Tender za izgradnju tri nove plaže - na Zavali i Slovenskoj plaži

Javno preduzeće "Morsko dobro" raspisalo je javni poziv za zakup dijela obale u cilju realizacije projekata izgradnje i opremanje novih kupališta na Slovenskoj plaži i rtu Zavala

- U Budvi, kamenita obala istočno od Slovenske plaže, u dužini od 60.00 m/površine 300 m2, u zahvatu od istočnog kraja betonskog kupališta „Okazo“ istočno u dužini od 60,00 m,  obuhvatajući dio kat.parcele 2920 KO Budva, upisane u LN 2821 KO Budva, odnosno postojeću obalu i planirano kupalište koje će biti izgrađeno na osnovu odobrenja nadležnih organa, sa pripadajućim akva prostorom.

 Vrijeme zakupa od maksimalno 20 godina, rok realizacije najviše 4 godine od dana zaključenja ugovora. Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 2,00 €  po mBankarska garancija ponude ne manja od:  10.000,00

 - U Budvi, obala i plaže na rtu Zavala istočno od Slovenske plaže, u ukupnoj dužini od 455.00 m/površine 4.209 m2, u zahvatu od zapadnog kraja plaže Guvance zapadno u dužini od 60,00 m i južno u dužini od 395,00 m, obuhvatajući djelove kat.parcele 2920, 3062 i 3063 KO Budva, sve  upisane u LN 2821 KO Budva, odnosno postojeću obalu sa već izgrađenim kupalištima i planirana kupališta koja će biti izgrađena na osnovu odobrenja nadležnih organa, sve sa pripadajućim akva prostorom.

 Vrijeme zakupa od maksimalno 25 godina, rok realizacije najviše 5 godine od dana zaključenja ugovora. Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 2,00 €  po m2 Bankarska garancija ponude ne manja od:  10.000,00

 - U Budvi, stjenovita obala sa malom plažom na južnom kraju Rta Zavala, u dužini od 57,00 m/površine 931m2, u zahvatu stjenovite uvale na južnom kraju poluostrva Rt Zavala, koja pripada dijelu  kat.parcele 3063  KO Budva, upisane u LN 2821 KO Budva, odnosno postojeću obalu sa malom plažom i planirano kupalište koja će biti izgrađeno na osnovu odobrenja nadležnih organa, sa pripadajućim akva prostorom.

 Vrijeme zakupa od maksimalno 15 godina. Rok realizacije najviše 3 godine od dana zaključenja ugovora.

Minimalna cijena godišnjeg zakupa: 2,00 €  po m2.Bankarska garancija ponude ne manja od: 10.000,00

PODIJELI

Tagged under

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti