Sutomore: Radovi se odvijaju planiranom dinamikom

Radovi na rekonstrukciji šetališta u Sutomru odvijaju se planiranom dinamikom. Projekat realizuju JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Opština Bar i Uprava za vode Crne Gore. Ukupna vrijednost
projekta iznosi 5,5 miliona eura, a učešće Javnog preduzeća u izvođenju radova koji su započeti ove jeseni (faza I), a nastavljaju se u 2021. godini izgradnjom trga (faza II) do sada iznosi 870.000,00
eura.