U Budvi održan okrugli sto na temu „Univerzalni dizajn-OSI“

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma-Direktorat za građevinarstvo u Budvi je održalo Okrugli sto na temu „Univerzalni dizajn-OSI“.

Pored predstavnika Ministarstva, učesnici Okruglog stola bili su Sekretar sekreterijata za urbanizam i održivi razvoj sa saradnicima, predstavnici Sekretarijata za društvene djelatnosti, Sekretarijata za
investicije, Sekretarijata za komunalno stambene poslove, Sekretarijata za društvene djelatnosti kao i predstavnici NVO na lokalnom nivou koje se bave pitanjima lica sa invaliditetom: NVO „Equal access".

Na Okruglom stolu razgovaralo se o aktivnostima koje su lokalne uprave preduzele u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi u prethodnom periodu, kao i o planiranim aktivnostima za naredni period. Prisutni su informisani da je Institut za standardizaciju Crne Gore ove godine usvojio novi standard MEST 17210 shodno Evropskom standardu EN 17210. Ovaj standard će biti poseban predmet pažnje prilikom izrade novog Pravilnika o pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi. Standart MEST 17210 definiše osnovne minimalne funkcionalne zahtjeve i preporuke za pristupačno okruženje slijedeći principe „Univerzalnog dizaina“ koji će omogućiti sigurnu upotrebu širokom krugu korisnika, uključujući lica sa invaliditetom.

U 2021. godini, opština Budva je budžetom planirala 50.000€ za potrebe lica sa invaliditetom. Takođe u 2022. godini opština Budva planirala je sredstva u iznosu 50.000,00€ za unapredjenje Dnevnog
centra i nabavke vozila koje bi služilo za potrebe osobama sa invaliditetom. Imajući u vidu činjenicu da se radi novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, Opština planira da se aktivno uključi u te aktivnosti i da dostave predloge i inicijative koje bi omogućile kvalitetna rješenja u ovoj oblasti. Takođe planirano je prilagodjavanje dijela tribine Sportskog centra za potrebe OSI.

Zaključeno je da će, i u narednom periodu Opština Budva, nastaviti sa aktivnostima u cilju prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi, kao i fizičkog okruženja licima sa invaliditetom i na taj način doprinijeti stvaranju uslova za njihov ravnopravan položaj u zajednici.

 
 

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti