao pravno upitan Vlada je donijela Zaključak da se cjelokupni materijal na dalju nadležnost preda Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore sa zaduženjem da podnese krivične prijave nadležnom državnom tužilaštvu, protiv svih fizičkih i pravnih lica u Crnoj Gori i u inostranstvu koji su nanijeli štetu i ugrozili finansijske i ekonomske interese Države i opštine Budva. Ono što osjećamo kao obavezu jeste da sa vama podijelimo i zapažanja da se tokom ovog procesa konstatovalo da su učinjeni veliki propusti kako u zaključenju samog Ugovora, tenderskoj proceduri, realizaciji samog projekta, kvalitetu izvedenih radova, određenim finansijskim aktivnostima koje u najmanju ruku možemo okarakterisati kao sumnjive i problematične, pa i kriminalnih aktivnosti, a što je konstatovano i u nalazima vještaka koji su bili angažovani u ovom procesu” – saopštio je na konferenciji za medije koja je u toku u Vladi državni sekretar u Ministarstvu finansija Nemanja Katnić.

„Danas mogu da kažem da će Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa CG dobiti cjelokupnu dokumentaciju koju posjeduje Minisatrstvo finansija, nalaze i mišljenja o kojima je govorio kolega Katnić i da će nakon toga biti preduzete sve mjere iz nadležnosti da se utvrdi kako prema fizičkim tako i prema domaćim i stranim pravnim licima eventualno postojanje krivične i svake druge odgovornosti za ovaj pravni posao“, izjavila je na konferenciji za medije Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa CG, Dragana Đuranović.

Odgovorajući na pitanje novinara koliko košta kolektor u Budvi, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Nemanja Katnić je izjavio sljedeće:

„Ugovor je prvobitno bio potpisan na 58,5 miliona eura, kasnije je on aneksiran na 68 miliona eura gdje su dodati određeni iznosi za održavanje i za kamatne promjene. Garancije su date od strane Države na 50% potpisanog Ugovora tj. na 29.250.000,00 eura. Garancije koje pominjete su date od strane lokalne samouprave na iznos od 66 miliona eura. Vlada CG je ovdje obavezna za ono što su njene međunarodno preuzete obaveze za Garanciju koju smo danas prihvatili i da platimo. Ne želeći kao što sam već rekao da narušimo ono što je međunarodni kredibiltet Države jer bi se onda postavila naša uloga upitnom u svim drugim garancijama gdje se Država pojavljuje. Potpuno svjesni odgovornosti koju smo preuzeli želim da kažem da idemo u susret toj međunarodnoj obavezi, donosimo ovakvu odluku, ali sa druge strane kao što sam rekao vrlo svjesni da je bilo određenih radnji ,koje u najmanju ruku smatramo upitnim i samim time Vlada je donijela zaključak da uključi i Zaštitnika, a samim time procesuira radnje prema nadležnim državnim organima“.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti