Tender za izgradnju dvije plaže na Smokvici - zakup na 25 godina

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisalo je juče javni poziv za zakup/korišćenje obale u cilju realizacije projekata izgradnje i opremanje novih kupališta u skladu sa planskim dokumentima, na sledećim lokacijama:

  1. U Budvi, u Reževićima stjenovita obala i plaža na lokaciji Smokvice u dužini od  560 m/18.630 m2, zahvatajući djelove  kat.parcele 2705 KO Reževići 1, kat.parcele 2850/1 KO Reževići 1 i kat.parcele 2709/2 KO Reževići I, upisane u LN 1060 za KO Reževići 1, sa istočne strane od linije granica kat.parcela 2807 i 2797 KO Reževići 1 u zaleđu, zapadno granicom kat.parcela u dužini od 560 m do linije granice kat.parcela 2616/4 i 2616/8 KO Reževići 1, isključujući pojas obale i mora uz kat.parcelu 2703 KO Reževići 1 u širini od 30 m,  sa pripadajućim akva prostorom, obuhvatajući postojeću obalu i planirano kupalište koje će biti izgrađeno na osnovu odobrenja nadležnih organa.

 

- Vrijeme zakupa

Morsko dobra se daje u zakup/na korišćenje na period od maksimalno 25 godina 

- Rok realizacije

Rok realizacije je najviše 4 godine od dana zaključenja ugovora.

- Kupalište: uređeno i izgrađeno

-Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00€  po m2

 -.Bankarska garancija ponude ne manja od:  10.000,00

 

 

 

 

 

 

  1. U Budvi, u Reževićima stjenovita obala i plaža na lokaciji Smokvice u dužini od  640 m/16.450 m2, zahvatajući djelove  kat.parcele 2705 KO Reževići 1 i kat.parcele 1796 KO Reževići 1, obije upisane u LN 1060 za KO Reževići 1, sa istočne strane od linije granica kat.parcela 2626/4 i 2616/8 KO Reževići 1 u zaleđu, zapadno granicom kat.parcela u dužini od 640 m, isključujući kat.parcelu 2970/2 KO Reževići 1, sa pripadajućim akva prostorom, obuhvatajući postojeću obalu i planirano kupalište koje će biti izgrađeno na osnovu odobrenja nadležnih organa.

 - Vrijeme zakupa

Morsko dobra se daje u zakup/na korišćenje na period od maksimalno 25 godina 

- Rok realizacije

Rok realizacije je najviše 4 godine od dana zaključenja ugovora.

- Kupalište: uređeno i izgrađeno

- Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 1,00 €  po m2

 - .Bankarska garancija ponude ne manja od:  10.000,00

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti