Privezišta ponovo na tenderu

Javno preduzeće "Morsko dobro" raspisalo je uoči Nove godine javni poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta na području budvanske opštine.

Na javnom nadmetanju, koje će biti organizovano 24. januara naći će se četiri lokacije:

 


1. Ostrvo Sveti Nikola ( Školj)


PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište k.p. 3031 KO Budva sa dužinom operativne obale za pristajanje L=216m. P kopna= 432m2.
Lokacija označena 2. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 5.184,00 EURA
Izabrani ponuđač je dužan da prije zaključenja ugovora o korišćenju lokacije obezbijedi saglasnost upisanog nosioca prava na kat.parcelama u neposrednom zaleđu.

 

2. Drobni pijesak


PREDMET ZAKUPA: Čvrsto izgrađeno pristanište k.p. 473/2 K.O. Reževići sa dužinom operativne obale za pristajanje L=10m, P kopna= 20m2,
Lokacija označena 8. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
NAMJENA: pristajanje plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 240,00 EURA

 


3. Kamenovo


PREDMET ZAKUPA: Akvatorijum ispred k.p. 303 KO Sv. Stefan za postavljanje plutajućeg privremenog objekta, dimenzija P=100m2.
Lokacija označena 11.9 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva za period 2019-2023 god.
NAMJENA: platforma za pristajanje plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 1.200,00 EURA
Napomena: Za stavljanje u funkciju plutajućih pontona potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

 


4. Buljarica

PREDMET ZAKUPA: Akvatorijum ispred k.p. 1833 KO Buljarica za postavljanje plutajućeg privremenog objekta u akva prostoru, dimenzija L= (11,5m x2,5m) x 3 kom
Lokacija označena 19.1 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva za period 2019-2023 god.
NAMJENA: platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
POČETNA CIJENA ZAKUPA: 1.035,00 EURA
Napomena: Za stavljanje u funkciju plutajućih pontona potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

Minimalne cijene zakupa date su bez uračunatog PDV-A


Ugovori se zaključuju za 2020. godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31.12.2020. god. uz mogućnost godišnjeg produženja za period od 3 ( tri ) godine, odnosno do 31.12.2023.god. pod uslovom da je korisnik/zakupac izvršio obaveze predviđene ovim ugovorom, da ugovor nije jednostrano ili sporazumno raskinut ili u slučaju da je pokrenut sudski spor između Javnog preduzeća i Korisnika/Zakupca zbog neispunjenja ugovorom preuzetih obaveza.
Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do privođenja prostora trajnoj namjeni koja podrazumijeva izgradnju hotela visoke kategorije (hoteli kategorije 5* ili 4*) u neposrednom zaleđu, odnosno realizaciju planskog dokumenta koja isključuje korišćenje morskog dobra u skladu sa ovim ugovorom, ugovor se neće obnavljati i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava.

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti