Danas nastavljamo priču o nasljedstvu koje čuvamo praćeno fenomenalnim fotografijama.

 "Za ljude iz Boke more je prirodni ambijent, a pomorske aktivnosti na koje su upućeni geografskim položajem izvor života i blagostanja, kroz cijelu istoriju. I povijest brojnih porodica u Boki, je vezana za pomorstvo. Odrasli smo gledajući brodove koji prolaze zalivom, slušajući priče pomoraca i čitajući knjige o pomorskim podvizima i avanturama.

Pored crkava, Pomorski muzej je bio najvažnija kulturna institucija gdje smo, od djetinjstva, gledali modele starih jedrenjaka, pomorske karte Koronelija, brodsko oružje i instrumente, portrete starih kapetana i admirala i sanjali dan kada ćemo se i sami otisnuti na more, posjetiti daleke luke, otkriti egzotične svjetove..." (Antun Sbutega)

Danas nastavljamo priču o nasljedstvu koje čuvamo praćeno fenomenalnim fotografijama.

 

 "Za ljude iz Boke more je prirodni ambijent, a pomorske aktivnosti na koje su upućeni geografskim položajem izvor života i blagostanja, kroz cijelu istoriju. I povijest brojnih porodica u Boki, je vezana za pomorstvo. Odrasli smo gledajući brodove koji prolaze zalivom, slušajući priče pomoraca i čitajući knjige o pomorskim podvizima i avanturama.

 

Pored crkava, Pomorski muzej je bio najvažnija kulturna institucija gdje smo, od djetinjstva, gledali modele starih jedrenjaka, pomorske karte Koronelija, brodsko oružje i instrumente, portrete starih kapetana i admirala i sanjali dan kada ćemo se i sami otisnuti na more, posjetiti daleke luke, otkriti egzotične svjetove..." (Antun Sbutega)

Danas počinjemo ediciju tekstova i galerija o nasljedstvu koje imamo u Boki. Pomorski Muzej iz Kotora, koji je u saradnji sa Biskupijom Kotor, Istorijskim Arhivom i Muzejom iz Perasta, izradio projekt i obezbijedio eksponate i katalog za izložbu u Veneciji 2009 godine koja je posvećena crnogorskom pomorstvu tokom vladavine Venecije 1420 - 1787 godine.

 

 Period od 1420-1797. godine bio je za Crnogorsko primorje na granici hršćanske Evrope pun dramatičnih događaja, ratova na kopnu i moru, opsada, sukoba sa gusarima, ali uprkos tome, ljudi iz ovog kraja su uspjeli ne samo da sačuvaju svoju slobodu i doprinesu odbrani Republike i Evrope, već i da razviju intenzivnu pomorsku trgovinu i veliku flotu jedrenjaka, koja je plovila po Jadranu, Mediteranu, Atlantskom okeanu i Baltiku. Pored toga, uspjeli su da razviju kulturu, koja je slijedila evropske tokove. O prisustvu Mletačke Republike svjedoče brojni umjetnički spomenici, gradovi, gotičke, renesansne, barokne crkve i palate, slike, kipovi i dokumenti, književna produkcija i zanatstvo, običaji, te hiljade idioma u crno- gorskom jeziku. No, nije se radilo samo o uvozu kulturnih dobara iz Venecije, već se razvila i originalna lokalna kulturna i umjetni- čka produkcija u Boki: slikarstvo, kiparstvo, literatura, istoriografija, zanatstvo. 

 

 Pogledajte eksponate koji su nas tada predstavili u Veneciji, a onda i obavezno otiđite u Pomorski muzej u Kotoru ili Muzej u Perastu:

O NAMA

Primorske novine su se prvi put pojavile davnog 13. jula 1972 godine. Uz povremena neizlaženja, konačno su se ugasile 2003 godine, kada je donesen Zakon o medijima kojim je predviđeno da se ne smiju iz opštinskog ili državnog bužeta finansirati štampani mediji (samo štampani, ne i radio i televizijski). Nažalost, uzročno-posljedično, sve male lokalne novine, koje se nisu mogli privatizovati, su nepovratno ugašene. Na tačno 41u godinu od osnivanja se stvorila potreba da se oživi staro ime, i napravi lokalni informativni portal kako za izvor dnevnih informacija, tako i kao internet niša za pitanja biznis preduzetništva redovno obrađujući pravna, turistička i preduzetnička pitanja. Svi saradnici su mali preduzetnici, politički neaktivni.

Mi smo mala sredina koja treba što efikasnije da djeluje zajednički u sve zahtjevnijim uslovima modernog turizma.

Kontakt: primorske@kulturnicentar.me

NVO Kulturni centar, Budva, Primorski bataljon bb

Najnovije vijesti