Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković Đurović na sastanku sa ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država, Džudi Rajzing Rajnke podsjetila je na odličnu bilateralnu saradnju koja je prošle nedjelje upotpunjena i potpisivanjem memoranduma sa Američkom privrednom komorom u Crnoj Gori.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavilo je Javni poziv za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković Đurović otvorila je Svečanu akademiju povodom obilježavanja 22. juna, Evropskog dana inženjera pod nazivom NOVI EVROPSKI BAUHAUS-uloga inženjera i inženjerki.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma radiće na izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kako bi se osobama sa invaliditetom omogućio lakši pristup objektima i otklonile barijere koje ih sprječavaju da samostalno i sa lakoćom ostvaruju svoja prava, zaključak je sa sastanka ministarke Ane Novaković Đurović i izvršnog direktora NVO “Savez slijepih”, Gorana Macanovića.

Sat za planetu Zemlju je globalni pokret koji organizuje Svjetski fond za prirodu (WWF). Događaj se održava svake posljednje subote marta, podstičući pojedince, zajednice i preduzeća da ugase električnu rasvjetu koja nije neophodna, na jedan sat, kao simbol posvećenosti planeti.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a u okviru GEF/UNEP Projekta “Promovisanje upravljanja zaštićenim područjima kroz integrisanu zaštitu morskih i priobalnih ekosistema u obalnom području Crne Gore”, izrađuje planove upravljanja za tri morska zaštićena područja: Park prirode “Platamuni”, Park prirode
“Katič” i Park prirode “Stari Ulcinj”.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je, nakon održanih konsultacija sa Javnim preduzećem za nacionalne parkove Crne Gore, dogovorilo da ugovor o zakupu imovine između ovog preduzeća i privrednog društva AD Solana „Bajo Sekulić“ bude produžen za narednih pola godine.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma tokom minule godine prikupilo je 5 tona i 740k kilograma iskorišćenog papira.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Direktorat za građevinarstvo u Budvi je održalo Okrugli sto na temu „Univerzalni dizajn-OSI“.

Značajna količina ambalažnog otpada završi u kontejnerima umjesto da se selektuje i reciklira. Time se pravi višestruka šteta – ne samo po životnu sredinu, već se gube i značajni prihodi. Selekcija je
najvažnija faza u upravljanju otpadom i izuzetno je značajno da se u taj proces uključe svi trgovinski lanci kao i sve ostale male trgovine.

Page 1 of 3

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti