Unapređenje bezbjednosti saobraćaja

Na području Crne Gore u 2021. godini je u saobraćajnim nezgodama poginulo 55, a povrijeđeno 3.003 lica. Procjena najnovijih istraživanja ukazuje da troškovi saobraćajnih nezgoda čine oko 2% bruto domaćeg proizvoda. Imajući u vidu date činjenice, na globalnom i nacionalnom nivou su pokrenute inicijative i formirani strateški okviri za unapređenje bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, dekanom Mašinskog fakulteta UCG prof. dr Igorom Vušanovićem sa saradnicima i direktorom Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore g-dinom Borisom Šabanom, na temu trenutnog stanja bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori i mjerama i aktivnostima u cilju unapređenja stanja. Dogovoreno je da u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji Univerziteta Crne Gore, Ministarstvo kapitalnih investicija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Upravom policije i Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore, podržano od strane Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore, pristupiti izradi dva strateška dokumenta,  mjerenju indikatora performansi bezbjednosti saobraćaja na putevima i mjerenju stavova učesnika u saobraćaju.
Naime, saobraćajne nezgode i njihove posljedice prethodnih decenija i danas predstavlјaju neprihvatlјivo visok društveni, ekonomski i zdravstveni problem širom svijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), godišnje u svijetu u saobraćajnim nezgodama na putevima pogine oko 1.35 miliona lјudi, što ih čini jednim od najznačajnih uzroka smrtnosti u svijetu.
Kako bi se pratila efikasnost rada u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima u cilju praćenja napretka i realizacije postavljenih ciljeva uspostavljeni su indikatori performansi bezbjednosti saobraćaja. Ovi indikatori predstavljaju kvantitativne i kvalitativne vrijednosti koje su u velikoj mjeri povezane sa nastankom saobraćajnih nezgoda i njihovih posljedica. Njihovom primjenom moguće je pratiti stanje bezbjednosti saobraćaja i prije nego što se dogode saobraćajne nezgode, što omogućava da se proaktivno uoče određeni problemi i pruži prilika da se izvrše određena poboljšanja u funkcionisanju sistema bezbjednosti saobraćaja.
U skladu sa preporukama Evropske Komisije i Metodologiji za mjerenje indikatora bezbjednosti saobraćaja na putevima u Crnoj Gori u 2022. godine izvršiće se mjerenje ključnih indikatora na cijeloj teritoriji Crne Gore.

PODIJELI

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti