Nagradni konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja logotipa

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisuje konkurs za izbor idejno- grafičkog rješenja logotipa koji bi bio zvanični logotip aktivnosti Ministarstva povodom obilježavanja 30
godina od proglašenja Crne Gore ekološkom državom.

OBLAST:
Grafički dizajn

CILJ:
Cilj konkursa je da aktivnosti na obilježavanju 30 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori (20. septembra 1991) dobiju jedinstven vizuelni identitet i prepoznatljivost.

OPIS:
Zadatak konkursa je izrada idejno-grafičkog rješenja, logotipa koji oslikava oživljavanje ideje o Crnoj Gori kao ekološkoj državi.
Kod idejnog rješenja potrebno je definisati:
1. Idejno-grafičko rješenje – logotipa i ispis slogana na crnogorskom i engleskom jeziku, odštampano na A4 formatu papira:
a) U boji;
b) Primjere apliciranja logotipa u boji na crtežu kojim se prikazuje njegova upotreba za realizaciju aktivnosti iz Uvoda Konkursa;
c) Jednobojno (u izabranoj jednoj boji i u crno-bijeloj verziji: pozitiv i negativ logotipa).
2. Prijedloge snimljene na CD-u u vektorskom (Adobe Illustrator) i rasterskom (Adobe Photoshop) obliku, tj. kao AI, PSD, TIFF i JPG format u rezoluciji 300 dpi, CMYK , RGB i Pantone skali, te u formatu PNG u rezoluciji 72 dpi, za onlajn prezentaciju.
3. Pismo (font) logotipa.
4. Knjigu grafičkih standarda formata A4, kao PDF dokument, snimljen na CD-u. Knjiga treba da sadrži primjenu logotipa na poslovnoj dokumentaciji (koverat, memorandum, fascikla, plakat ...), prikaz
pozicioniranja logotipa na promotivnim materijalima (indor, autdor i online varijante) u dozvoljenim kao i nedozvoljenim primjenama.
5. Tekstualno obrazloženje ponuđenog rješenja u PDF formatu (do 500 riječi).
Prilikom izrade znaka/logotipa autori rješenja mogu se koristiti bilo kojim grafičkim elementima, mogu uključiti elemente koji smatraju da mogu da doprinesu promociji ekologije i ekoloških motiva, s tim da se izbjegne korišćenje broja 30. A to podrazumijeva: odnos prema zaštiti, očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine, održivo korišćenje prirodnih resursa, energetska efikasnost i korišćenje
obnovljivih izvora energije.

USLOVI, NAČIN I ROK PRIJAVE:
- Na konkurs se mogu prijaviti sva zainteresovana pravna i fizička lica - mladi dizajneri, dizajnerske firme, vizuelni i likovni umjetnici koji se bave dizajnom.
- Svaki konkursni rad mora biti u koverti, sa šifrom koju autor/autorka/autori sami osmišljavaju od 3 slova i 5 cifara i jasnomnaznakom kome se upućuje rad:

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,

„NAGRADNI KONKURS ZA IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA LOGOTIPA“
Adresa: IV Proleterske brigade br.19 81000
Podgorica, Crna Gora

- Potrebno je dostaviti i kovertu sa naznakom „PODACI O AUTORU/KI/AUTORIMA“ na kojoj je upisana šifra rada sa naznakom “NE OTVARATI”, a mora da sadrži:
a) Ukoliko se isplata nagrada vrši na ime fizičkih lica: šifru rada; ime/na i prezime/na autora/ki, odnosno predstavnika/ce autorskog tima; adresu, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona
predstavnika/ce autorskog tima; brojeve žiro-računa članova/ica autorskog tima, na koje će biti izvršena isplata nagrade.

b) Ukoliko se isplata nagrada vrši na pravno lice: šifru rada; ime/imena autora/ki s adresom i brojem telefona; adresu, adresu elektronske pošte i broj telefona predstavnika/ce autorskog tima, tj.
lica ovlašćenog za zastupanje; naziv firme, broj žiro računa, PIB i PDV; potvrdu iz Centralnog registra privrednih subjekata.

-Rok za predaju radova je do srijede, 24. aprila 2021. godine

Prijavljena idejna rješenja logotipa ocjenjivaće posebna komisija koju će imenovati Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
Članovi komisije i članovi njihovih porodica nemaju pravo učešća na konkursu, kao ni službenici zaposleni u Ministarstvu. Komisija zadržava pravo da ne izabere ni jedno od dostavljenih konkursnih rješenja.

NAGRADNI FOND:
Sredstva za realizaciju konkursa iznose 600,00 € sa uračunatim porezima. Konkursni fond biće raspodijeljen na sljedeći način:

I nagrada - 600,00 €.
Kriterijumi za vrednovanje rješenja Dostavljene radove komisija će ocjenjivati po sljedećim kriterijumima:
1. kriterijum inovativnosti – od 0 do 25 bodova;
2. kriterijum originalnosti – od 0 do 25 bodova;
3. cjelovitost rješenja (priča, ideja, slika) – od 0 do 25 bodova;
4. primjenjivost oblika i dimenzija za otisak na dokumentima– od 0 do 25 bodova;


USLOVI ZAŠTITE AUTORSKIH PRAVA:
Raspisivač Konkursa, nakon donošenja odluke komisije, isplatom nagrada otkupljuje sva autorska imovinska prava isključivo, bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja od autora nagrađenog rada.

Za sva dodatna pojašnjenja, u toku trajanja Konkursa, potencijalni podnosioci prijava mogu se informisati na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti