Kontrolori Morskog dobra prijavili su nove slučajeve divlje gradnje u Boki kotorskoj.
Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Kotor na više lokacija konstatovali smo izvođenje radova bez odobrenja na rekonstrukciji mula i to:


- na lokaciji Dobrota, na katastarskoj parceli 817 KO Dobrota, izvode se radovi na učvršćenju i rekonstrukciji mula;

- na lokaciji Dobrota, ispred konobe PORTUN, izvode se radovi na rekonstrukciji mula sa početnom fazom bušenja podloge;

- na lokaciji Ljuta, na kat. parceli 201 KO Dobrota, izvode se radovi na rekonstrukciji mula u vidu oblaganja kamenom i nasipanja kamenog materijala u cilju ispunjenja i izravnavanja površine.

Slučajevi su prijavljeni upravi za inspekcijske poslove.

Povodom raprava koje se vode u najavi donošenja Novog Zakona o morskom dobru , direktor Javnog preduzeća, Rajko Barović, je izjavio da: “U svakom slučaju, svakom upitu koje je ovih dana stigao od građana treba posvetiti dužnu pažnju, pogotovo kada je u pitanju pravno definisanje svojinskih prava.” Direktor Morskog dobra razumije bojazan koju su iskazali građani sagledavajući pojedine odredbe Prdloga teksta Zakona o morskom dobru kroz dvije aktuelne prizme od kojih se jedna Stav Vrhovnog suda, vezano za svojinski režim u zoni morskog dobra, a druga je vezana za radnu verziju Predloga izmjena Zakona o eksproprijaciji.

Javno preduzeće Morsko dobro, nakon što je dobilo zeleno svjetlo vlade, objavilo je tender za zakup 75 kupališta od Ulcinja do Herceg Novog, od čijeg izdavanja očekuje da inkasira najmanje 190 hiljada eura.

Morsko dobro dostavilo je Upravi za inspekcijske poslove još jednu prijaviu o nelegalnoj gradnji, na primorju, ovog puta na području barske opštine.
"Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Bar dana 17.01.2015. godine, konstatovali smo izvođenje radova bez građevinske dozvole na lokalitetu Utjeha. Na prostoru katastarske parcele 4085 KO Kunje izvedeni su radovi na probijanju puta prema plaži, dok se na stjenovitom dijelu vrši nasipanje i ravnanje prostora sa betoniranjem dijela obale površine 30-40 m2.", navodi se u prijavi.

Javno preduzeće Morsko dobro dostavilo je dvije prijave za neleganu gradnju na obali rijeke bojane

"Izvršenim obilaskom prostora u opštini Ulcinj, na lokalitetu desna obala rijeke Bojane, konstatovali smo izvedene radove na rekonstrukciji – izgradnji objekta bez građevinske dozvole.
Na lokaciji 187, lice Đakonović Cvetko je porušio svoj postojeći objekat od 13.12
m2 i sagradio novi objekat spratnosti P+1, površine cca 64 m2 (32 m2 u osnovi).
Kako se radi o radovima bez građevinske dozvole potrebno je izvršiti kontrolu prostora iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u cilju utvrđivanja činjenica i vraćanja prostora u pređašnje stanje sa procesiuranjem predmeta prema pravosudnim organima", navodi se u prvoj prijavi.
nelegana gradanja izvodi se i na desnoj obali rijeke Bojane i to između objekata označenih brojem 52 i 53 u Evidenciji – Katalogu objekata na rijeci Bojani.
" Započeti su radovi na izgradnji novog objekta, bez građevinske dozvole. Na navedenoj lokaciji nn. lice je izvršilo postavljanje šipova na prostoru površine cca 60 m2, u cilju postavljanja – građenja objekta bez dozvole.Kako se radi o radovima bez građevinske dozvole potrebno je izvršiti kontrolu prostora iz nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove, u cilju utvrđivanja činjenica i vraćanja prostora u pređašnje stanje sa procesiuranjem predmeta prema pravosudnim organima. ", ističu u Morskom dobru

U cilju informisanja javnosti, Institut za biologiju mora i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom štampali su edukativni materijal u vidu brošura i postera pod nazivom “Tražimo meduze”.

Svečana ceremonija dodjele priznanja “Plava zastavica” za 2014. godinu obilježena je na Svjetski dan zaštite životne sredine 5. jun na plaži hotela “Queen of Montenegro”. Na ceremoniji su govorili zamjenik direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Dragoljub Marković, direktorica hotela “The Queen of Montenegro”, Marina Gardašević, izvršni direktor NVO “Ekom”, Saša Karajović i državna sekretarka Ministarstva održivog razvoja i turizma Daliborka Pejović koja je i svečano podigla prvu Plavu zastavicu za ovu sezonu na plaži hotela “The Queen of Montenegro”.

Kako bi zaustavilo nestajanja plaža Mogren, u Pržnu, Petrovcu i Sutomoru, čija je pješčana masa u proteklih decenija usljed erozije i nekontrolisane gradnje u njihovom zaleđu, bukvalno prepoplovljena, JP “Morsko dobro” ove godine u svome planu je zacrtalo i izradu studije za pripremu projekta revitalizacije ova četiri popularna gradska kupališta.

Najfrekfentnija pješačka promenada od restorana Jadran do Savičića potok dobila je novi izgled. Javno preduzeće Morsko dobro koje finansira projekat rekonstrukcije šetališta, užurbano privodi radove kraju. 
Šetalište će dobiti i novu javnu rasvjetu.

Morsko dobro evidentiralo je nekoliko slučajeva uzurpacije i divlje gradnje u zoni uz samu obalu u Tivtu o čemu je obavijestilo Upravu za inspekcijske poslove.

Primorske novine objavljuju prijavu:

Izvršenom kontrolom dana 10.02.2014. godine na području opštine Tivat, konstatovano je da se na više mjesta izvode građevinski radovi bez odobrenja – građevinske dozvole.

Page 15 of 16

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti