Obnavljaju vrata na ulazima u Stari grad

Opština je juče raspisala tender za sanaciju i restauraciju vrata na ulazima u Stari grad za šta je opredijelila 14 hiljada eura. Kako se navodi predviđeno je uklanjanje grafita, remontni i sanacioni radovi, kao i restauriranje .
na tanderom se traži:

Vrata br. 1 - Glavna gradska vrata - Porta di terra ferma:
Pripremni radovi - Sve pripremne radove treba izvoditi stručno i savjesno, prema važećim propisima i prema opisima iz tehničkog opisa i predmjera. Posebno voditi računa da kod štemanja i demontaže ne dođe do oštećenja originalnog materijala, elemenata i konstrukcije. Sve radove treba izvoditi u specijalizovanoj radionici, tako da vrata budu zaštićena od uticaja vremenskih uslova.
Zidarski radovi - Pažljivo ukloniti sve oštećene spojnice, koje su ispucale, na dodir se krune ili su djelimično ispale. Nakon uklanjanja, unutrašnjost spojnica dobro očistiti. Nakon toga izraditi nove spojnice od krečnog maltera u svemu prema uputstvu konzervatora.


Izolaterski radovi - svi izolaterski radovi moraju se izvesti kvalitetnim materijalom, prema projektu i važećim propisima
Bravarski radovi - Sve željezne elemente izraditi kovanjem od šipki, nosača, limova, ugaonika, ankera i slično, po projektu i uputstvu projektanta. Spojeve izraditi idealno precizno, očistiti i obrusiti. Prije ugradnje željezo očistiti od korozije i prašine, izvršiti cinkovanje i nanijeti završnu boju, i po izvršenoj montaži popraviti je. Djelove koji nedostaju ili su dotrajali izraditi i postaviti po uzoru na postojeće, prema detaljima i uputstvu projektanta. Liveni odlivci moraju imati fino obrađene ivice i površine. Eventualne varove idealno obrusiti. Prije bojenja skinuti staru boju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. U cijenu ulaze i ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. Obračun se vrši po kilogramu gotovog elementa.


Stolarski radovi - Novi djelovi stolarije izrađuju se od kvalitetne hrastove građe, kao što je dato u projektu. Završna obrada (zaštita i lakiranje u tri sloja) ne obračunava se posebno, već ulazi u cijenu elementa stolarije. Stolarija treba da bude boje drveta. Sa vrata i dovratnika pažljivo skinuti sve naslage, do čistog drveta. Čišćenje izvesti hemijskim i fizičkim putem, pažljivo da se drvo ne ošteti i ne promijeni boju. Kompletna vrata detaljno pregledati i ampasovati, oštećene djelove, po uzoru na postojeće, pažljivo zamijeniti novim od iste vrste drveta.
Okov pregledati, očistiti i popraviti, djelove koji nedostaju uraditi po uzoru na prvobitne i postaviti.


Vrata prebrusiti finom šmirglom, zaštititi i bojiti lazurnom bojom tri puta sa dodatkom laka, po izboru i uputstvu projektanta
Kamenorezački radovi - Prije početka rada izvođač je dužan pokazati uzorak materijala projektantu, te dobiti odobrenje. Kamenorezačke radove treba izvesti od prvoklasnog materijala koji je kompatibilan originalnom materijalu i uklopljen po boji i strukturi. Upotrijebljeni kamen mora biti zdrav, bez grešaka i jednolične strukture. Loše obrađeni, oštećeni i napukli djelovi ne smiju se ugrađivati.
Garantni rok je 24 mjeseca.

 

foto: Adnan Dautović

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti