Plažu u Reževićima daju na 25 godina, godišnja zakupnina 36 hiljada eura

Javno preduzeće Morsko dobro objavilo je javni poziv za zakup/korišćenje obale u cilju realizacije druge faze projekata izgradnje i opremanje novih kupališta u skladu sa planskim dokumentima, na lokaciji:

U Budvi, obala u Reževićima, od granice kat. parcela 1 i 2 KO Reževeći zapadno u dužini od cca 308 m/ukupne površine 7273m2, pravolinijski do granice kat. parcela 1891 i 1794/2 KO Sveti Stefan, uključujući kat. parcele 1 KO Reževići, upisanu u LN 1 KO Reževićipovršine 836m2 i 1891 KO Sveti Stefan, upisanu u LN 742 KO Sveti Stefan, površine 5477m2, obje u cjelinikao i pojas obale u neposrednom zaleđu plaže u širini od 12,00 m1koji zahvatajužne djelove kat.parcela 1792 i 1794/2 KO Sveti Stefan, obije upisane u LN 742 KO Sveti Stefan, ukupne površine 960m2 sa  pripadajućim akvaprostorom i planirano kupalište koje će biti izgrađeno na osnovu odobrenja nadležnih organa.
 
 
 

Plansko rješenje lokacije je određeno Prostornim planom posebne namjene za obalno područje (“Sl.list CG“, br.56/18) u zahvatu „Sektor 47

Izgradnja i uređenje vrši se saglasno Urbanističko tehničkim uslovima broj:06-061-939/4 od 12.02.2019.god. koje je izdao Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva.

Za realizaciju planiranih radova potrebno je kod nadležnogorgana sprovesti proceduru procjene uticaja na zivotnusredinu u okviru koje ce se elaboratom posebna paznjaobratiti na uticaj i zastitu morskog i obalnog biodiverziteta iekosistema.

U Atlasu Crnogorskih plaža i kupališta predmetno kupalište  je označeno kao lokacija 22B u Budvi.

 

Vrijeme zakupa

Morsko dobra se daje u zakup/na korišćenje na period od maksimalno 25 godina

Rok realizacije 

Rok realizacije je najviše 5 godina od dana zaključenja ugovora.

Kupalište: uređeno i izgrađeno 

Minimalna cijena godišnjeg zakupa :

- za uređeno kupalište 22B sa planiranim privremenim objektima : 36.000,00 

za zakup neuređene plažne površine : 1,00 € po m²

Bankarska garancija ponude ne manja od:  10.000,00 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti