Postrojenje u Vještici: Lani preradili 4,4 miliona kubika otpadnih voda

Postrojenje za tretman otpadnih voda kojim upravlja preduzeće “ Otpadne vode” tokom prošle godine pretafilo je ukupno 4.430.474 kubika vode. To se navodi u godišnjem izvještaju koji detaljno objavljujemo u Primorske novine.

Tokom 2021. kako ističu iz “Otpadnih voda” ispitivanje kvaliteta vazduha radio je Centar za ekotoksikološka ispitivanja i radjena su četiri petnaestodnevna ciklusa, po jedan tokom zime, ljeta, proljeća i jeseni. Tokom sva četiri ciklusa kvalitet vazduha je bio u skladu sa propisanim normama.
Ispitivanja obezbodnjenog mulja radio je Institut za javno zdravlje. Njihova analiza i zaključak pokazao je da je uzorak usaglašen sa uslovima za kvalitet A, Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjava komunalni kanalizacioni mulj.