I dok je Opština uputila poziv svim zaintereosvanim da daju svoje predlog za Plana postvaljenje priovremenih objekata u kontakt zoni i u Starom gradu, Mjesna zajednica Stari grad uputila je otvoreno pismo lokalnoj upravi, kao i Komisiji koja se bavi izradom ovog Plana. Pismo , koje potpisuje predsjednik Savjeta MZ Stari grad, arihitekta Slobodan Bobo Mitrović prenosimo u cjelosti:

Objekti kulture uzurpirani ili u lošem stanju

Mjesna zajednica Stari grad u svome otvorenom pismu u kome je iznijela svoje stavove o stanju objekta kulture u Starom gradu i šta treba Opština da preduzme, posebnu pažnju posvetila je pilonima, kapije antičke Budve.

Nedavno završeni elaborat o stanju kulturne baštine Crne Gore, potvrdio je neke poražavajuće činjenice na koje je stručna i laička javnost opominjala poslednjih dvadesetak godina. Naime, nakon više pokušaja u posljednjih pola vijeka, obavljena je potpuna implementacija revalorizacije kulturnih dobara Crne Gore, koja je započeta u aprilu 2013. godine. Riječ je o poslu na kojem je bilo angažovano oko 250 stručnjaka raznih profila, koji su pregledali kompletnu baštinu i zaključili da je crnogorska kulturna baština prilično devastirana. Elaborat rađen za Budvu samo na zidinama i u Starom gradu, iz kojeg su izuzeti sakralni objekti, koji su posebno odrađeni, evidentirao je preko – slovima i brojem , 1000 (hiljadu) devastacija na kulturnom dobru zakonom zaštićenom (!)

Građani Gospoštine i Starog grada neće odustati da se uvede zabrana gradnje u najatraktivnijoj zoni metropole turizma

Page 2 of 2

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti